Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128370-3 Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruumi üldgeoloogilise uurimistöö loa taotlusest teavitamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-125811-11 aktsiaselts EcoPro keskkonnaloa nr L.JÄ/333209 muutmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-122559-13 Vinni III kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/324062 muutmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127507-9 Arvamus keskkonnaloa nr KL-521394 eelnõule Kadrina Vallavalitsus 22.05.2024
DM-128243-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-515846/22 muutmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127507-8 Vastus keskkonnaloa andmise korralduse eelnõule ja keskkonnaloa eelnõule (KL-521394) Maa-amet 22.05.2024
DM-127930-8 HHLA TK Estonia AS vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/330603 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127250-11 Põhja-Sakala Haldus AS keskkonnaloa nr L.VV/325616 muutmine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127940-8 Arvamus Väo XIX uuringuruumi geoloogilise uuringuloa kohta Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 22.05.2024
DM-128479-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521926 väljastamine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-126491-7 Jaakna II liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse andmine Lääne-Nigula Vallavalitsus 22.05.2024
DM-128555-1 Päärdu II uuringuruumi puuraukude likvideerimisakt OÜ Inseneribüroo STEIGER 22.05.2024
DM-128556-1 Uuringuaukude likvideerimise akt OÜ Inseneribüroo STEIGER 22.05.2024
DL-091-7 Lõhketööd Lubja (Raikküla) paekarjääris Balrock OÜ 22.05.2024
DM-127718-11 Verston OÜ seisukoht Juuru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas Verston OÜ 22.05.2024
DM-119595-22 Vastus selgitustaotlusele (Rabivere turbatootmisala keskkonnaloa nr Rapm-011 muutmise taotlus) Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-127394-7 Osaühing TÜRI VESI keskkonnaloa L.VV/327370 muutmise otsuse eelnõu ja eelhinnangu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 22.05.2024
DL-000895-4 IT 000895 Regione Calabria 22.05.2024
DM-127782-8 Kiirgustegevusloa taotluse vastavuse hindamine kiirgustegevuse asukohas ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 22.05.2024
DM-128444-5 RE Pärnu kolmanda silla ehitusel sulundseina eemaldamine INF Infra OÜ 21.05.2024
DM-112149-31 Taotlus vastamistähtaja pikendamiseks (DM-112149-30) VKG Kaevandused OÜ 21.05.2024
DM-128549-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1023250 Infragreen OÜ 21.05.2024
DM-127346-6 Osaühing MINTROL keskkonnaloa nr L.JÄ/332952 muutmise taotlusele lisateabe küsimine ja menetlustähtaja peatamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128254-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024255 Eesti Kalastajate Selts 21.05.2024
DM-128547-1 Raatsiotsa II kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/325046 kehtivusaja pikendamine maapõueseaduse § 67 lõike 7 alusel Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128543-2 Rasva kruusakarjääri keskkonnaloa muutmistaotlusest Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127773-11 Kohaliku omavalitsuse otsuste edastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128326-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024254 Meliva AS 21.05.2024
DM-122559-12 Vinni III kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128201-4 Kiirgustegevusloa KTL-512329/21 muutmise taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128350-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024244 Saarte Liinid AS 21.05.2024
DM-127736-13 Anija Vallavolikogu keelduva otsuse edastamine ning seisukoha küsimine Poolvahe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128448-3 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024248 KIIRKANDUR AS 21.05.2024
DM-128484-2 MA vastus_Kalitsa II uuringuruum_21.05.2024 Maa-amet 21.05.2024
DM-128546-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023662 Kersti Paas 21.05.2024
DM-118032-2 Ohutustamise andmed Aktsiaselts Medicum Tervishoiuteenused 21.05.2024
DM-128299-4 Veesaastetasu deklareerimisest ja parandusdeklaratsiooni esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127407-8 Uniküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521712 andmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128011-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023926 Pae Farmer OÜ 21.05.2024
DM-128545-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023960 VMT Tehased AS 21.05.2024
DM-128048-8 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa nr EE1023219 väljastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127483-1 OKP nr 1128836 Aivi Kasik 21.05.2024
DM-128543-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023956 Aare Randla 21.05.2024
DM-128339-5 Kibuna III liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-519536 muutmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-125912-4 Arvamuse andmine Huntaugu I liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta Maa-amet 21.05.2024
DM-128016-3 Arvamus OÜ Alfrina keskkonnaloa nr KL-521746 ja keskkonnaloa andmise korralduse eelnõudele Mustvee Vallavalitsus 21.05.2024
DM-128539-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128542-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023355 Epler Lorenz AS 21.05.2024
DM-128541-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1024246 Otike OÜ 21.05.2024
DM-128299-3 Dokumendi nr DM-128299-2 väljastus Taagepera Loss OÜ 21.05.2024
DM-127109-4 Haiba reoveepuhasti eksperthinnangu esitamise kuupäevast Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128483-2 6712_MA_vastus_Kärde_uuringuruum_21.05.2024 Maa-amet 21.05.2024
DM-127922-9 Kiirgustegevusloa nr 17/005 muutmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128161-4 Kaldatare kinnistu veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127869-9 Arvamus Väo XVIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 21.05.2024
DM-127310-12 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521439 väljastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127643-19 sademevee valgalad Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 21.05.2024
DM-115314-30 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikul arutelul Margus Teemant 21.05.2024
DM-127922-8 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024182 Medivar OÜ 21.05.2024
DM-128162-4 Värsikalda kinnistu veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128161-3 Taotlus lisateabe esitamise tähtaja pikendamiseks Lauri Tarend 21.05.2024
DM-128162-3 Taotlus lisateabe esitamise tähtaja pikendamiseks Eda Tarend 21.05.2024
DM-128538-2 Ridalepa paisjärve uuring Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128539-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024243 Tallinna Vangla 21.05.2024
DM-128538-1 Ridalepa paisjärve uuring Pärnu Linnavalitsus 21.05.2024
DM-127929-10 Arvamuse andmine AS Eesti Keskkonnateenused keskkonnaloa taotlusele Paide Linnavalitsus 21.05.2024
DM-124354-19 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024113 METAPRINT AS 21.05.2024
DM-126917-17 OÜ Koppermar keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128293-6 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521931 väljastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128336-2 R-S OSA Service OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-126474-17 Saikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520779 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-126475-18 Pelisoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520774 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-126868-15 Hagudi V geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521118 andmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-125357-5 Ohtu turbatootmisala (HARM-054) korrastamistingimuste andmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-126462-13 Lisaandmete küsimine Kobratu liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128084-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-513284/21 muutmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-125247-33 Avaldus keskkonnaloa nr KL-506050 muutmise menetluses Martin Teder 21.05.2024
DM-124187-7 Väo XVII uuringruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128520-2 Keskkonnaloa nr L.VV/326810 muutmise korraldus Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128519-1 Teavitus uue PVT järelduse avalikustamisest ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128327-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-513203/21 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-125247-32 Keskkonnaloa nr KL-506050 muutmise eelnõu avalikust arutelust Advokaadibüroo Barrister 21.05.2024
DM-126392-18 Aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks keskkonnaloa nr KL-521717 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128374-2 Aktsiaseltsi Generaator keskkonnaloa nr KL-509342 muutmise taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128051-7 Osaühing Suja Ehitus jäätmekäitlejana registreerimata jätmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128380-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024239 Põltsamaa Uksetehas OÜ 20.05.2024
DM-128536-2 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse nr KTL-520970/24 menetlusse võtmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128487-2 Kiirgustegevusloa taotluse lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128124-7 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024238 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128124-6 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024237 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128125-6 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024236 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128293-5 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024235 Balti Liiv OÜ 20.05.2024
DM-128481-2 6705_MA_vastus_Kurista_III_uuringuruum_20.05.2024 Maa-amet 20.05.2024
DM-128537-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022993 RAGN-SELLS AS 20.05.2024
DM-123189-19 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128448-2 MA vastus_Suurepsi VI uuringuruum_20.05.2024 Maa-amet 20.05.2024
DM-128536-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024137 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 20.05.2024
DM-128532-1 Atesteerimata veeproovivõtja kasutamisest Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-125227-12 AS Utilitas Tallinn keskkonnakompleksloa nr KKL-506902 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-115314-29 Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalik arutelu Kliimaministeerium 20.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 976 Järgmine lk 4/976-st. Kokku 97566 kirjet