Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128858-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024672 LINKSYS OÜ 17.06.2024
DM-128857-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024669 LINKSYS OÜ 17.06.2024
DM-128856-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522151 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128856-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024668 Vilsi OÜ 17.06.2024
DM-128855-1 allikate saabumise teavitus A. L. A. R. A. AS 17.06.2024
DM-128770-2 MA_vastusk_Hillepi_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128853-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024651 Tallinna Vangla 17.06.2024
DM-128852-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024655 Cruster OÜ 17.06.2024
DM-128851-1 Keskkonnaloa nr L.VV/326181 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128814-2 MA_vastus_Kose-Risti_IV_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128850-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024539 RONK OÜ 17.06.2024
DM-128813-2 MA_vastus_Kose-Risti_III_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128848-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024452 Gren Tartu AS 17.06.2024
DM-128847-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024650 Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 17.06.2024
DM-128525-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024579 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS AS 17.06.2024
DM-128846-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024657 Kingat OÜ 17.06.2024
DM-128815-2 MA_vastus_Kose-Risti_II_liivakarjäär_17.06.2024 Maa-amet 17.06.2024
DM-128651-3 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128845-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022704 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 17.06.2024
DM-126856-13 Müramõõtmise aruanne Nordic FibreboardLtd OÜ Nordic Fibreboard Ltd OÜ 17.06.2024
DM-128511-2 Ulitina II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128230-4 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024656 RAGN-SELLS AS 17.06.2024
DM-128730-5 17.06.2024 dokumentu Nr. 13.9/AP/6457/2024 State Environmental Service 17.06.2024
DL-230104-1 VS: Movement docs 179 - 300 FI 220018 Romukeskus Oy 17.06.2024
DM-128201-6 Kiirgustegevusloa KTL-512329/21 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DL-240018-1 Movement docs 179 - 300 FI 220018 Romukeskus Oy 17.06.2024
DM-128566-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128308-4 Tähtaja pikendamine Marico Holding OÜ 17.06.2024
DM-128308-5 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128774-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522145 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128308-3 Vastamistähtaja pikendamine Marico Holding OÜ 17.06.2024
DM-128736-3 maksekorraldus Melmar OÜ 17.06.2024
DM-128744-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128315-9 Acknowledgement of Notification EE 1023847 Finnish Environment Institute 17.06.2024
DM-128316-6 Acknowledgement of Notification EE 1023846 Finnish Environment Institute 17.06.2024
DM-128316-5 EE 1023846 and EE 1023847 EES-Ringlus /Ekogaisma 17.06.2024
DM-128798-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128839-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024652 Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA 17.06.2024
DM-128838-1 Röntgenseadmete hooldusprotokollid Pirita Hambaravi OÜ 17.06.2024
DM-128759-2 T.T. jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/522144 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-122275-21 Vanajaagu kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusest Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128222-1 OKP nr. 1130189 Janne Rohtla 17.06.2024
DM-128237-5 Täiendavate andmete esitamine seoses keskkonnaloa menetlusega AB recycling OÜ 17.06.2024
DM-128772-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522141 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128843-1 Gren Tartu AS kompleksloa nr L.KKL.TM-148737 kava sadevee käitluse muutmiseks Gren Tartu AS 17.06.2024
DM-128666-2 Dokumendi nr DM-128666-1 väljastus EKOVIR OÜ 17.06.2024
DM-128837-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024648 Nordpont OÜ 17.06.2024
DM-128650-3 Kiirgustegevusloa nr 17/056 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128809-2 Kalatalu Härjanurmes keskkonnaloa nr KL-511888 muutmise menetluse algatamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128830-2 Notification No LV 000766 Latvian SES 17.06.2024
DM-128686-5 RE AS Ode teavitus KOTKAS infosüsteemis DM-128686-2 (vastus) Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128732-3 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LV 000766 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128732-2 Acknowledgement No LV 000766 Katrin Kaare 17.06.2024
DM-128809-1 Re: Aravuse kalapääsla tööprojektist Kalatalu Härjanurmes 17.06.2024
DM-128637-2 MarcelCar OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/335251 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128545-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024647 VMT Tehased AS 17.06.2024
DM-126553-13 Keskkonnaloa nr L.MK/325591 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128105-13 Keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-127947-7 Mayeri Industries AS muudetud keskkonnaloa L.VV/325861 andmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-124976-30 Leca Eesti Osaühingu kompleksloa nr KKL/318414 muutmise eelnõu kohta esitatud arvamuse edastamine ning kompleksloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128722-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522095 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128596-4 Elke Tallinn AS keskkonnaloa nr L.ÕV/321089 muutmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128534-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024479 TALLINNA VESI AS 17.06.2024
DM-128834-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024646 Männiku Teravili OÜ 17.06.2024
DM-128833-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024644 Männiku Teravili OÜ 17.06.2024
DM-128831-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024642 Männiku Teravili OÜ 17.06.2024
DM-128380-6 Põltsamaa Uksetehas OÜ keskkonnaloa nr KL-521944 andmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128614-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024640 ScandiWood Eesti OÜ 17.06.2024
DM-128730-4 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LV 000764 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128590-6 Vastus dokumendile Vahtrepa Väikepaadisadam 17.06.2024
DM-127763-7 Arvamus Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa muutmise taotlusele Viljandi Linnavalitsus 17.06.2024
DM-128286-4 CIEST METAL OÜ keskkonnaloa nr KL-519941 muutmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128829-1 Uue silmaaplikaatori andmed Ida-Tallinna Keskhaigla AS 17.06.2024
DM-125116-17 Finantstagatis Wienerberger AS 17.06.2024
DM-128634-2 Aktsiaseltsi Eolane Tallinn keskkonnaloa nr L.ÕV/331716 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128234-5 Saimre Seakasvatuse Osaühingu keskkonnakompleksloa nr 505857 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-126754-9 Osaühingu Paala keskkonnakompleksloa nr 318123 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128219-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/317445 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128221-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/319482 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128536-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-520970/24 muutmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128254-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522138 väljastamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-124037-2 Arvamus Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise otsuse ja muudetud keskkonnaloa eelnõude kohta VKG Kaevandused OÜ 17.06.2024
DL-520485-1 Hagudi küla puurkaevude kaardistamine -- Hagudi IV uuringuruumi geoloogiline uuring (L.MU/520485) OÜ Inseneribüroo STEIGER 17.06.2024
DM-127782-10 Kiirgustegevusloa nr KTL-522089/24 andmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-123496-26 Lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128849-1 Hall käpp eksperetiis Oü Raho 17.06.2024
DM-128515-5 Arvamuse küsimine kohalikult omavalitsuselt: vastuskiri Maardu Linnavalitsus 17.06.2024
DL-091-9 Lõhketööd Lubja (Raikküla) paekarjääris Balrock OÜ 17.06.2024
DM-127993-8 AS Kuressaare Veevärk kommentaarid ning ettepanekud Keskkonnaameti pöördumisele AS Kuressaare Veevärk 17.06.2024
DM-127421-10 Aktsiaseltsi Pärnu Laevatehas keskkonnaloa nr L.ÕV.PM-56174 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128105-12 Arvamus Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa esmataotlusele Maardu Linnvalitsus 17.06.2024
DM-126766-9 Nakro OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/332300 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128830-1 Par atkritumu pārrobežu sūtījumiem. Paziņojums Nr. LV 000776 State Environmental Service 17.06.2024
DM-128124-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-517315/22 muutmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128792-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-510290/20 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128607-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-516333/22 muutmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-127557-14 Balti Liiv OÜ keskkonnaloa nr KMIN-099 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128785-2 Kiirgustegevusloas nr KTL-510223/20 ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-128011-8 OÜ Pae Farmer keskkonnaloa nr L.ÕV/325979 muutmine Keskkonnaamet 17.06.2024
DM-127053-18 Hagudi III kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses muudetud taotlusest Keskkonnaamet 17.06.2024
1 2 3 4 5 .. 987 Järgmine lk 1/987-st. Kokku 98673 kirjet