Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128934-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024792 Puidukäitlus OÜ 25.06.2024
DM-128933-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024078 Wibax Tank AS 25.06.2024
DM-128932-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024836 Võhandu Põllumajanduse OÜ 25.06.2024
DM-128897-5 Puidukäitlus OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/333370 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128711-3 Pitsalu IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128736-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024635 Melmar OÜ 25.06.2024
DM-128897-6 Puidukäitlus OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/333370 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128062-10 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024577 Marico Metall OÜ 25.06.2024
DM-128897-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024830 Puidukäitlus OÜ 25.06.2024
DM-128223-1 OKP nr 1130238 Janne Rohtla 25.06.2024
DM-128931-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024832 Scandrent OÜ 25.06.2024
DM-128497-2 Keskkonnakaitseloa esmataotluse esitamine ja kompleksloa kehtetuks tunnistamine HANZA Mechanics Narva AS 25.06.2024
DM-120635-26 Lubja lubjakivikarjääri Keskkonnaloa nr Rapm-091 muutmise taotluse menetlusest Rapla Vallavalitsus 25.06.2024
DM-128315-11 Decision of Notification EE 1023847 Finnish Environment Institute (SYKE) 25.06.2024
DM-128930-1 Päring Ekovir OÜ keskkonnakaitseloa kohta Elering AS 25.06.2024
DM-128929-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024245 HANZA Mechanics Narva AS 25.06.2024
DM-128818-2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu nr PHRR/522231 väljastamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128928-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024827 Shroma OÜ 25.06.2024
DM-128484-7 Kalitsa II uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128484-6 Kalitsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ning arvamuse küsimine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128484-5 Kalitsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128316-12 Decision of Notification EE 1023846 Finnish Environment Institute (SYKE) 25.06.2024
DM-127427-1 OKP nr 1129884 Diana Elisa Tammiste 25.06.2024
DM-127254-2 Karude III ja V liivakarjääride korrastamisprojekti puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-127716-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024591 Maag Eesti AS 25.06.2024
DM-127780-8 Decision of Notification NO 501832 Finnish Environment Institute (SYKE) 25.06.2024
DM-128672-6 DE consent IT 005235 German Federal Environment Agency 25.06.2024
DM-128621-12 DE consent IT 005233 German Federal Environment Agency 25.06.2024
DM-126294-16 Dokumendi edastamine Konrad Ilustrumm 25.06.2024
DL-220111-5 Addition to notifikation SE 220111 Lindberg & Son 25.06.2024
DM-127704-11 Decision of Notification NO 501831 Finnish Environment Institute (SYKE) 25.06.2024
DM-128316-11 EE 1023846 and EE 1023847 EES-Ringlus 25.06.2024
DM-128154-10 Arvamuse edastamine Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Märjamaa Vallavalitsus 25.06.2024
DM-128927-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023116 Paadi talu OÜ 25.06.2024
DM-127882-11 Arvamus Utessuu liivakarjääri keskkonnaloa muutmise kohta Rõuge Vallavalitsus 25.06.2024
DM-128737-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024746 GRK Eesti AS 25.06.2024
DM-126485-8 Kohaliku omavalitsuse korraldusega nõustumine EMG Karjäärid OÜ 25.06.2024
DM-128457-4 Notification No SE 240012 Stena Recycling AB 25.06.2024
DM-128654-7 Vastuväited puuduvad keskkonnaloa nr L.VV/333368 muutmise otsuse eelnõude Mustvee Vallavalitsuse 25.06.2024
DM-110477-21 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024817 EMG Karjäärid OÜ 25.06.2024
DM-127168-10 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024627 Danspin AS 25.06.2024
DL-003615-8 Notification IT003615 - SAPNA GIUGLIANO/FORTUM. Question about validity SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 25.06.2024
DL-003615-7 Notification IT003615 - SAPNA GIUGLIANO/FORTUM. Question about validity Enki srl 25.06.2024
DL-004606-22 IT004606 INTEGRAZIONE / INTEGRATION ART. 17 REG. CE 1013/2006 European Waste Solucione 25.06.2024
DM-128689-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamise meeldetuletus (Uskuna sild) Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128626-5 MA vastus_Kanaküla III uuringuruum_25.06.2024 Maa-amet 25.06.2024
DM-128633-7 Harku VIII/IX uuringuruumi enampakkumise pakkumuste avamise protokolli edastamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-127831-12 Pangagarantii loobumise avaldus TREV-2 Grupp AS 25.06.2024
DM-128897-2 Finantstagatis Puidukäitlus OÜ 25.06.2024
DM-125480-8 Mõõtmistulemustest Rõstla seafarmis Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128059-5 Arvamus Tolmet OÜ Betooni tn 7a keskkonnaloa eelnõu kohta OÜ Hendrikson & Ko 25.06.2024
DM-126766-10 Nakro OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/332300 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128633-6 Pakkumus "Harku VIII/IX uuringuruum" Marina Minerals OÜ 25.06.2024
DM-128633-5 Pakkumus "Harku VIII/IX uuringuruum" Aktsiaselts Harku Karjäär 25.06.2024
DM-128789-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024812 Kuusakoski AS 25.06.2024
DM-128926-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024734 Põlva Soojus AS 25.06.2024
DM-128897-3 Puidukäitlus OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/333370 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128925-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024813 Urmas Rehvid OÜ 25.06.2024
DM-128923-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1024805 Finkre OÜ 25.06.2024
DM-127193-1 OKP nr 1129773 Sigrid Dubrovski 25.06.2024
DM-128327-9 Soovime esitada antud parandustaotlusega veel lisaandmeid Meliva AS 25.06.2024
DM-128922-2 Kaioja III liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-514227 ümberregistreerimise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128849-2 Vastus hallkäpa ekspertiisi osas Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-119824-185 Teavitus keskkonnahäiringust_sej KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 25.06.2024
DM-126275-8 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa nr EE1020355 väljastamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128230-7 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa nr EE1023687 väljastamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-126202-15 Nõmme-Koordi (Pirmastu) maardla Nõmme-Koordi liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-126696-14 Tuurapera turbatootmisala keskkonnaloa nr L.MK.PÕ-46024 korrigeeritud muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128181-8 Jõelähtme Vallavolikogu keelduva otsuse edastamine ning seisukohta küsimine Jägala XI uuringuruumi geoloogilise uuringuloa esmataotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128439-11 Anija Vallavolikogu keelduva otsuse edastamine ning seisukoha küsimine Raudoja III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-127486-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-149196 nõuete läbivaatamine ja muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128566-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-522220/24 andmine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-125181-12 Menetlustähtaja pikendamine (Pugastu VI uuringuruum) Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-127333-8 Ääsmäe turbatootmisala (HARM-044) korrastamistingimuste andmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-115648-43 Keskkonnaameti vastus selgitustaotlusele Miti II kaevandamisloa menetluse kohta Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-122416-7 Kaku liivakarjääri keskkonnaloa nr KMIN-014 kehtivuse pikendamise menetluse lõpetamine ja taotluse tagastamine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128247-6 Keskkonnaloa nr KL-522016 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-127620-9 Arvamuse andmine Vahenurmekruusakarjääri maavara kaevandamisekeskkonnaloa taotluse kohta Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 25.06.2024
DM-125496-15 VALIO EESTI AKTSIASELTS kompleksloa nr KKL-500259 muutmine Keskkonnaamet 25.06.2024
DM-128922-1 Avaldus keskkonnaloa ümbervormistamiseks Rainert RL OÜ 25.06.2024
DM-123489-23 Vastuskiri AMG Houses OÜ 25.06.2024
DM-110429-41 Rääma II turbatootmisala uuendatud seirekava Biolan Baltic OÜ 25.06.2024
DM-110429-42 Rääma II Jüri-Ott Salm 25.06.2024
DM-110429-40 Rääma II turbatootmisala uuendatud seirekava Biolan Baltic OÜ 25.06.2024
DM-128920-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024811 Taagepera Loss OÜ 24.06.2024
DM-128170-9 Arvamuse andmine keskkonnaloa taotlusele Jõelähtme Vallavalitsus 24.06.2024
DM-128919-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023585 Ruum ja Keskkond OÜ 23.06.2024
DM-128918-1 kohustuste täitmisest teavitamine A. L. A. R. A. AS 23.06.2024
DM-128917-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024597 REDSTORM OÜ 22.06.2024
DM-128916-2 Notification No IT 006822 Direzione Tutela dell’Ambienteed Energia 21.06.2024
DM-128898-1 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr SE 220111 väljastamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128781-2 MA_vastusk_Põhja-Kiviõli_II_21.06.2024 Maa-amet 21.06.2024
DM-127730-9 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024808 Dozerland OÜ 21.06.2024
DM-128915-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1017854 RAGN-SELLS AS 21.06.2024
DM-125196-25 OSAÜHING BRT Keskus menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128881-2 Keskkonnaloa nr KL-515863 pikendamisest Keskkonnaamet 21.06.2024
DM-128630-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024490 Warmeston OÜ 21.06.2024
DM-128914-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024807 Suuremäe Karjäär OÜ 21.06.2024
DM-128913-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024799 Suuremäe Karjäär OÜ 21.06.2024
DM-126275-7 Notification EE1020355 - Acknowledgement of receipt Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH 21.06.2024
1 2 3 4 5 .. 992 Järgmine lk 1/992-st. Kokku 99106 kirjet