Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-124996-34 Kasaritsa liivakarjääri paikvaatluse protokoll Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128263-5 Meeldetuletus osaühing OSBEK jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks ja Pärnu Linnavalitsuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127885-8 Lisateave Laiavangu V taotluse kohta SKP Invest OÜ 20.05.2024
DM-127168-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024114 Danspin AS 20.05.2024
DM-128299-2 Korduv märgukiri veesaastetasu deklaratsiooni parandamiseks ja küsimused reovee vooluhulga arvestuse kohta Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128098-5 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine (Punasoo turbatootmisala) Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127522-7 Vastamistähtaja täiendava pikendamisega nõustumine (Soonuka turbatootmisala) Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128098-4 Parandustaotluse esitamise tähtaja pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 20.05.2024
DM-127522-6 Parandustaotluse esitamise tähtaja korduv pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 20.05.2024
DM-126474-16 Saikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520779 andmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-101250-16 Teade põlengust Ülar Nuggis 20.05.2024
DM-128250-4 Meeldetuletus OÜ Otepää Ehitusgrupp jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128527-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024215 Marina Minerals OÜ 20.05.2024
DM-121546-44 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024213 Marina Minerals OÜ 20.05.2024
DM-126475-17 Pelisoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520774 andmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-126130-12 Leinasoo turbamaardla põhjaosa keskkonnaloa nr VILM-028 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127299-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024227 Ronyx abi OÜ 20.05.2024
DM-126130-11 Vastamistähtaja pikendamine AS Tootsi Turvas 20.05.2024
DM-128525-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023592 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS 20.05.2024
DM-128444-4 FW Pärnu kolmanda silla registreeringu muutmise eelnõu ning keskkonnamõju algatamata jätmise otsuse eelnõu Pärnu Linnavalitsus 20.05.2024
DM-128323-2 Osaühing EL.VÕRK keskkonnaloa nr L.VV/327031 muutmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128197-7 METRUNA OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/332294 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128335-3 Aktsiaseltsi Narva Vesi keskkonnaloa nr KL-512749 muutmistaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128147-5 Uida talu keskkonnaloa nr L.VV/328718 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128026-9 Lisateave Kalle Kroon 20.05.2024
DM-128522-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024226 Erik Roop 20.05.2024
DM-127124-6 Vastus dokumendile PÄRNU VESI AS 20.05.2024
DM-128521-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024211 VESI KOLM MTÜ 20.05.2024
DM-127939-4 Mooste Paintball OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128520-1 Taotlus keskkonnaloa nr L.VV/326810 ümbervormistamiseks Claus Georg Ojakivi 20.05.2024
DM-101250-15 Teade põlengust Ülar Nuggis 20.05.2024
DM-128197-6 METRUNA OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/332294 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127831-10 Keskkonnaameti vastuskiri Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128518-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023608 Energiasalv Pakri OÜ 20.05.2024
DM-127831-9 Ettevõtte vastus KeA kirjale TREV-2 Grupp AS 20.05.2024
DM-127683-7 Vastuskiri keskkonnaloa nr L.ÕV/320226 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise osas BIOLAN Baltic OÜ 20.05.2024
DM-128524-1 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava esitamine NPM Silmet OÜ 20.05.2024
DM-127396-15 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128517-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024220 Andres Juur 20.05.2024
DM-128288-3 Väike-Ahli liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-125171-10 Männiku IX liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127772-10 Seisukoht seonduvalt Marina Minerals OÜ esitatud Kadaka uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusega Jõelähtme Vallavolikogu 20.05.2024
DM-127930-7 Seisukoht HHLA TK Estonia AS vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotlusele Jõelähtme Vallavolikogu 20.05.2024
DM-127773-10 Seisukoht seonduvalt Marina Minerals OÜ esitatud Kulli II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusega Jõelähtme Vallavolikogu 20.05.2024
DM-127736-12 Arvamuse andmine Poolvahe VIII uuringruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Anija Vallavolikogu 20.05.2024
DL-004606-8 Amendment No 2 of the notification No IT 004606 State Environmental Service of Latvia 20.05.2024
DM-115314-27 Jõelähtme valla seisukoht puutuvalt Woolubarik OÜ-le veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõuga Jõelähtme Vallavalitsus 20.05.2024
DM-126193-31 Raba-Jaani turbatootmisala keskkonnaloa täiendatud taotluse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DL-004606-7 IT 004606 Acceptance of addtitional carrier Environmental protection agency of Lithuania 20.05.2024
DM-127413-14 Osaühing "Svenai" keskkonnaloa nr L.JÄ/332894 muutmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DL-004606-5 IT004606 Finnish Environment Institute (Syke) 20.05.2024
DM-128263-4 Vastuskiri jäätmevaldkonna registreeringu taotlusele jäätmete taaskasutamiseks Tõnise kinnistul Pärnu Linnavalitsus 20.05.2024
DL-004606-9 IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 -Richiesta integrazione vettore - Carrier integration request Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge 20.05.2024
DL-004606-16 Amendment No 1 of the notification No IT 004606 The Portuguese Environment Agency 20.05.2024
DL-004606-6 IT 004606 Notifier requesting adding a new EAK (MST Id nr.: 10120054) The Danish Environmental Protection Agency 20.05.2024
DM-125278-16 Arvamus Voola II liivakarjääri keskkonnaloa andmise otsuse ja loa eelnõu kohta Põllumajandus- ja Toiduamet 20.05.2024
DL-004606-15 IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 -Richiesta integrazione vettore - Carrier integration request European Waste Solucione 20.05.2024
DL-004606-14 IT004606 INTEGRAZIONE / INTEGRATION ART. 17 REG. CE 1013/2006 European Waste Solucione 20.05.2024
DM-128152-4 Hiiumaa Jäätmejaam OÜ keskkonnaloa taotluse kooskõlastamine Hiiumaa Vallavalitsus 20.05.2024
DL-004606-13 VS: IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 -Richiesta integrazione vettore - Carrier integration request Finnish Environment Institute (Syke) 20.05.2024
DL-004606-12 Amendment No 1 of the notification No IT 004606 State Environmental Service 20.05.2024
DM-128345-2 Arvamuse andmine Tolmet OÜ keskkonnakaitseloa taotluse kohta Tallinna Strateegiakeskus 20.05.2024
DM-128475-1 Märgukiri veesaastetasu deklaratsiooni parandamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-126534-10 Adding carrier to the notifications FI 230077 and FI 230095 German Environment Agency 20.05.2024
DL-004606-11 IT 004606 Acceptance of addtitional carrier The Danish Environmental Protection Agency 20.05.2024
DL-004606-10 Updated carrier list IT004606 PA Service Srl 20.05.2024
DM-126534-9 Request to add additional carrier to the notifications MEK-Trans Oy Ab 20.05.2024
DM-124996-33 Lisaandmete küsimine Kasaritsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128516-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521924 väljastamine Keskkonnaamet 19.05.2024
DM-128516-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024221 Säästla-Ülejõe talu 19.05.2024
DM-128510-1 Korduv meeldetuletus Kitman Thulema AS keskkonnaloa nr L.ÕV/326514 muutmise taotluse esitamiseks Keskkonnaamet 19.05.2024
DM-128373-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024170 Hea Lahendus OÜ 18.05.2024
DM-127916-7 Vastus dokumendile Injoy OÜ 17.05.2024
DM-128144-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024095 Nordpont OÜ 17.05.2024
DM-128515-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023715 Kinnisvara Grupp OÜ 17.05.2024
DM-127988-6 OSAÜHING SEKTOPLAST keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-126130-10 Leinasoo turbamaardla keskkonnaloas puuduste kõrvaldamise tähtaja ületamine Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-128210-5 AK_MA_vastus_Hällimäe_karjäär_17.05.2024 Maa-amet 17.05.2024
DM-128170-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024208 RDS Grupp OÜ 17.05.2024
DM-128513-1 Keskkonnatasu deklareerimine Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-127988-5 OSAÜHING SEKTOPLAST keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-128246-4 Põhja-Sakala Vallavalitsuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-127739-5 Kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamine (vastus) Osaühing L & N BOJARSKI 17.05.2024
DM-128077-4 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist (vastus) Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ 17.05.2024
DM-128077-3 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-128477-2 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-112268-21 Riigi huvi väljaselgitamine Sänna liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-127418-11 Vastus dokumendile Injoy OÜ 17.05.2024
DM-128197-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024207 METRUNA OÜ 17.05.2024
DM-126485-6 Kohaliku omavalitsuse arvamuse andmise tähtaja pikendamine Huntaugu VIII liivakarjääri taotlusele Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-127643-18 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024206 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 17.05.2024
DM-126836-8 Vastamistähtaja pikendamine Jääk OÜ 17.05.2024
DM-128060-6 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-125912-3 Huntaugu I liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine AS TREV-2 Grupp 17.05.2024
DM-128060-5 Vastamistähtaja pikendamine Marico Metall OÜ 17.05.2024
DM-127303-1 OKP nr 1129574 Kaisa Veelak 17.05.2024
DM-128231-2 Selja kruusakarjääri deklaratsioonid Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-127941-9 OÜ HARBET keskkonnaloa nr L.VV/326946 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-128497-1 Teavitus uue PVT järelduse avalikustamisest ja lisaandmete esitamiskohustusest ning kompleksloa kohustuse puudumisest teavitamine Keskkonnaamet 17.05.2024
DM-127469-11 Täiendavad andmed (finantstagatis) Ionisos Baltics OÜ 17.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 976 Järgmine lk 5/976-st. Kokku 97554 kirjet