Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126000-13 Vastus kirjale 07.06.2024 nr DM-126000-12 Base Metal OÜ 13.06.2024
DM-128663-3 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128536-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024528 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 13.06.2024
DM-128663-2 Tagatise küsimine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128648-5 Riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine (Võhmuta uuringuruum) Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128363-10 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024595 PerioDent Group OÜ 13.06.2024
DM-128648-4 Võhmuta uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128572-6 Aktsiaselts Saarte Liinid Ruhnu sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128572-5 Aktsiaselts Saarte Liinid Ruhnu sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128572-4 Aktsiaselts Saarte Liinid Ruhnu sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-125758-22 Arvamused/vastuväited haldusakti eelnõule DM-125758-20 Portlif Grupp OÜ 13.06.2024
DM-128648-3 Võhmuta uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128357-8 Rail Baltic Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööde keskkonnaloa nr KL-521979 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127322-5 OÜ Järve Biopuhastus reovee bioloogilise puhastuse aruanne 2024 aasta mai JÄRVE BIOPUHASTUS OÜ 13.06.2024
DM-128806-1 Sulaoja mõõtmised A.R. 13.06.2024
DM-128805-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024550 Tariston AS 13.06.2024
DM-128804-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023555 Taagepera Veejõud OÜ 13.06.2024
DM-128537-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024574 RAGN-SELLS AS 13.06.2024
DM-128795-4 Taotluse muutmine Kopra Transport OÜ 13.06.2024
DM-128795-3 Puuduste kõrvaldamine Kopra Transport OÜ 13.06.2024
DM-128714-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522116 väljastamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128572-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024601 Saarte Liinid AS 13.06.2024
DM-101418-497 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 13.06.2024
DM-124976-29 Arvamuse andmine Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 13.06.2024
DM-128487-7 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128803-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023963 Utilitas Tallinn AS 13.06.2024
DM-128802-1 Kiirgusohutusalane koolitus Läänemaa Haigla 13.06.2024
DM-128801-1 Keskkonnaloa nr L.ÕV/325022 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127675-9 Maardu Linnavalitsus keskkonnaloa nr KL-521473 andmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128798-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024567 Viljandi Hambakliinik AS 13.06.2024
DM-128603-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-521065/24 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128727-2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu nr PHRR/522115 väljastamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128797-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023163 VMT Betoon AS 13.06.2024
DM-127844-4 Prügiekspress OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/329538 lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus ja menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127531-8 Keskkonnaloa nr KL-521857 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128371-8 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522086 väljastamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128795-2 Kopra Transport Osaühing jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128210-6 Hallimäe karjääri keskkonnaloa nr L.MK/317719 muutmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128796-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024603 Martin Rennit 13.06.2024
DM-128257-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024602 Veomeister OÜ 13.06.2024
DM-128015-5 Tallinn Shipyard OÜ keskkonnaloa nr KL-513294 muutmise parandustaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-121944-13 Rõstla III dolokivikarjääride korrastamisprojektist Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128741-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522084 väljastamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127864-4 Osaühing Strantum jäätmekäitlejana registreerimata jätmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128329-5 Aktsiaselts METAPRINT keskkonnaloa nr L.ÕV/325055 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127351-10 OÜ Laurits keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127588-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-180684 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128800-1 Taotlus keskkonnaloa KL-508458 omaja andmete muutmiseks Ritsu Loghomes OÜ, 13.06.2024
DM-127168-9 Danspin AS keskkonnaloa nr L.VV/329258 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128799-1 AS Iivakivi teade AS Iivakivi 13.06.2024
DM-128306-6 Partsi VI kruusakarjääri keskkonnaloa varude muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128579-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522087 väljastamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128736-2 Osaühing Melmar keskkonnaloa nr L.JÄ/329012 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128614-2 ScandiWood Eesti OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-122462-19 ASi Galv-Est keskkonnakompleksloa nr KKL/318353 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127396-17 ESTCAT RECYCLING OÜ keskkonnaloa nr KL-510196 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128795-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024593 Kopra Transport OÜ 12.06.2024
DM-128792-1 Hambaröntgenseadme demonteerimine Piret Kask 12.06.2024
DM-128793-1 Jädivere tankla puhasti rekonstrueerimine Olerex AS 12.06.2024
DM-120211-6 Vastamise tähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128288-5 MA_vastus_Väike-Ahli_liivakarjäär_12.06.2024 Maa-amet 12.06.2024
DM-128123-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024573 Ramsi Turvas AS 12.06.2024
DM-127693-11 Osaühing Eurovia-M keskkonnaloa nr KL-522078 otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128666-1 Veesaastetasu parandusdeklaratsiooni tagastusnõude kontroll Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128329-4 Keskkonnaloa nr L.ÕV/325055 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise vastamistähtaja edasilükkamine METAPRINT AS 12.06.2024
DM-128329-3 Keskkonnaloa nr L.ÕV/325055 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise vastamistähtaja edasilükkamine METAPRINT AS 12.06.2024
DM-128769-2 Keskkonnaloast nr Rapm-062 Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128741-2 Leping Mooste Paintball OÜ 12.06.2024
DM-128769-1 Vaideotsus (Sutlema II lubjakivikarjäär) Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-127409-13 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024594 PAIKRE OÜ 12.06.2024
DM-127916-12 Vastus ja lisaküsimused lisaandmete täiendavale küsimisele 04.06.24 DM-127916 Injoy OÜ 12.06.2024
DM-128248-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024589 Bauroc AS 12.06.2024
DM-127266-8 Osaühing AVELORS PLUSS keskkonnaloa nr L.ÕV/327353 eelnõu ja otsuse eelnõu edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128791-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024483 InDent OÜ 12.06.2024
DM-126696-13 MA_vastusk_AK_Tuurapera_tta_12.06.2024 Maa-amet 12.06.2024
DM-128715-2 Baltic Workboats AS vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128393-2 Partsi IV korrastamistingimused Hiiumaa Vallavalitsus 12.06.2024
DM-128410-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024568 Bioforce Ebavere OÜ 12.06.2024
DM-125277-12 Pikametsa II liivakarjääri keskkkonnaloa taotluse menetluses laekunud arvamuste edastamine Lõuna-Eesti Metsamajandamise Keskus OÜ 12.06.2024
DM-128789-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024581 Kuusakoski AS 12.06.2024
DM-128734-2 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-127351-9 Keskkonnaloa taotluse juurde finantstagatise dokumendi esitamise tähtaja pikendamine Laurits OÜ 12.06.2024
DM-128788-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024571 Estplast Tootmine OÜ 12.06.2024
DM-128257-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024580 Veomeister OÜ 12.06.2024
DM-128787-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1024582 Viaston Infra OÜ 12.06.2024
DM-127266-7 Osaühing AVELORS PLUSS keskkonnaloa nr L.ÕV/327353 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128786-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024286 Base Metal OÜ 12.06.2024
DM-127081-9 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus ning keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine (Jaakna III liivakarjäär) Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128455-3 Teavitus dokumendi väljastamise kohta infosüsteemist KOTKAS OÜ Biochlofeed 12.06.2024
DM-128622-3 Vastus dokumendile Rahingu sadam OÜ 12.06.2024
DM-101418-496 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 12.06.2024
DM-127643-26 Menetlus M-127643 Kertu Luisk 12.06.2024
DM-127299-9 OÜ Ronyx abi keskkonnaloa nr KL-521939 andmine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128448-10 Nõustumine kompromisslahenduse arutamise tulemuste edastamise tähtaja pikendamisega Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128362-6 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128363-9 Kiirgustegevusloa taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-126842-12 Aktsiaselts Lahevesi keskkonnaloa nr L.VV/324987 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128728-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks (Veski spordibaas) Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-127461-5 OÜ KUIVAJÕE FARMER keskkonnakompleksloa nr KKL/320195 taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DL-004606-20 IT004606 INTEGRAZIONE / INTEGRATION ART. 17 REG. CE 1013/2006 Finnish Environment Institute (Syke) 12.06.2024
1 2 3 4 5 .. 985 Järgmine lk 1/985-st. Kokku 98483 kirjet