Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128370-7 Rapla- ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu uuringuruum üldgeoloogilise uurimistöö loa korralduse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-129035-1 Akimatsi II uuringupunktide korrastamise akt OÜ J. Viru Markšeideribüroo 01.07.2024
DM-128451-9 Arvamus Lellapere liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise kohta Transpordiamet 01.07.2024
DM-128712-3 Huntaugu V liivakarjääri keskkonnaloa nr HARM-138 muutmine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-128164-10 Arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta (Raja II liivakarjäär) Kehtna Vallavalitsus 01.07.2024
DM-127552-14 Nõusoleku andmata jätmine TREV-2 Grupp Männiku XXI liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele Saku Vallavalitsus 01.07.2024
DM-120211-7 Arvamus kaevandamisega rikutud maa korrastamistingimustele (HARM-086) Saku Vallavolikogu 01.07.2024
DM-128850-3 Ainja III liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/332741 muutmine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-126567-7 Neitla liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-126621-11 Nõmme-Koordi (Pirmastu) maardla Nõmme-Koordi II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-127333-9 Ääsmäe turbatootmisala korrastamistingimuste esitamise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-127352-15 Harju Prügiveod OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/334060 muutmine Keskkonnaamet 01.07.2024
DM-129031-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024929 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 30.06.2024
DM-129030-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024928 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 30.06.2024
DM-129029-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024666 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 30.06.2024
DM-129028-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024892 Poka kaubandus OÜ 30.06.2024
DM-129027-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023318 KIVILUKS AS 30.06.2024
DM-129026-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022964 Enefit Power AS 30.06.2024
DM-129025-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024556 Enefit Power AS 30.06.2024
DM-129024-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024791 CLEANCITY CO OÜ 30.06.2024
DM-129023-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024924 Estonian Spirit OÜ 30.06.2024
DM-119824-186 Teavitus tootmisrežiimi muutmisest (GGS) KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 29.06.2024
DM-129022-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024921 TBD Pharmatech OÜ 29.06.2024
DM-129021-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024920 Forellipüük OÜ 29.06.2024
DM-129020-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024919 MS Balti Trafo OÜ 29.06.2024
DM-129019-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024842 Adven Eesti AS 29.06.2024
DM-129018-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024918 PAUNVERE AGRO OÜ 29.06.2024
DM-129017-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024915 KIIRKANDUR AS 29.06.2024
DM-129016-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024831 Marina Minerals OÜ 29.06.2024
DM-129015-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024888 Marina Minerals OÜ 29.06.2024
DM-129014-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024917 Print Best OÜ 29.06.2024
DM-129013-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024616 KB Auto Eesti OÜ 29.06.2024
DM-129012-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024912 ASB Greenworld Eesti OÜ 29.06.2024
DM-127404-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024911 ASB Greenworld Eesti OÜ 29.06.2024
DM-129011-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024751 ESFIL TEHNO AS 29.06.2024
DM-128749-5 Aktsiaseltsi Narva Vesi keskkonnaloa nr. KL-512749 parandustaotluse T-KL/1024383-2 esitamisest teavitamine Narva Vesi AS 29.06.2024
DM-128749-6 Aktsiaseltsi Narva Vesi keskkonnaloa nr. KL-512749 parandustaotluse T-KL/1024383-2 esitamisest teavitamine AS Narva Vesi 29.06.2024
DM-126766-12 Vastuskiri 25.06.2024 kirjale nr DM-126766-10 Nakro OÜ 28.06.2024
DM-128995-3 IT 004606 Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-129010-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024878 Marika Tuherm 28.06.2024
DM-129009-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024747 Marina Minerals OÜ 28.06.2024
DM-129008-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024745 Marina Minerals OÜ 28.06.2024
DM-121795-14 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024914 Hiiu Turvas OÜ 28.06.2024
DM-129007-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024907 Limestone factories of Estonia OÜ 28.06.2024
DM-129006-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/334333 väljastamine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-129006-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024645 RAGN-SELLS AS 28.06.2024
DM-124354-24 Aktsiaseltsi METAPRINT keskkonnakompleksloa nr KKL/327016 muutmise parandustaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-129005-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024913 Saarde Kommunaal OÜ 28.06.2024
DM-129004-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024851 V8 IMPORT OÜ 28.06.2024
DM-128734-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024623 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 28.06.2024
DM-129003-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024884 BIOLAN Baltic OÜ 28.06.2024
DM-129002-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024908 AQUA MARINA AS 28.06.2024
DM-122275-23 MA_vastuskiri_28.06.2024 Maa-amet 28.06.2024
DM-128749-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024814 Narva Vesi AS 28.06.2024
DM-128929-3 Taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine HANZA Mechanics Narva AS 28.06.2024
DM-129001-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1017794 Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ 28.06.2024
DM-128995-2 Sv: IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 -Richiesta integrazione vettori ultimo miglio - Last mile carriers integration request SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 28.06.2024
DM-126549-7 Vastus dokumendile DUOGRAAF OÜ 28.06.2024
DM-129000-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024834 SMA Mineral AS 28.06.2024
DM-128999-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024288 EKT Ecobio OÜ 28.06.2024
DM-127550-9 Taotlus vastamistähtaja pikendamiseks Wienerberger Aktsiaselts 28.06.2024
DM-127551-9 Taotlus vastamistähtaja pikendamiseks Wienerberger Aktsiaselts 28.06.2024
DM-128843-2 Taotlus müra vähendamise meetmete kava esitamise tähtaja pikendamiseks Gren Tartu AS 28.06.2024
DM-128998-1 Rakke lubjakivikarjääri korrastamistingimuste muutmisest Nordkalk AS 28.06.2024
DM-128997-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024901 KULGU PAADIGARAAŽID HÜ 28.06.2024
DM-128996-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024364 Epler Lorenz AS 28.06.2024
DM-127520-11 Bekkeri Sadam taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ajaleht Harju Elu 28.06.2024
DM-128139-5 Vastamistähtaja pikendamine Võru Jäätmekeskus MTÜ 28.06.2024
DM-128602-6 Vastus kirjale nr 9-1158412024 Pärnu Linnavalitsus 28.06.2024
DM-128995-1 IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 -Richiesta integrazione vettori ultimo miglio - Last mile carriers integration request PA Service Srl 28.06.2024
DM-128931-2 Arvamuse avaldamine Jõelähtme Vallavalitsus 28.06.2024
DM-128993-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024847 BLRT Grupp AS 28.06.2024
DM-128992-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024898 Üllar Kaaver 28.06.2024
DM-128980-2 Keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine (Vana tn 40) Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-128477-9 EE 1023510 Finnish Environment Institute (Syke) 28.06.2024
DM-127040-5 Täismahus (õhk, vesi) keskkonnaloa muutmise taotluse esitamise tähtaja pikendamine Puidukoda OÜ 28.06.2024
DM-128987-4 Keskkonnaloa nr L.ÕV/300288 valdaja andmete muutmise korralduse edastamine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-128991-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024588 Leemans Greencircle OÜ 28.06.2024
DM-128949-3 Arvutustabeli kooskõlastamine Eve Konsap 28.06.2024
DM-128990-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1023203 Evidensia Loomakliinikud OÜ 28.06.2024
DM-128989-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023924 Fortaco Estonia OÜ 28.06.2024
DM-128988-1 Laiavangu liivakarjääri ja Laiavangu kruusakarjääri mäeeraldise korrastamistingimuste Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-128987-3 Keskkonnaloa nr L.ÕV/300288 valdaja andmete muutmine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-124964-5 Notification No EE 000469 saadetis 1 Marico Haldus OÜ 28.06.2024
DM-128690-1 Arvamuse edastamine keskkonnaloa nr L.VV/329448 muutmise eelnõule Electric Terminal OÜ 28.06.2024
DM-128651-5 MA_vastus_Akimatsi II liivakarjäär_28.06.2024 Maa-amet 28.06.2024
DM-127580-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/320195 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-128949-2 Pangagarantiist TREV-2 Grupp AS 28.06.2024
DM-128537-5 Vastus dokumendile RAGN-SELLS AS 28.06.2024
DM-119885-25 Esildis ladustamise finantstagatise tagasi maksmiseks Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-128307-2 Electric Terminal OÜ keskkonnaloa nr L.VV/329448 muutmise menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-128986-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024176 Enefit Power AS 28.06.2024
DM-128909-3 Põlva Vallavalitsuse keskkonnaloa nr L.JÄ/333075 muutmine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-128910-3 Põlva Vallavalitsuse keskkonnaloa nr L.JÄ/333076 muutmine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-127171-16 Metsahake OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-128956-1 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-149196 muutmise korralduse ja muudetud loa eelnõud arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-126629-16 Seliger Grupp OÜ keskkonnaloa nr KL-521824 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 28.06.2024
DM-121779-41 Eivere ja Eivere II keskkonnalubadest Eesti Killustik OÜ 28.06.2024
DM-127797-12 Arvamuse andmine Palivere uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Lääne-Nigula Vallavalitsus 28.06.2024
DM-128414-7 Arvamuse andmine Jaakna V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Lääne-Nigula Vallavalitsus 28.06.2024
Eelmine 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. 1005 Järgmine lk 12/1005-st. Kokku 100492 kirjet