Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128534-4 Vastused keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 muutmise taotluse märkuste kohta AKTSIASELTS TALLINNA VESI 18.06.2024
DM-127688-18 IISRAL Recycling OÜ keskkonnaloa nr KL-521941 andmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128036-9 Jäätme registreeringu esmataotlus M-128036 Eesti Jäätmekäitlus OÜ 18.06.2024
DM-128105-15 Keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-127639-7 Bioforce Laatre OÜ kompleksloa taotlus Bioforce Laatre OÜ 18.06.2024
DM-128862-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024368 CMB INVEST OÜ 18.06.2024
DM-127559-19 Taotlus allkirjastamiseks Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128410-4 Bioforce Ebavere OÜ kompleksloa taotlus Bioforce Ebavere OÜ 18.06.2024
DM-128663-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024654 Enefit Power AS 18.06.2024
DM-128626-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024676 Tariston AS 18.06.2024
DM-128861-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024409 Sporrong Eesti OÜ 18.06.2024
DM-128860-1 Keskkonnaloa nr L.VV/331620 valdaja vahetus AS Pärnu Vesi 18.06.2024
DM-128105-14 SEISUKOHT Vana-Narva mnt 21a, Maardu kinnistut puudutava Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse osas (M-128105) Agrotarve OÜ 18.06.2024
DM-128859-1 OÜ Sindi Vesi keskkonnaload AS Pärnu Vesi 18.06.2024
DM-128791-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128650-4 Kiirgustegevusloa nr 17/056 muutmine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128561-5 Väo XIX uuringuruumi enampakkumise protokoll Marina Minerals OÜ 18.06.2024
DM-127772-14 Kadaka uuringuruumi keskkonnaluba Marina Minerals OÜ 18.06.2024
DM-128181-7 Jõelähtme Vallavolikogu seisukoht seonduvalt Krüüdneri Karjäär OÜ poolt 16.04.2024 esitatud Jägala XI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusega Jõelähtme Vallavolikogu 18.06.2024
DM-128526-3 Kiviõli Keemiatööstuse OÜ keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-171223 muutmise otsuse eelnõude läbivaatamise tähtaja pikendamine ning keskkonnakompleksloa menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-126319-15 Männiku IV kaevandamisloa taotlusest Transpordiamet 18.06.2024
DM-125171-12 Männiku IX liivakarjäär Transpordiamet 18.06.2024
DM-128413-9 Soojustusexpert OÜ keskkonnaloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-127831-11 AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa nr KL-514228 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Menetluse pikendamine Keskkonnaamet 18.06.2024
DM-128858-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024672 LINKSYS OÜ 17.06.2024
DM-128857-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024669 LINKSYS OÜ 17.06.2024
DM-128856-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522151 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128856-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024668 Vilsi OÜ 17.06.2024
DM-128855-1 allikate saabumise teavitus A. L. A. R. A. AS 17.06.2024
DM-128770-2 MA_vastusk_Hillepi_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128853-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024651 Tallinna Vangla 17.06.2024
DM-128852-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024655 Cruster OÜ 17.06.2024
DM-128851-1 Keskkonnaloa nr L.VV/326181 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128814-2 MA_vastus_Kose-Risti_IV_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128850-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024539 RONK OÜ 17.06.2024
DM-128813-2 MA_vastus_Kose-Risti_III_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128848-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024452 Gren Tartu AS 17.06.2024
DM-128847-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024650 Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 17.06.2024
DM-128525-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024579 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS 17.06.2024
DM-128846-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024657 Kingat OÜ 17.06.2024
DM-128815-2 MA_vastus_Kose-Risti_II_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128651-3 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128845-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022704 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 17.06.2024
DM-126856-13 Müramõõtmise aruanne Nordic FibreboardLtd OÜ Nordic Fibreboard Ltd OÜ 17.06.2024
DM-128511-2 Ulitina II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128230-4 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024656 RAGN-SELLS AS 17.06.2024
DM-128730-5 17.06.2024 dokumentu Nr. 13.9/AP/6457/2024 State Environmental Service 17.06.2024
DL-230104-1 VS: Movement docs 179 - 300 FI 220018 Romukeskus Oy 17.06.2024
DM-128201-6 Kiirgustegevusloa KTL-512329/21 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DL-240018-1 Movement docs 179 - 300 FI 220018 Romukeskus Oy 17.06.2024
DM-128566-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128308-4 Tähtaja pikendamine Marico Holding OÜ 17.06.2024
DM-128308-5 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128774-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522145 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128308-3 Vastamistähtaja pikendamine Marico Holding OÜ 17.06.2024
DM-128736-3 maksekorraldus Melmar OÜ 17.06.2024
DM-128744-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128315-9 Acknowledgement of Notification EE 1023847 Finnish Environment Institute 17.06.2024
DM-128316-6 Acknowledgement of Notification EE 1023846 Finnish Environment Institute 17.06.2024
DM-128316-5 EE 1023846 and EE 1023847 EES-Ringlus /Ekogaisma 17.06.2024
DM-128798-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128839-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024652 Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA 17.06.2024
DM-128838-1 Röntgenseadmete hooldusprotokollid Pirita Hambaravi OÜ 17.06.2024
DM-128759-2 T.T. jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/522144 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-122275-21 Vanajaagu kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusest Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128222-1 OKP nr. 1130189 Janne Rohtla 17.06.2024
DM-128237-5 Täiendavate andmete esitamine seoses keskkonnaloa menetlusega AB recycling OÜ 17.06.2024
DM-128772-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522141 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128843-1 Gren Tartu AS kompleksloa nr L.KKL.TM-148737 kava sadevee käitluse muutmiseks Gren Tartu AS 17.06.2024
DM-128666-2 Dokumendi nr DM-128666-1 väljastus EKOVIR OÜ 17.06.2024
DM-128837-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024648 Nordpont OÜ 17.06.2024
DM-128650-3 Kiirgustegevusloa nr 17/056 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128809-2 Kalatalu Härjanurmes keskkonnaloa nr KL-511888 muutmise menetluse algatamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128830-2 Notification No LV 000766 Latvian SES 17.06.2024
DM-128686-5 RE AS Ode teavitus KOTKAS infosüsteemis DM-128686-2 (vastus) Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128732-3 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LV 000766 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128732-2 Acknowledgement No LV 000766 Katrin Kaare 17.06.2024
DM-128809-1 Re: Aravuse kalapääsla tööprojektist Kalatalu Härjanurmes 17.06.2024
DM-128637-2 MarcelCar OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/335251 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128545-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024647 VMT Tehased AS 17.06.2024
DM-126553-13 Keskkonnaloa nr L.MK/325591 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128105-13 Keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-127947-7 Mayeri Industries AS muudetud keskkonnaloa L.VV/325861 andmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-124976-30 Leca Eesti Osaühingu kompleksloa nr KKL/318414 muutmise eelnõu kohta esitatud arvamuse edastamine ning kompleksloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128722-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522095 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128596-4 Elke Tallinn AS keskkonnaloa nr L.ÕV/321089 muutmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128534-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024479 TALLINNA VESI AS 17.06.2024
DM-128834-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024646 Männiku Teravili OÜ 17.06.2024
DM-128833-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024644 Männiku Teravili OÜ 17.06.2024
DM-128831-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024642 Männiku Teravili OÜ 17.06.2024
DM-128380-6 Põltsamaa Uksetehas OÜ keskkonnaloa nr KL-521944 andmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128614-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024640 ScandiWood Eesti OÜ 17.06.2024
DM-128730-4 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LV 000764 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128590-6 Vastus dokumendile Vahtrepa Väikepaadisadam 17.06.2024
DM-127763-7 Arvamus Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa muutmise taotlusele Viljandi Linnavalitsus 17.06.2024
DM-128286-4 CIEST METAL OÜ keskkonnaloa nr KL-519941 muutmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128829-1 Uue silmaaplikaatori andmed Ida-Tallinna Keskhaigla AS 17.06.2024
DM-125116-17 Finantstagatis Wienerberger AS 17.06.2024
DM-128634-2 Aktsiaseltsi Eolane Tallinn keskkonnaloa nr L.ÕV/331716 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128234-5 Saimre Seakasvatuse Osaühingu keskkonnakompleksloa nr 505857 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
1 2 3 4 5 .. 987 Järgmine lk 1/987-st. Kokku 98697 kirjet