Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125258-17 Avaldus Mistra-Autex keskkonnaloa L.VV/327531 muutmise taotluse T-KL/1019468-2 menetlemise jätkamiseks Mistra-Autex AS 10.04.2024
DM-127693-8 Arvamus osaühing Eurovia-M keskkonnaloa taotluse kohta Tallinna Strateegiakeskus 10.04.2024
DM-127914-4 Jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamisest Ragn-Sells AS 10.04.2024
DM-127996-2 Aimar Peterson jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-124976-26 Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127899-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/318105 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127979-2 Ohtlike ainete seire keskkonnaloas nr L.VV/333981 AS Tallinna Terminal 10.04.2024
DM-127171-9 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-125507-37 Remetrix OÜ keskkonnaloa andmisest keeldumine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-125214-40 Aktsiaseltsi KIIRKANDUR keskkonnaloa nr Rapm-062 muutmine Keskkonnaamet 10.04.2024
DL-091-4 Lõhketööd Lubja (Raikküla) paekarjääris Balrock OÜ 10.04.2024
DM-125681-20 Agricom Tehnika Osaühing keskkonnaloa nr KL-521500 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-128042-1 Aktsiaselts Kane Metall keskkonnaloa nr L.ÕV/328072 muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127839-3 Kalitsa kruusakarjäär keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.04.2024
DM-127676-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023619 Jalaka Kinnisvara OÜ 09.04.2024
DM-128106-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023634 Ihaste Maja OÜ 09.04.2024
DM-127168-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023075 Danspin AS 09.04.2024
DM-127284-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023545 EcoPro AS 09.04.2024
DM-127975-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127053-14 Hagudi III keskkonnaloa menetlus Elfi Elekter, Toivo Strandberg 09.04.2024
DM-128105-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023311 Eesti Keskkonnateenused AS 09.04.2024
DM-127504-7 Aktsiaselts PÕLVA VESI Aarna küla keskkonnaloa nr KL-514056 muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127081-8 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku otsuse edastamine arvamuse avaldamiseks (Jaakna III liivakarjäär) Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127848-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023574 SEMETRON AS 09.04.2024
DM-126268-14 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku otsuse edastamine arvamuse avaldamiseks (Kaopalu V liivakarjäär) Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128089-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine Hõbetse talu keskkonnaloas nr L.VV/326518 Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128025-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023646 Tapa Vallavalitsus 09.04.2024
DM-127844-3 Prügiekspress OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/329538 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127396-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023645 ESTCAT RECYCLING OÜ 09.04.2024
DM-127845-4 Arvamuse küsimine Haava VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-126588-11 Keskkonnaloast nr L.VV/327371 Häädemeeste VK AS 09.04.2024
DM-127778-7 Kiirgusohutushinnang Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 09.04.2024
DM-127845-3 Haava VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127983-5 Vastus dokumendile Kapastu OÜ 09.04.2024
DM-126863-10 Lisaandmete küsimine OKP-le Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-126491-2 Jaakna II liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128102-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023636 Nordpont OÜ 09.04.2024
DM-128101-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521653 väljastamine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128101-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023639 Vormsi Vallavalitsus 09.04.2024
DM-127985-2 MA vastus_Jaakna IV uuringuruum_09.04.2024 Maa-amet 09.04.2024
DM-127797-4 MA_vastusk_Palivere_uuringuruum_09.04.2024 Maa-amet 09.04.2024
DM-125093-11 EE 1018760 AS Kuusakoski 09.04.2024
DM-121945-5 Anelema dolokivikarjääri korrastamisest OÜ Inseneribüroo STEIGER 09.04.2024
DM-128099-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521652 väljastamine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128099-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023641 Katfer OÜ 09.04.2024
DM-128098-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023630 Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 09.04.2024
DM-115648-38 DM-115648-35 menetlemisest UniLaw Õigusbüroo OÜ 09.04.2024
DM-127974-1 Märgukiri maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni parandamiseks Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127916-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127418-8 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128097-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023631 Laimi Siirak 09.04.2024
DM-127983-4 Lisateave Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127987-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-126475-11 Arvamus Osaühing MV Turvas geoloogilise uuringuloa nr L.MU/520774 andmise eelnõudele Saaremaa Vallavalitsus 09.04.2024
DM-127986-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127843-7 Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse edastamine riigivara valitsejale kooskõlastuse küsimiseks Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128096-1 Üle tähtaja kohustustest Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-117861-31 Taotlus KMH algatamiseks Liivaku II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetluses Metsaserv OÜ 09.04.2024
DM-127843-6 Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse edastamine kohalikule omavalitsusele arvamuse avaldamiseks. Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127683-4 BIOLAN Baltic OÜ keskkonnaloa L.ÕV/320226 muudatustaotluse puuduste kõrvaldamine OÜ Hendrikson & Ko 09.04.2024
DM-128095-1 Üle tähtaja kohustustest Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-122416-5 Kaku liivakarjääri muutmistaotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128094-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023549 SKP Invest OÜ 09.04.2024
DM-126210-20 Kivimäe III kruusakarjääri keskkonnaloa taotlus Dozerland OÜ 09.04.2024
DM-128093-1 Radioaktiivsete jäätmete inventuur 2023 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 09.04.2024
DM-121795-13 Vastus dokumendile OÜ Hiiu Turvas 09.04.2024
DM-126863-9 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-125678-18 Seisukoha küsimine seoses esitatud arvamusega keskkonnaloa KMIN-073 jäätme eriosa muutmisest keeldumise osas Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-126981-5 Notification IT 004614 European Waste Solutions 09.04.2024
DM-126729-18 EE 1021878 Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska 09.04.2024
DM-122347-18 SAVALA MASINAÜHISTU keskkonnakompleksloa nr KKL/200360 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-125804-18 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-126729-19 TRANSBOUNDARY SHIPMENTS OF HAZARDOUS WASTE EE 1021878 THE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 09.04.2024
DM-126475-12 Pelisoo uuringuloa nõusolek OÜ MV Turvas 09.04.2024
DM-128100-1 Halliku geoloogiline uuring, uuringuaukude likvideerimise akt OÜ Inseneribüroo STEIGER 09.04.2024
DM-128038-1 Transtar Service OÜ keskkonnaloa nr KL-521035 muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-124698-36 Kirikla kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127443-3 Saue Vallavalitsuse keskkonnaloa nr L.VV/332641 muutmise taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127168-5 Meeldetuletus Danspin AS keskkonnaloa nr L.VV/329258 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-128104-1 Siimu kruusakarjääri ümberregistreerimise avaldus Makita Karjäärid OÜ 09.04.2024
DM-126879-13 Kiirgustegevusloa nr KTL-508119/20 muutmise taotluse vastavuse hindamine kiirgustegevuse asukohas ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127844-2 Prügiekspress OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/329538 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-126916-8 Kiirgustegevusloa taotluse vastavuse hindamine kiirgustegevuse asukohas ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127782-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127778-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-519990/23 muutmine Keskkonnaamet 09.04.2024
DM-127336-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023450 Enefit Power AS 08.04.2024
DM-127799-2 Ohtlike jäätmete õnnetusjuhtumikindlustus Eesti Keskkonnateenused AS 08.04.2024
DM-127798-2 Ohtlike jäätmete õnnetusjuhtumikindlustus Eesti Keskkonnateenused AS 08.04.2024
DM-126629-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023606 Seliger Grupp OÜ 08.04.2024
DM-127841-5 Orava V lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 08.04.2024
DM-127841-4 Orava V lubjakivikarjäär keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 08.04.2024
DM-127841-3 Orava V lubjakivikarjäär keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 08.04.2024
DM-127914-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023627 RAGN-SELLS AS 08.04.2024
DM-127869-5 MA_vastusk_Väo_XVIII_uuringuruum_08.04.2024 Maa-amet 08.04.2024
DM-128092-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023625 Savitec OÜ 08.04.2024
DM-127683-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023449 BIOLAN Baltic OÜ 08.04.2024
DM-127565-5 Atria Eesti Aktsiaselts keskkonnaloa L.ÕV.VA-175128 muutmise taotlusest Atria Eesti Aktsiaselts 08.04.2024
DM-127773-7 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Kulli II uuringuruum) Riigimetsa Majandamise Keskus 08.04.2024
DM-128091-1 Vision Vet DR Vet, Evidensia Loomakliinikud OÜ 08.04.2024
DM-127864-2 Osaühing Strantum jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 08.04.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 954 Järgmine lk 4/954-st. Kokku 95394 kirjet