Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-127930-9 HHLA TK Estonia AS keskkonnaloa nr L.VV/330603 muutmine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-126210-21 Kivimäe III kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128572-2 Aktsiaselts Saarte Liinid Ruhnu sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-127420-9 OÜ EKOVIR keskkonnaloa nr KL-520108 muutmine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128463-2 Päelda uuringuruumi uuritud maa korrastatuks tunnistamine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128248-4 Bauroc AS keskkonnaloa muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128657-4 Heltermaa laevatee süvendamisel pumpsüvendaja kasutamise kooskõlastamine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128657-3 Heltermaa L.VV-333023. Ujuvplatvormil kopa asemel ujuvsüvendaja kasutamine. Saarte Liinid AS 10.06.2024
DM-128603-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024526 Viru Vangla 10.06.2024
DM-128518-2 Energiasalv Pakri OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128539-10 Kiirgustegevusloa nr KTL-522015/24 andmine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128144-7 Undla silla uuendamise ja Undla paisul paisutuse likvideerimise veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõudest Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128071-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-522025/24 andmine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128070-7 Kiirgustegevusloa nr KTL-522024/24 andmine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128595-2 Aktsiaselts ESRO keskkonnaloa nr L.ÕV/319812 heiteseire kohustuse tähtaja pikendamisest Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128277-6 Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõule arvamuse andmise tähtaja ja menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-124187-8 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/519024 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128693-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-127251-12 Suure-Jaani Tervisekoja keskkonnaloa nr KL-521853 andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-125181-11 Arvamus Pugastu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 10.06.2024
DM-128686-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-127350-14 Krausberg Eesti OÜ keskkonnaloa nr KL-521696 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-125442-18 Pilu II liivakarjääri keskkonnaloa nr VILM-039 muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-124588-29 DM-124588-28 arvamus Lõuna-Eesti Karjäärid OÜ 10.06.2024
DM-127056-11 Arvamuse andmine keskkonnakompleksloa nr KKL-509117 muutmise taotlusele Paide Linnavalitsus 10.06.2024
DM-128410-2 Bioforce Ebavere OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL-520648 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.06.2024
DM-128151-3 Keskkonnaloa KKL-506902 muutmise otsuse eelnõu tagasiside AS Utilitas Tallinn 10.06.2024
DM-128162-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024525 Eda Tarend 09.06.2024
DM-128161-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024240 Lauri Tarend 09.06.2024
DM-127345-11 Lisa andmete esitamise tähtaja pikendamine Tartu Ülikooli Kliinikum SA 09.06.2024
DM-127324-5 Esitatud silmaläätse ekvivalentdoosidest Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 09.06.2024
DM-127345-10 Lisa andmete esitamise tähtaja pikendamine Tartu Ülikooli Kliinikum SA 09.06.2024
DM-127324-4 Esitatud silmaläätse ekvivalentdoosidest Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 09.06.2024
DM-127324-3 Esitatud silmaläätse ekvivalentdoosidest Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 09.06.2024
DM-128050-8 Arvamuse küsimine Keskkonnaloa L.VV326661 muutmise osas WWR Systems 09.06.2024
DM-128759-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024513 Tanel Trepp 08.06.2024
DM-128373-5 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024512 Hea Lahendus OÜ 08.06.2024
DM-128758-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024511 Dimitri Smolkin 08.06.2024
DM-128757-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522074 väljastamine Keskkonnaamet 08.06.2024
DM-128757-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1023562 Voore Farm OÜ 08.06.2024
DM-119824-184 Teavitus seadme TSK-500 töörežiimidest Kiviõli Keemiatööstus 08.06.2024
DM-119488-113 Teavitus avariilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade NID-2) VKG Energia OÜ 08.06.2024
DM-119488-112 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade SDA) VKG Energia OÜ 08.06.2024
DM-119824-183 Teavitus seadme TSK-500 töörežiimidest Kiviõli Keemiatööstus 08.06.2024
DM-119488-111 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade SDA) Viru Keemia Grupp 08.06.2024
DM-119488-110 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade SDA) Viru Keemia Grupp 08.06.2024
DM-119824-182 Teavitus seadme TSK-500 töörežiimidest Kiviõli Keemiatööstus OÜ 08.06.2024
DM-119488-114 VKG Energia OÜ VKG Energia OÜ 08.06.2024
DM-119824-181 Teavitus seadme TSK-500 töörežiimidest Kiviõli Keemiatööstus OÜ 08.06.2024
DM-119488-109 Teavitus avariilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade SDA) Viru Keemia Grupp 08.06.2024
DM-119488-108 Teavitus avariilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade NID-1) Viru Keemia Grupp 08.06.2024
DM-119824-180 Teavitus seadme TSK-500 töörežiimidest Kiviõli Keemiatööstus 08.06.2024
DM-119824-179 Teavitus seadme TSK-500 töörežiimidest Kiviõli Keemiatööstus OÜ 08.06.2024
DM-127053-17 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024507 Elektriväli OÜ 07.06.2024
DM-124354-23 Vee ettevalmistus Technotrans D4654ENG paigaldusjoonis AS Metaprint 07.06.2024
DM-124354-22 Vee korduvkasutuse skeem AS Metaprint 07.06.2024
DM-128651-2 MA_vastus_Akimatsi II liivakarjäär_07.06.2024 Maa-amet 07.06.2024
DM-128728-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024506 Tartu Sport 07.06.2024
DM-128755-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024467 Väätsa Prügila AS 07.06.2024
DM-128487-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024496 Hiiumaa Haigla SA 07.06.2024
DM-128754-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024505 CityDental Kuressaare OÜ 07.06.2024
DM-128753-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024504 City Kliinik Tallinn OÜ 07.06.2024
DM-128752-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024503 City Kliinik Tallinn OÜ 07.06.2024
DM-128751-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024502 City Hambakliinik OÜ 07.06.2024
DM-128750-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024500 City Hambakliinik OÜ 07.06.2024
DM-128306-5 MA_vastus_Partsi_VI_kruusakarjäär_07.06.2024 Maa-amet 07.06.2024
DM-128749-2 Aktsiaseltsi Narva Vesi keskkonnaloa nr. KL-512749 muutmistaotluse T-KL/1024383 puuduste kõrvaldamine Narva Vesi AS 07.06.2024
DM-128367-6 DM-128367-5 vastus Meliva AS 07.06.2024
DM-128633-2 Enampakkumise alghinna suuruse kohta arvamuse esitamine Kliimaministeerium 07.06.2024
DM-128357-6 Rail Baltic Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööde keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-128749-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024383 Narva Vesi AS 07.06.2024
DM-128756-1 Kaasiku III kruusakarjääri korrastamiskavast Midam OÜ 07.06.2024
DM-126842-11 AS Lahevesi keskkonnaloa muudatus 324987 AS Lahevesi 07.06.2024
DM-119796-16 Tammemäe IX liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-127284-8 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024495 EcoPro AS 07.06.2024
DM-128642-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-128586-4 Väo XX uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-127269-1 Objekti kontrollimise protokoll Nr. 1128897 Kristel Kund 07.06.2024
DM-128094-9 Vastus Hiiumaa Vallavalitsuse pöördumisele Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-126401-22 Tõõrakõrve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlustähtaja teistkordne pikendamine Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-128586-3 Väo XX uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-128197-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024491 METRUNA OÜ 07.06.2024
DM-128521-2 Mittetulundusühing VESI KOLM keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-128327-7 Palume tähtaja pikendust kuni 20.06.2024 Meliva AS 07.06.2024
DM-127333-6 Arvamuse edastamine Jiffy Products Estonia AS 07.06.2024
DM-128745-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023776 FERALMET OÜ 07.06.2024
DM-128744-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024488 Parodontalia OÜ 07.06.2024
DM-128144-6 Tunnistada kehtetuks registreering RE.VT/521843 OÜ Metalldetail 07.06.2024
DM-127588-1 OKP nr. 1130426 Carola Väli 07.06.2024
DM-128539-9 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024486 Tallinna Vangla 07.06.2024
DM-127082-13 Tööde alustamine Aarikese paisjärvel OÜ Melior-M 07.06.2024
DM-128741-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024487 Mooste Paintball OÜ 07.06.2024
DM-128147-6 Uida talu keskkonnaloa nr L.VV/328718 muutmise korraldus Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-128013-5 Vastus Keskkonnaameti 27.05.2024 kirjale nr DM-128013-4 Fertil OÜ 07.06.2024
DM-124354-21 Kaisa Kõiv e_kirja vastus 06.06.2024 AS METAPRINT 07.06.2024
DM-128739-2 Määruse 44 kohastest mõõtmistest Keskkonnaamet 07.06.2024
DM-128466-7 Riigivara valitseja volitatud asutuse kooskõlastuse edastamine (Harku IX uuringuruum) Maa-amet 07.06.2024
DM-126202-14 Vastus kaevandamisalal asuva puurkaevu osas Keskkonnaagentuur 07.06.2024
DM-128739-1 Määruse nr 44 piirväärtustele vastavusest SW Energia OÜ 07.06.2024
DM-128336-4 vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 07.06.2024
Eelmine 1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 989 Järgmine lk 7/989-st. Kokku 98849 kirjet