Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128414-3 Jaakna V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128442-4 Loobu paisu hooldustööd Kadrina Vallavalitsus 29.05.2024
DM-128277-3 Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu kaaskiri arvamuse avaldamiseks ja menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128643-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024360 Eesti Keskkonnateenused AS 29.05.2024
DM-128586-2 MA vastus_Väo XX uuringuruum_29.05.2024 Maa-amet 29.05.2024
DM-128642-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024324 Tagalahe kogukond 29.05.2024
DM-128366-2 Korjusmäe karjääri keskkonnaloa nr KL-512125 kõrvaltingimuse muutmine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128561-3 Enampakkumise korraldamine (Väo XIX uuringuruum) Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128541-2 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa nr K/521994 väljastamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128174-8 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521898 väljastamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128641-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024358 Nordpont OÜ 29.05.2024
DM-128640-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024357 Nordpont OÜ 29.05.2024
DM-128649-1 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa (KL-515945) tingimusele kooskõlastamiseks karjääri kaevandamisprojekt OÜ J. Viru Markšeideribüroo 29.05.2024
DM-128481-7 Kurista III uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-127841-9 Lisainfo esitamine Orava V lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele Laaseri Puit OÜ 29.05.2024
DM-128481-6 Kurista III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-127675-8 Maardu Linnavalitsuse keskkonnaloa nr KL-521473 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-124588-27 Kikivere liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/328095 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128561-2 Enampakkumisest (Väo XIX uuringuruum) Ruu Kivi OÜ 29.05.2024
DM-128647-1 Sämi liivakarjääri korrastamiskohustuseülevõtmine Rakvere Vallavalitsus 29.05.2024
DM-128442-3 Loobu kalapääsu remondi ülevaatus Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ 29.05.2024
DM-126532-2 Enefit Power AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-172516 nõuete läbivaatamine korralise kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-125758-20 Osaühing PORTLIF GRUPP keskkonnakompleksloa nr KKL/320411 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-126264-15 Rüütja III liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128236-6 Arvamuse esitamine AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa taotluse kohta Rae Vallavalitsus 29.05.2024
DM-128481-5 Kurista III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128639-1 Teavitus Keskkonnaametile Nord Terminals AS keskkonnaloa nr KKL/321724 tabeli A7 eritingimuse nr 6 kohase nõude täitmise viibimise kohta Nord Terminals AS 28.05.2024
DM-128638-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521993 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128638-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024355 Kristi-Liis Koppel 28.05.2024
DM-128296-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024267 MeerhofDC OÜ 28.05.2024
DM-128636-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023060 Eesti Keskkonnateenused AS 28.05.2024
DM-128319-1 Vee erikasutusõiguse tasu parandusdeklaratsiooni tagastusnõude kontroll Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128635-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023061 Eesti Keskkonnateenused AS 28.05.2024
DM-128634-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024335 Eolane Tallinn AS 28.05.2024
DM-128539-4 Kiirgustegevusloa taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125287-21 Kaiste I kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/300891 muutmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128000-3 Acknowledgement No FI 240011 Katrin Kaare 28.05.2024
DM-128316-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024351 Ekogaisma Eesti OÜ 28.05.2024
DM-128315-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024350 Ekogaisma Eesti OÜ 28.05.2024
DM-128633-1 Enampakkumise alghinna vajaduse ja alghinna suuruse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128577-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128508-2 MA_vastus_Otisaare lubjakivikarjäär_28.05.2024 Maa-amet 28.05.2024
DM-101418-495 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest VKG Oil AS 28.05.2024
DM-127999-5 Acknowledgement No FI 240010 Katrin Kaare 28.05.2024
DM-125970-16 Warmeston OÜ keskkonnaloa taotluse esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-126568-10 Keskkonnaloa nr KL-520858 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125970-15 Sauga tehase keskkonnaloa lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Warmeston OÜ 28.05.2024
DM-115314-37 Osalemine arutelul (Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu) Kultuuriministeerium 28.05.2024
DM-127999-4 No 240010 Kuusakoski AS 28.05.2024
DM-127999-3 No 240010 Kuusakoski Oy 28.05.2024
DM-128318-4 maksekorraldus AS VMT Betoon 28.05.2024
DM-128596-2 Elke Tallinn AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128466-5 Harku IX uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127303-2 Nordkalk AS keskkonnakompleksloa nr 20971 nõuete läbivaatamine korralise kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128411-6 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520687 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128466-4 Harku IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128631-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521986 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128631-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024343 Türi Haldus 28.05.2024
DM-128630-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024051 Warmeston OÜ 28.05.2024
DM-128466-3 Harku IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128590-3 Vahtrepa Väikepaadisadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125172-29 Maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-521405 andmine Partsi kruusamaardla Partsi IX kruusakarjääri mäeeraldisele Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128237-4 Täiendavate andmete esitamine seoses keskkonnaloa menetlusega AB recycling OÜ 28.05.2024
DM-128237-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024347 AB recycling OÜ 28.05.2024
DM-128632-1 Uuringuruumi korrastamisest (üldgeoloogilise uurimistöö luba nr 333711 Virumaa graptoliitargilliidi geokeemilise uuringu uuringuruumid) Eesti Geoloogiateenistus 28.05.2024
DM-128629-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024346 Epler Lorenz AS 28.05.2024
DM-128628-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023966 Epler Lorenz AS 28.05.2024
DM-124631-15 Vastuskiri kirjale DM-124631-13 Pitsalu liivakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu KMG OÜ 28.05.2024
DM-128445-3 Leping BAO ohtlikud jäätmed OÜ 28.05.2024
DM-128627-1 Teavitus uue PVT järelduse avalikustamisest ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128626-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024338 Tariston AS 28.05.2024
DM-128625-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024087 Kõrgessaare Sadam MTÜ 28.05.2024
DM-128371-5 Meeldetuletus kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125700-24 Kaarma dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusest Limestone factories of Estonia OÜ 28.05.2024
DM-115648-40 Selgitustaotlus ja menetlusse kaasamine Miti II kruusakarjääri loamenetluse osas Helikar Alep 28.05.2024
DM-128621-2 Trasmissione notifica IT005235 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli 28.05.2024
DM-128082-5 Maardu Linnavalitsuse vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125896-8 Riigilõivust Tõrenurme liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/333887 muutmise taotluse menetluses Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128609-1 Meliva AS, Sadama kliiniku kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamise lisadokumendid Meliva AS 28.05.2024
DM-128624-1 Teavitus uue PVT järelduse avalikustamisest ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128165-6 Perdi - Jaani talu keskkonnaloa nr KL-521863 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128192-5 Enefit Power AS Enefit õlitööstuse keskkonnakompleksloa nr KKL/176540 muutmise eelnõudele vastamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127993-7 Keskkonnaloa KL-517393 muutmise otsuse ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125962-3 Partsi VI kruusakarjääri korrastamise projekt Tariston AS 28.05.2024
DM-128396-5 Pikknurme keskkonnaloa muutmine Muinsuskaitseamet 28.05.2024
DM-128601-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127163-14 Arvamuse andmine Aktsiaselts Saarte Liinid keskkonnaloa taotlusele (Papissaare ja Vikati sadamate vaheline laevatee) Saaremaa Vallavalitsus 28.05.2024
DM-127712-3 Helme reoveepuhasti toimimise eksperthinnangu koostamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127476-2 Keskkonnakompleksloa nr 300533 nõuete läbivaatamine ja muutmata jätmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-125700-23 Kaarma dolokivikarjääri keskkonnaloa taotlusest Limestone Factories of Estonia OÜ 28.05.2024
DM-128069-8 Tuuraste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127821-8 OÜ Renteks keskkonnaloa nr KL-521618 andmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128320-2 Keskkonnaloa nr L.VV/328097 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127345-7 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127781-7 Kaopalu IV liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127676-8 Keskkonnaloa nr KL-521426 andmise korraldus Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-128327-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-513203/21 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127323-9 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521657 väljastamine Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127610-7 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta (Nurme V turbatootmisala) Keskkonnaamet 28.05.2024
DM-127848-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-521811/24 andmine Keskkonnaamet 28.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 .. 978 Järgmine lk 2/978-st. Kokku 97748 kirjet