Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-127260-17 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa nr KL-519747 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128062-6 Arvamus Marico Metall OÜ taotlusele Tõrva Vallavalitsus 09.05.2024
DM-127260-15 Ladustamise finantstagatis (panga garantiikiri) Olmax Grupp OÜ 09.05.2024
DM-126917-15 OÜ Koppermar keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128048-4 EE 1023219 AS Ecopro 09.05.2024
DM-127535-14 Arvamus Saaremaa Halduse keskkonnaloa taotlusele Lemmik Kaubanduse OÜ 09.05.2024
DM-128417-1 Kiirgusseire kohustus NATALJA NESTEROVITŠ OÜ 09.05.2024
DM-128416-1 Kiirgusseire kava muudatus Ida-Tallinna Keskhaigla AS 09.05.2024
DM-126917-14 OÜ Koppermar keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-126917-13 Jäätmete ladustamise finantstagatise maksekorraldus Koppermar OÜ 09.05.2024
DM-126856-12 Nordic Fibreboard Ltd Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/333672 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-126856-11 Nordic Fibreboard Ltd Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/333672 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-126856-10 Nordic Fibreboard Ltd Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/333672 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-115314-12 Kutse Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikule arutelule Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-125783-13 Rummu III lubjakivikarjääri korrastamistingimuste andmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-123877-13 Keskkonnaloa nr L.MK/300567 muutmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-110996-11 Rannamõisa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmisest keeldumine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127434-21 Bioforce Production OÜ keskkonnaloa nr KL-521411 andmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127300-6 Aktsiaselts PÄRNU VESI keskkonnaloa nr L.VV/329083 muutmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128341-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521845 väljastamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-115314-13 Eesti Arheoloogide Liidu arvamus veeloast andmise keeldumise osas Wooluvabrik OÜ-le Linnamäe paisul Jägala jõel Harjumaal Eesti Arheoloogide Liit 09.05.2024
DM-101418-492 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 09.05.2024
DM-126475-16 Arvamus Pelisoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520774 andmise otsuse ja loa eelnõule Osaühing MV Turvas 09.05.2024
DM-126474-15 Arvamus Saikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520779 andmise otsuse ja loa eelnõule Osaühing MV Turvas 09.05.2024
DM-127275-4 KMG OÜ välisõhu heiteseire aruandest Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-126553-10 Helmi-Aakre VI kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa L.MK/325591 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-125287-19 Kaiste I kruusakarjääri keskkonnaloa L.MK/300891 muutmise otsuse ja loa eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128426-1 Keskkonnaloa pikendamine Vestam OÜ 09.05.2024
DM-127579-7 Oomiste Agro OÜ keskkonnaloa KL-521493 andmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128260-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521814 väljastamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127870-5 Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaal keskkonnaloa nr L.ÕV/318403 muutmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-123182-11 Vinni II kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-125062-4 Maardu IV lubjakivikarjääri korrastamise projekti menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127284-6 Vee-erikasutusloa integreerimisest taotletava keskkonnakompleksloa koosseisu (Paneeli tn 9) Maa-amet 09.05.2024
DM-127082-12 Keskkonnaloa nr L.VV/327260 muutmise korraldus Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127557-12 Arvamus Balti Liiv OÜ keskkonnaloa nr KMIN-099 muutmise taotlusele Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 09.05.2024
DM-125128-22 Jäätmematerjali ladustamine (KKL/317465) Osaühing PAIKRE 09.05.2024
DM-127987-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-521813/24 andmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128092-5 Seisukoha andmine Savitec OÜ jäätmevaldkonna registreeringule Pärnu Linnavalitsus 09.05.2024
DM-127986-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-521808/24 andmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127410-10 Kiirgustegevusloa nr KTL-521809/24 andmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128123-5 MA_vastus_Kallissaare_turbatootmisala_08.05.2024 Maa-amet 08.05.2024
DM-127310-11 Lisateave Aspen Grupp 08.05.2024
DM-128384-2 Keskkonnakaitselubade valdaja andmete muutmine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127929-8 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127639-4 Bioforce Laatre OÜ keskkonnakompleksloa taotlus Bioforce Laatre OÜ 08.05.2024
DM-127929-7 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-128236-5 AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-128236-4 AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-125484-7 Tööde muutused Kingat OÜ 08.05.2024
DM-127239-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024077 Hershel OÜ 08.05.2024
DM-128414-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024066 Lääne Teed OÜ 08.05.2024
DM-128105-5 Ladustamise tagatise arvutustabel ja finantstagatis (pangagarantii) Eesti Keskkonnateenused AS 08.05.2024
DM-127929-6 Paide ümberlaadimisjaam asendiplaan Eesti Keskkonnateenused AS 08.05.2024
DM-127929-5 Ladustamise finantstagatis pangagarantii Eesti Keskkonnateenused AS 08.05.2024
DM-128412-1 Ilmse ebatäpsuse korrigeerimine Liivalaia VII keskkonnaloal nr HARM-155 Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-128074-6 Paju mõis kanalisatsiooniehitis ehitisregistris MTÜ Paju Pansionaadid 08.05.2024
DM-128413-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024073 Soojustusexpert OÜ 08.05.2024
DM-128411-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024071 Väätsa Prügila AS 08.05.2024
DM-128210-3 Hallimäe karjääri keskkonnaloa muutmistaotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127639-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023488 Bioforce Laatre OÜ 08.05.2024
DM-128410-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023974 Bioforce Ebavere OÜ 08.05.2024
DM-127260-14 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127410-9 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024068 Mount OÜ 08.05.2024
DM-126917-12 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024067 Koppermar OÜ 08.05.2024
DM-127413-13 kindlustus osaühing "Svenai" 08.05.2024
DM-127351-7 Keskkonnaloa taotluse täiendavad andmed Laurits OÜ 08.05.2024
DM-127284-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023876 EcoPro AS 08.05.2024
DM-124996-26 Täiendav pöördumine seoses Kasaritsa liivakarjääri keskkonnaloa taotlusega Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid 08.05.2024
DM-127275-3 Betooni 28 emissiooni mõõtmise aruandest ja sealsetest ületamistest Karli Kannenberg 08.05.2024
DM-127736-10 Arvamus Poolvahe VIII uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 08.05.2024
DM-124996-27 Arvamus esitatud taotluse täienduse ja piirinaabri esitatud seisukohtadele ning täiendava info edastamine Erle Puusepp 08.05.2024
DM-128395-1 Aktsiaselts Olerex Terminal keskkonnaloa nr L.ÕV/327957 muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127128-3 Vingi Suurtalu OÜ keskkonnaloa L.VV/332161 seiretulemused Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127260-13 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024050 Olmax Grupp OÜ 08.05.2024
DM-128397-1 Hagudi maardla II ja IV Hagudi küla külavanem 08.05.2024
DM-128396-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022712 Põltsamaa Vesi OÜ 08.05.2024
DM-127962-6 Riigivara valitseja volitatud asutuse kooskõlastuse edastamine (Kunda uuringuruum) Maa-amet 08.05.2024
DM-127056-8 Mäo Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa nr KKL-509117 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-128394-1 PAINTMOD OÜ keskkonnaloa nr KL-517427 muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127535-13 Vastuskiri Saaremaa Haldus 08.05.2024
DM-128359-2 MA_vastusk_AK_Luigu_liivakarjäär_08.05.2024 Maa-amet 08.05.2024
DM-128236-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024037 TREV-2 Grupp AS 08.05.2024
DM-128300-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024061 LoodWood OÜ 08.05.2024
DM-128232-2 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/329220 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-128069-6 Tuuraste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse edastamine arvamuse avaldamiseks Pärnu Linnavalitsus 08.05.2024
DM-126572-13 Tuuraste uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/520870 andmine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-125391-16 Elbu IV turbatootmisala pikendamise menetlus Nurme Turvas AS 08.05.2024
DM-127826-3 Vastus Keskkonnaameti kirjale nr DM-127826-2 Kiviõli Keemiatööstus 08.05.2024
DM-126491-5 Kooskõlastamise tähtaja pikendamise palve (Jaakna II korrastustingimuste eelnõu) Lääne-Nigula Vallavalitsus 08.05.2024
DM-128215-2 Landmoon OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/521864 väljastamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127468-10 Puugi paadikanali süvendamise keskkonnaloa nr KL-521559 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127100-5 Nõusoleku andmine Seljametsa liivakarjääri korrastamissuuna muutmiseks Maa-amet 08.05.2024
DM-128331-2 Marketex Marine OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-128176-2 OÜ Pärna Vili jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127053-16 Keskkonnaloa menetlus DM-127053 Elektriväli OÜ 08.05.2024
DM-128153-4 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521858 väljastamine Keskkonnaamet 08.05.2024
DM-127854-8 Sõmeru III liivakarjäär Transpordiamet 08.05.2024
DM-115314-11 Arvamus veeloast andmise keeldumise osas Wooluvabrik OÜ-le Linnamäe paisul Jägala jõel Harjumaal Eesti Arheoloogide Liit 08.05.2024
DM-128346-2 Hagudi IV geoloogilse uuringu loa nr L.MU/520485 kõrvaltingimuse täpsustamine Keskkonnaamet 08.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 971 Järgmine lk 5/971-st. Kokku 97084 kirjet