Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128837-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024953 Nordpont OÜ 02.07.2024
DM-128788-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024945 Estplast Tootmine OÜ 02.07.2024
DM-128803-2 AS Utilitas Tallinn keskkonnakompleksloa KKL-509048 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128969-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128775-2 Aktsiaselts Hansa Candle keskkonnaloa nr L.ÕV.VI-142205 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-126000-15 Ohtlike jäätmete kindlustuspoliis Base Metal OÜ 02.07.2024
DM-128879-2 AS Põlva Soojus tuha analüüs (lisatud Hg) AS Põlva Soojus 02.07.2024
DM-126491-10 Jaakna II liivakarjääri korrastamistingimustest ja korrastamistingimuste andmise menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128902-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024951 Mustvee Vallavara 02.07.2024
DM-128537-6 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr L.JÄ/329820 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-126990-18 Kunsu liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusest ja taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-129046-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024420 Ilmre OÜ 02.07.2024
DM-128934-4 Puidukäitlus OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128934-3 Puidukäitlus OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-127844-6 Prügiekspress OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/329538 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128648-6 Teavitus arvamuse andmise kohta Tapa Vallavalitus 02.07.2024
DM-127844-5 Keskkonnaloa taotluse osas täiendava informatsiooni esitamise tähtaja pikendamine Prügiekspress OÜ 02.07.2024
DM-129048-1 Transfrontier shipments of waste. Notification No LV 000775 Department of Pollution and Natural Resources 02.07.2024
DM-126275-10 Notification EE1020355 - Consent Niedersächsische Gesellschaft 02.07.2024
DM-128934-2 Ladustamise finantstagatis - maksekorraldus deposiidikontole Puidukäitlus OÜ 02.07.2024
DM-128734-7 Miinisadama keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128734-6 Miinisadama keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-127438-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL-517328 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-127163-17 Papissaare ja Vikati sadamate vahelise laevatee keskkonnaloa nr KL-521913 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-124174-25 Lannu III turbatootmisala keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja pikendamise avaldus MIKSKAAR AS 02.07.2024
DM-127414-8 Osaühing Karpo keskkonnakompleksloa nr 318373 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128848-2 Gren Tartu AS keskkonnaloa nr L.ÕV/318475 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-129044-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-508353/20 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-125989-3 Männiku, Männiku II, Männiku VII, Männiku VIII ning Männiku XI liivakarjääridele korrastamistingimuste andmise menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-125495-19 Vinni Vallavolikogu keelduva otsuse edastamine ning seisukoha küsimine Männikvälja II kruusakarjääri keskkonnakaitseloa esmataotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128734-5 Miinisadama keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-126550-12 Kabina uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetluse pikendamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-127620-11 Vahenurme kruusakarjäärist Marina Minerals OÜ 02.07.2024
DM-128370-8 Rapla- ja Pärnumaa üldgeoloogilse uurimistöö loa ja korralduse eelnõud Transpordiamet 02.07.2024
DM-126835-15 Vastamistähtaja pikenduse taotlus Kivimäe V uuringuruumi geoloogilise uuringu taotlusele KMG OÜ 02.07.2024
DM-127023-2 Väo lubjakivikarjääri korrastamiseprojekti lisa kahest Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-129039-2 Vastus päringule Tarikatsi geoloogilise uuringu loa menetluse kohta Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128455-4 Biochlofeed OÜ vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128052-7 Sibelco Green Solutions Estonia OÜ keskkonnaloa nr KL-507809 muutmine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-126990-17 Küsimus Kunsu karjääri keskkonnaluba väljastamise kohta Marina Minerals OÜ 02.07.2024
DM-117797-18 Lõve Mill OÜ keskkonnaloa taotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-127985-10 Jaakna IV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128816-3 Osaühing MINTROL keskkonnaloa nr KL-522130 andmine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128241-10 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku nõusoleku edastamine arvamuse avaldamiseks (Harku VIII uuringuruum) Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128734-4 Vastus dokumendile Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 02.07.2024
DM-127115-11 Kivinina II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128524-4 NPM Silmeti täiendatud lõhnakava NPM Silmet 02.07.2024
DM-127831-15 Nõusolek pangagarantii ennetähtaegseks vabastamiseks Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-127396-18 ESTCAT RECYCLING OÜ keskkonnaloa nr KL-510196 muutmine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-128902-3 Kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse riigilõiv Kalev Liiv 02.07.2024
DM-128781-3 Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-105 muutmise muudetud taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 02.07.2024
DM-129045-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023193 Saare Peekon OÜ 01.07.2024
DM-127552-15 Saku Vallavolikogu keelduva otsuse edastamine ning seisukoha küsimine Männiku XXI liivakarjääri keskkonnakaitseloa esmataotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-126491-9 Jaakna II liivakarjääri korrastamistingimused EMG Karjäärid OÜ 01.07.2024
DM-128866-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522265 väljastamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-126763-2 Küünimäe liivakarjääri korrastamisprojekti menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-121944-14 Rõstla III korrastamisprojekti menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128901-2 MA_vastus_Helmi-Aakre III kruusakarjäär_01.07.2024 Maa-amet 01.07.2024
DM-129044-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024937 Läänemaa Haigla SA 01.07.2024
DM-128590-10 Vahtrepa Väikepaadisadama keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128590-9 Vahtrepa Väikepaadisadama keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128590-8 Vahtrepa Väikepaadisadama keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-127520-12 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024939 Tallinna Bekkeri Sadam OÜ 01.07.2024
DM-128955-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-125605-5 Peningi turbatootmisala korrastamisprojektist Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-124553-6 Tondi-Väo, Tondi-Väo II ja Tondi-Väo III lubjakivikarjääri korrastamisprojektist Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128778-3 Arvamus KENZITECH OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotlusele Harku Vallavalitsus 01.07.2024
DM-128965-2 RE: Keskkonnakaitseloa muutmine taotleja algatusel (menetlus nr M-128965) Veho AS 01.07.2024
DM-122275-24 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024935 MOREEN OÜ 01.07.2024
DM-129043-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024333 Epler Lorenz AS 01.07.2024
DM-128810-2 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnaloa nr L.VV/330302 muutmise korraldus Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-129041-1 Vastavusmõõtmiste tegevusjuhiste koostamise tähtaja pikendamine Semetron AS 01.07.2024
DM-128683-3 Pääsküla Vesi OÜ keskkonnaloa nr L.VV/330951 muutmise korraldus Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-129040-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024861 Recycling DME OÜ 01.07.2024
DM-127620-10 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu otsuse edastamine Vahenurme kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-123710-19 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024887 Eesti Killustik OÜ 01.07.2024
DM-126275-9 EE1020355 NGS 01.07.2024
DM-128902-2 Mustvee Vallavara keskkonnaloa nr L.ÕV/300754 taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-127284-12 Info soov EcoPro AS keskkonnakompleksloa taotluse menetluses Maa-amet 01.07.2024
DM-129039-1 Keskkonnaloast L.MU519330 Tarikatsi maardla geoloogilisteks uuringuteks Elli Kahar 01.07.2024
DM-127845-7 Arvamuse esitamine MOREEN OÜ 01.07.2024
DM-128963-3 Tähtaja pikendamine kuni 31.08.2024 Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128963-2 Esimesed vastused OKP-s nr 1131202 toodule SA Läänemaa Haigla 01.07.2024
DM-128866-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024932 BAUPLATZ OÜ 01.07.2024
DM-129038-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024882 Verston OÜ 01.07.2024
DM-129037-1 Üle tähtaja kohustustest Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-129036-1 Üle tähtaja kohustustest Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-129034-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024820 Meliva AS 01.07.2024
DM-129033-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522264 väljastamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-129033-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024930 Voore Farm OÜ 01.07.2024
DM-128327-11 Kiirgustegevusloa nr KTL-513203/21 muutmine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128923-2 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotluse tagastamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-129032-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024682 PAIKRE OÜ 01.07.2024
DM-127266-9 Keskkonnaloa nr L.ÕV/327353 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128845-3 Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-127797-13 Lääne-Nigula Vallavalitsuse keelduva otsuse edastamine ning seisukoha küsimine Palivere uuringuruumi uuringuloa taotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-126224-10 Enefit Green AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-222658 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128524-3 Vastus dokumendile NPM Silmet OÜ 01.07.2024
DM-128846-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522179 väljastamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128602-7 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522132 väljastamine Keskkonnaamet 01.07.2024
Eelmine 1 .. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. 1006 Järgmine lk 11/1006-st. Kokku 100505 kirjet