Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128917-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024597 REDSTORM OÜ 22.06.2024
DM-128916-2 Notification No IT 006822 Direzione Tutela dell’Ambienteed Energia 21.06.2024
DM-128898-1 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr SE 220111 väljastamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128781-2 MA_vastusk_Põhja-Kiviõli_II_21.06.2024 Maa-amet 21.06.2024
DM-127730-9 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024808 Dozerland OÜ 21.06.2024
DM-128915-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1017854 RAGN-SELLS AS 21.06.2024
DM-125196-25 OSAÜHING BRT Keskus menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128881-2 Keskkonnaloa nr KL-515863 pikendamisest Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128630-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024490 Warmeston OÜ 21.06.2024
DM-128914-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024807 Suuremäe Karjäär OÜ 21.06.2024
DM-128913-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024799 Suuremäe Karjäär OÜ 21.06.2024
DM-126275-7 Notification EE1020355 - Acknowledgement of receipt Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH 21.06.2024
DM-128912-1 Osaühing Saare Peekon keskkonnakompleksloa nr KKL/317972 kehtetuks tunnistamise korralduse eelnõu Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128850-2 MA_vastus_Ainja_III_liivakarjäär_21.06.2024 Maa-amet 21.06.2024
DM-128820-2 MA_vastusk_Ala_uuringuruum_21.06.2024 Maa-amet 21.06.2024
DM-128654-6 Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa nr L.VV/333368 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128654-5 Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa nr L.VV/333368 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128202-9 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024754 Marina Minerals OÜ 21.06.2024
DM-126458-14 OÜ Kõo Agro keskkonnaloa nr L.ÕV/330907 eelnõu ja otsuse eelnõu edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128911-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522224 väljastamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128911-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024800 Hans Parel 21.06.2024
DM-125835-22 Pärnu haigla kavandatava jäätmepõletusseadmega seotud KL muutmise taotluse ja ÜP ORME temaatika Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128910-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024609 Põlva Vallavalitsus 21.06.2024
DM-128909-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024706 Põlva Vallavalitsus 21.06.2024
DM-128908-1 Kiirgustegevusloa muutmisest Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128396-6 Põltsamaa Vesi OÜ keskkonnaloa nr L.VV/328942 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-126856-15 Välisõhu kvaliteet Katrin Ekštein 21.06.2024
DM-128573-2 Muti uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-127202-1 OKP nr. 1129644 Kaidi Sootalu 21.06.2024
DM-128907-1 Nordic Adviser OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/335125 kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-125835-23 Seisukoht ORME planeerimise kohta Regionaal- ja Põllumajandusministeerium 21.06.2024
DM-128230-6 Par VVD sagatavoto 20.06.2024 dokumentu Nr. 13.9/AP/6687/2024 Paziņoju Permitting Board 21.06.2024
DM-128906-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024753 K.A.T. Ko AS 21.06.2024
DM-128905-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1019984 AMESTOP OÜ 21.06.2024
DM-128904-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024510 Palsam AVR OÜ 21.06.2024
DM-128537-4 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr L.JÄ/329820 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128903-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024798 RAGN-SELLS AS 21.06.2024
DM-128899-1 CTR group OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/318787 kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-124875-23 Gren Eesti AS keskkonnakompleksloa nr KKL/318381 muutmise taotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-125758-23 Osaühing PORTLIF GRUPP keskkonnakompleksloa nr KKL/320411 muutmine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128581-4 Aktsiaselts Saarte Liinid Virtsu sadama kai nr 3 lammutamise keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128672-5 Riikidevahelise jäätmete läbiveo loa nr IT 005235 väljastamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-117797-16 LK seisukoht 20.06.2024 Anne Sula 21.06.2024
DM-128902-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023328 Mustvee Vallavara 21.06.2024
DM-128901-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024720 KIVIKANDUR OÜ 21.06.2024
DM-125435-29 DM-125435-28 (Kurgsoo III) AS Kagu-Eesti Turvas 21.06.2024
DM-128786-2 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128248-7 Bauroc AS keskkonnaloa nr L.ÕV.LV-170118 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128900-1 Kvaliteedimõõtmiste protokollid I p.a 2024 Lääne-Tallinna Keskhaigla AS 21.06.2024
DM-128621-11 Riikidevahelise jäätmete läbiveo loa nr IT 005233 väljastamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-124996-39 Kooskõlastuse küsimine Erle Puusepp 21.06.2024
DM-128736-4 Lisateave Melmar OÜ 21.06.2024
DM-128625-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-115648-42 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128069-10 Tuuraste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521676 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-127929-13 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr KL-521885 andmine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128789-2 AS Kuusakoski keskkonnaloa muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128362-7 Pildipanga leping PerioDent Group OÜ 21.06.2024
DM-128635-4 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/334893 väljastamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128232-5 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/329220 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-115648-41 Miti II kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse menetluse uuendamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-127756-13 Latesto Trade OÜ keskkonnaloa nr KL-513435 muutmine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-124875-22 Arvamus keskkonnakompleksloa muutmise eelnõu kohta Gren Eesti AS 21.06.2024
DM-128041-9 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521693 andmine Kadaja III uuringuruumis Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-127643-27 Arvamus loamenetluse eelnõule MTÜ Meie Nursipalu 21.06.2024
DM-123873-11 FI 220063 Departament Transgranicznego Przemieszczania Odpadów 21.06.2024
DM-128248-6 Bauroc AS keskkonnaloa nr L.ÕV.LV-170118 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128679-2 OÜ ALFA TRANS & RECYCLING jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/513383 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-127557-15 Keskkonnaloa nr KMIN-099 muutmise korralduse eelnõu arvamus Balti Liiv OÜ 21.06.2024
DM-127411-6 Paide Linnavalitsus keskkonnaloa nr KL-521319 andmise eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-127993-9 Keskkonnaameti seisukohad keskkonnaloa nr KL-517393 muutmise eelnõu muudatusettepanekutele Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128439-10 Arvamus e andmine Raudoja III uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Anija Vallavalitsus 21.06.2024
DM-128277-7 FIONA uuringuala üldgeoloogiliseuurimistöö loa eelnõule ja korralduseeelnõule arvamuse andmine Rakvere Vallavalitsus 21.06.2024
DL-230112-1 FI230112_1 Baltic Recycling UAB 21.06.2024
DM-128094-10 Arvamuse andmine Suurepsi V uuringuala geoloogilise uuringu taotlusele Hiiumaa Vallavalitsus 21.06.2024
DM-126485-7 Arvamuse andmine Külmallika küla Huntaugu 8 liivakarjääri kaevandamisloa taotlusele Kuusalu Vallavalitsus 21.06.2024
DL-220018-5 Movement docs 181 - 300 FI 220018 Romukeskus Oy 21.06.2024
DM-120409-15 Arvamuse andmine Altmetsa ja Tulisilla uuringruumide geoloogiliste uuringulubade taotluste kohta Maardu Linnavalitsus 21.06.2024
DM-128762-2 AS Silikaat jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/522182 väljastamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DL-220018-4 Movement docs 181 - 300 FI 220018 Finnish Environment Institute (SYKE 21.06.2024
DM-128345-9 Tolmet OÜ keskkonnaloa nr KL-506934 muutmise taotluse menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128345-8 Tolmet OÜ keskkonnaloa nr KL-506934 muutmise taotluse korduv menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128345-7 Tolmet OÜ keskkonnaloa nr KL-506934 muutmise taotluse korduv esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128916-1 Notification document n. IT006822 Herambiente Servizi Industriali Srl 21.06.2024
DM-127487-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-153398 nõuete läbivaatamine ja muutmata jätmine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-127704-10 Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) Norwegian Enviroment Agency 21.06.2024
DM-124219-26 Käesla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaeg Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128834-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522178 väljastamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128681-5 LT 001575 Aplinkos Apsaugos Agentura 21.06.2024
DM-126561-9 Tarva V dolokivimaardla ümbruse pinna- ja põhjavee uuring Kristjan Muts 21.06.2024
DM-126561-8 Tarva V dolokivimaardla menetluse välisõhu osa vastused Kristjan Muts 21.06.2024
DM-128854-2 LT 001578 Aplinkos Apsaugos Agentura 21.06.2024
DM-128602-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning haldusmenetluse tähtaja pikendamine (pinnaveehaarde pumpla) Keskkonnaamet 21.06.2024
DL-220111-4 Addition to notifikation SE 220111 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 21.06.2024
DM-128525-6 AKTSIASELTSi SALUTAGUSE PÄRMITEHAS keskkonnaloa nr L.ÕV/329125 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128525-5 AKTSIASELTSi SALUTAGUSE PÄRMITEHAS keskkonnaloa L.ÕV/329125 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-126917-19 OÜ Koppermar keskkonnaloa nr KL-521887 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128525-4 AKTSIASELTSi SALUTAGUSE PÄRMITEHAS keskkonnaloa L.ÕV/329125 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128559-4 Küsimus seoses reformimata maaga ning nõusoleku küsimine munitsipaalmaal geoloogilise uuringu teostamiseks Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128237-6 AB recycling OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.06.2024
1 2 3 4 5 .. 991 Järgmine lk 1/991-st. Kokku 99018 kirjet