Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126484-13 YOOK Production AS-i keskkonnaloa nr L.ÕV/321010 muutmine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-126622-15 Are II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520901 andmine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-127404-6 Ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-127950-8 IT 001490 European Waste Soluctions 11.04.2024
DM-127117-6 AIANDUSÜHISTU BALTIKA keskkonnaloa nr KL-521232 andmine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128019-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-515999/22 muutmise taotluse vastavuse hindamine kiirgustegevuse asukohas ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128114-1 Ilmse ebatäpsuse korrigeerimine Pikknurme liivakarjääri keskkonnaloal nr KL-518410 Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-126401-16 Tõõrakõrve geoloogilise uuringu loa taotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128109-3 Ellamaa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520586 muutmine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-127260-8 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-127579-6 Oomiste Agro OÜ keskkonnaloa KL-521493 eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-125258-18 Mistra-Autex keskkonnaloa nr L.VV/327531 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-126744-14 Osaühing Vändra MP keskkonnaloa nr KL-514409 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-120525-15 Lasila kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128119-1 Transmission of Notification FI 240018 Finnish TFS system 11.04.2024
DM-112149-28 Kooskõlastuse Ojamaa kaevanduse kaevandusvee juhtimiseks maaparandussüsteemi täpsustamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-126965-9 Kiirgustegevusloa taotluse vastavuse hindamine kiirgustegevuse asukohas ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-128107-2 Vetla liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-513148 ümberregistreerimine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-127047-11 Arvamuse edastamine ja keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-112268-19 Pöördumine seoses Sänna liivakarjääri keskkonnaloa taotlusega EMG Karjäärid OÜ 11.04.2024
DM-126863-11 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-101418-489 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 11.04.2024
DM-125676-14 Gren Tartu AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.TM-148737 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 11.04.2024
DM-126842-6 Arvamus Aktsiaselts Lahevesi keskkonnaloa muutmise taotluse kohta Lääne-Harju Vallavalitsus 11.04.2024
DL-053-2 Settekaevude puhastamisest (TARM-053) Gren Tartu AS 11.04.2024
DM-128116-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa muutmistaotlus T-RVJV/1023664 RAGN-SELLS AS 10.04.2024
DM-128019-3 Taotlusega esitatud andmete hindamine kohapeal Peeter Sillakivi 10.04.2024
DM-127229-4 Notification No LV000743 Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127671-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023649 EcoPro AS 10.04.2024
DM-127601-6 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1023486 Merimetsa Hambakliinik OÜ 10.04.2024
DM-125678-20 Vastus täiendavale küsimusele seoses kirjaga nr DM-125678-18 Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127922-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1023556 Medivar OÜ 10.04.2024
DM-127883-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023446 Mulgi Vallavalitsus 10.04.2024
DM-128109-2 Riigilõivu maksekorraldus Verston OÜ 10.04.2024
DM-127688-10 Kipsijäätmete kasutamisest väetisena Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127996-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023660 Aimar Peterson 10.04.2024
DM-126077-13 Tähtaja pikendamine Saarte Liinid AS 10.04.2024
DM-128111-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023659 TARTU JAHINDUSKLUBI 10.04.2024
DM-127985-5 Jaakna IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127985-4 Jaakna IV uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-126553-9 Elva Vallavalitsuse seisukoht KMH eelhinnangule Elva Vallavalitsus 10.04.2024
DM-127985-3 Jaakna IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-125678-19 Täiendava info küsimine kirja nr DM-125678-18 kohta Enefit Power AS 10.04.2024
DM-126568-7 Elva Vallavalitsuse seisukoht KMH eelhinnangule Elva Vallavalitsus 10.04.2024
DM-128055-1 Hershel OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/330672 ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127882-4 Utessuu liivakarjääri keskkonnaloa muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127879-4 10.04.2024 dokumentu Nr. 13.9/AP/4120/2024 State Environmental Service 10.04.2024
DM-128075-2 Aardla liivakarjääri keskonnaloa nr KL-519847 ümberregistreerimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127950-7 VS: IT 001490 PA Service Srl 10.04.2024
DM-126650-11 TRANSBOUNDARY SHIPMENTS OF HAZARDOUS WASTE FI 230092 THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 10.04.2024
DM-128108-3 OJ õnnetusjuhtumikindlustuse küsimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127715-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521522 väljastamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-128052-2 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023658 Sibelco Green Solutions Estonia OÜ 10.04.2024
DM-126875-13 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023637 Estonian Plywood AS 10.04.2024
DM-128108-2 Kinnistu kasutamise leping Väätsa Prügila AS 10.04.2024
DM-128108-1 Taotlus keskkonnaloa üleandmiseks Ragns-Sells AS ja Väätsa Prügila AS 10.04.2024
DM-128109-1 Ellamaa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520586 muudatus Verston OÜ 10.04.2024
DM-118836-19 Menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127676-5 Jalaka Kinnisvara OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-128046-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-509097/20 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127693-10 Osaühing Eurovia-M keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127854-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023656 METSATERVENDUSE OÜ 10.04.2024
DM-127095-10 Piirinaabri kiri International Aluminium Casting Tartu AS keskkonnaloa nr L.ÕV.TM-157341 muutmise taotluse asjus Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127215-7 lisainformatsioon reoveest Allar Arusalu 10.04.2024
DM-128107-1 Vetla liivakarjääri kaevandamisloa ümberregistreerimise taotlus Sokkel Karjäärid OÜ 10.04.2024
DM-127676-4 Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127882-3 Utessuu liivakarjääri keskkonnaloa muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127047-10 Vastus päringule menetluses nr M-12704 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 10.04.2024
DM-128025-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521661 väljastamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DL-004156-15 Written confirmation of receipt IT004156-1 Fortum Waste Solutions AB 10.04.2024
DL-000895-2 DE consent: notification IT000895. Route - correction Anlaufstelle Basler Übereinkommen/Focal Point Basel Convention 10.04.2024
DM-127718-7 Arvamus seoses Juuru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusega (menetlus DM-127718) Katrin Jaansoo 10.04.2024
DM-127693-9 Ettepanekud ja vastuväited osaühing Eurovia-M poolt esitatud keskkonnaloa taotlusele jäätmete taaskasutamiseks Ehmo OÜ 10.04.2024
DM-127529-9 Karimek OÜ keskkonnaloa nr KL-509520 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 10.04.2024
DL-000895-1 notification IT000895. Route - correction Enki srl 10.04.2024
DM-127171-8 Metsahake OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmise taotluse kohta seisukoha küsimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-128036-3 Kohaliku omavalitsuse seisukoha küsimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127670-4 Osaühing Sikassaare Vanametall jäätmekäitleja registreeringu andmisest keeldumise eelnõust Saaremaa Vallavalitsus 10.04.2024
DM-128041-2 MA vastus_Kadaja III uuringuruum_10.04.2024 Maa-amet 10.04.2024
DM-127898-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/317834 nõuete läbivaatamine ja muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-125738-15 ​​Forek OÜ keskkonnaloa nr L.MK/333947 muutmisest teavitamine​ Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127504-9 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023652 PÕLVA VESI AS 10.04.2024
DM-127504-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023651 PÕLVA VESI AS 10.04.2024
DM-128036-2 Eesti Jäätmekäitlus OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-128051-2 Osaühing Suja Ehitus jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127832-2 Sonni kruusakarjääri keskkonnaloa nr Rapm-078 ümberregistreerimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-125855-24 Turvalepa turbatootmisala keskkonnaloa taotlusest Karin Merilo 10.04.2024
DM-125062-3 Maardu IV lubjakivikarjääri korrastamisprojektist OÜ J.Viru Markšeideribüroo 10.04.2024
DM-127375-6 Arvamuse andmine Mäo Põllumajandusühistu keskkonnaloa taotlusele Paide Linnavalitsus 10.04.2024
DM-128049-3 Tagatise küsimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127404-5 Nurme turbatootmisala keskkonnaloa muutmistaotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127323-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127053-15 Hagudi III keskkonnaloa menetluse keelduvast otsusest Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127987-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-128014-2 Kukemetsa II liivakarjääri keskonnaloa nr TARM-071 ümberregistreerimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127799-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/334880 väljastamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127798-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/334881 väljastamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127986-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127854-3 Sõmeru III liivakarjääri keskkonnakaitseloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-126588-12 Aktsiaselts Häädemeeste VK keskkonnaloa nr L.VV/327371 muutmine Keskkonnaamet 10.04.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 .. 954 Järgmine lk 3/954-st. Kokku 95397 kirjet