Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128230-5 Notification No EE1023687 Katrin Kaare 18.06.2024
DM-128521-3 Mittetulundusühing VESI KOLM keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128798-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024701 Viljandi Hambakliinik AS 18.06.2024
DM-128869-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024688 Framm AS 18.06.2024
DM-128868-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522164 väljastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128868-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024699 RUSETTI OÜ 18.06.2024
DM-128770-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024698 KEDOKA OÜ 18.06.2024
DM-128482-5 Tähtaja pikendamine (vastus) Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128482-4 Tähtaja pikendamine DENTAL ART OÜ 18.06.2024
DL-004156-16 Certificate for treatment by facility, IT004156-63, IT004156-68, IT004156-72, IT004156-84, IT004156-111, IT004156-113, IT004156-117, IT004156-145 Fortum Waste Solutions AB 18.06.2024
DM-128562-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-520936/24 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128562-4 Täiendavad andmed Tartu Vangla 18.06.2024
DM-127595-1 OKP nr 1130740 Kaidi Sootalu 18.06.2024
DM-128866-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024663 BAUPLATZ OÜ 18.06.2024
DM-128363-11 Kiirgustegevusloa nr KTL-522129/24 andmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-115314-41 31.05.2024 protokolli täiendamine Kultuuriministeerium 18.06.2024
DM-127780-7 Riikidevahelise jäätmete läbiveo loa nr NO 501832 väljastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128367-7 DM-128367-5 vastus Meliva AS 18.06.2024
DM-128693-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-522134/24 andmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-127704-8 Riikidevahelise jäätmete läbiveo loa nr NO 501831 väljastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128672-1 IT005235 SYKE 18.06.2024
DM-128699-3 AS-i E-Piim Tootmine keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128621-7 IT005233 SYKE 18.06.2024
DM-127409-14 Osaühing PAIKRE keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmise otsuse eelnõu korduv edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128651-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024681 Tariston AS 18.06.2024
DM-128699-2 AS E-Piim Tootmine keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-125835-21 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024687 Pärnu Haigla SA 18.06.2024
DM-128864-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522156 väljastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128864-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024686 Hummuli Agro OÜ 18.06.2024
DM-128863-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024524 Altrix OÜ 18.06.2024
DM-128853-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-522015/24 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-119885-23 OÜ Atar keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128229-4 Finantstagatis Ragn-Sells AS 18.06.2024
DM-128859-2 Taotluse lisa AS Pärnu Vesi 18.06.2024
DM-128860-2 Taotluse lisa AS Pärnu veis 18.06.2024
DM-127753-8 OÜ Fiber Trans keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128296-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-522052/24 andmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-125213-34 Arvamuse avaldamise tähtaja pikendamise taotlus Aktsiaselts KIIRKANDUR 18.06.2024
DM-125213-35 Arvamuse esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128515-6 Kinnisvara Grupp OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/325080 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128534-4 Vastused keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 muutmise taotluse märkuste kohta AKTSIASELTS TALLINNA VESI 18.06.2024
DM-128675-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522152 väljastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-127688-18 IISRAL Recycling OÜ keskkonnaloa nr KL-521941 andmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128036-9 Jäätme registreeringu esmataotlus M-128036 Eesti Jäätmekäitlus OÜ 18.06.2024
DM-128105-15 Keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-127639-7 Bioforce Laatre OÜ kompleksloa taotlus Bioforce Laatre OÜ 18.06.2024
DM-128623-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522090 väljastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128862-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024368 CMB INVEST OÜ 18.06.2024
DM-127559-19 Taotlus allkirjastamiseks Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128410-4 Bioforce Ebavere OÜ kompleksloa taotlus Bioforce Ebavere OÜ 18.06.2024
DM-128663-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024654 Enefit Power AS 18.06.2024
DM-127780-6 NO 501832 Aplinkos Apsaugos Agentura 18.06.2024
DM-127704-7 NO 501831 Aplinkos Apsaugos Agentura 18.06.2024
DM-128229-3 Acknowledgement EE1023686 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 18.06.2024
DM-128626-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024676 Tariston AS 18.06.2024
DM-128634-3 Aktsiaseltsi Eolane Tallinn keskkonnaloa nr L.ÕV/331716 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128861-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024409 Sporrong Eesti OÜ 18.06.2024
DM-128860-1 Keskkonnaloa nr L.VV/331620 valdaja vahetus AS Pärnu Vesi 18.06.2024
DM-128854-1 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LT 001578 väljastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128105-14 SEISUKOHT Vana-Narva mnt 21a, Maardu kinnistut puudutava Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse osas (M-128105) Agrotarve OÜ 18.06.2024
DM-127274-2 Rakvere Farmid Aktsiaselts keskkonnakompleksloa nr KKL/318346 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128859-1 OÜ Sindi Vesi keskkonnaload AS Pärnu Vesi 18.06.2024
DM-128791-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128059-4 Tolmet OÜ keskkonnaloa nr KL-522079 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128650-4 Kiirgustegevusloa nr 17/056 muutmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128561-5 Väo XIX uuringuruumi enampakkumise protokoll Marina Minerals OÜ 18.06.2024
DM-127772-14 Kadaka uuringuruumi keskkonnaluba Marina Minerals OÜ 18.06.2024
DM-128181-7 Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht seonduvalt Krüüdneri Karjäär OÜ poolt 16.04.2024 esitatud Jägala XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusega Jõelähtme Vallavolikogu 18.06.2024
DM-128526-3 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-171223 muutmise otsuse eelnõude läbivaatamise tähtaja pikendamine ning keskkonnakompleksloa menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128236-8 AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa nr KL-521750 andmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128357-9 Rail Baltic Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööde keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest Maa-amet 18.06.2024
DM-126319-15 Männiku IV kaevandamisloa taotlusest Transpordiamet 18.06.2024
DM-125171-12 Männiku IX liivakarjäär Transpordiamet 18.06.2024
DM-128413-9 Soojustusexpert OÜ keskkonnaloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-127831-11 AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa nr KL-514228 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Menetluse pikendamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128654-2 Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaloa nr L.VV/333368 muutmise taotluse puuduse kõrvaldamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128858-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024672 LINKSYS OÜ 17.06.2024
DM-128857-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024669 LINKSYS OÜ 17.06.2024
DM-128856-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522151 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128856-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024668 Vilsi OÜ 17.06.2024
DM-128855-1 allikate saabumise teavitus A. L. A. R. A. AS 17.06.2024
DM-128770-2 MA_vastusk_Hillepi_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128853-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024651 Tallinna Vangla 17.06.2024
DM-128852-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024655 Cruster OÜ 17.06.2024
DM-128851-1 Keskkonnaloa nr L.VV/326181 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128814-2 MA_vastus_Kose-Risti_IV_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128850-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024539 RONK OÜ 17.06.2024
DM-128813-2 MA_vastus_Kose-Risti_III_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128848-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024452 Gren Tartu AS 17.06.2024
DM-128847-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024650 Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 17.06.2024
DM-128525-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024579 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS 17.06.2024
DM-128846-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024657 Kingat OÜ 17.06.2024
DM-128815-2 MA_vastus_Kose-Risti_II_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128651-3 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128845-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022704 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 17.06.2024
DM-126856-13 Müramõõtmise aruanne Nordic FibreboardLtd OÜ Nordic Fibreboard Ltd OÜ 17.06.2024
DM-128511-2 Ulitina II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128230-4 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024656 RAGN-SELLS AS 17.06.2024
DM-128730-5 17.06.2024 dokumentu Nr. 13.9/AP/6457/2024 State Environmental Service 17.06.2024
DL-230104-1 VS: Movement docs 179 - 300 FI 220018 Romukeskus Oy 17.06.2024
1 2 3 4 5 .. 988 Järgmine lk 1/988-st. Kokku 98749 kirjet