Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-127284-14 Keskkonnakompleksloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128308-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1025090 Marico Holding OÜ 17.07.2024
DM-129161-1 Ilmse ebatäpsuse korrigeerimine Lõuna-Väo II lubjakivikarjääri keskkonnaloal KL-520034 Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-126095-25 Riigi huvi Pihali lubjakivikarjääri kaevandamise loa taotluse menetluses Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-124553-9 Nõusolek Tondi-Väo, Tondi-Väo II ja Tondi-Väo III lubjakivikarjääri mäeeraldise korrastamiseprojekti lisa 2 rakendamiseks Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128094-13 Suurepsi V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128082-7 Maardu Linnavalitsuse vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-129013-2 Arvamuse andmine KB Auto Eesti OÜ keskkonnaloa taotluse kohta Lääne-Harju Vallavalitsus 17.07.2024
DM-128789-6 AS Kuusakoski keskkonnaluba nr KL-512326 Liiavalaia Kodukauba OÜ 17.07.2024
DM-128944-3 Karinu II lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmistaotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128720-4 Vabastamise taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128234-6 Arvamuse andmine Saimre Seakasvatuse Osaühingu keskkonnakompleksloa nr 505857 muutmise taotluse kohta Viljandi Vallavalitsus 17.07.2024
DM-129023-2 Estonian Spirit OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-127193-2 Osaühing Ökoloog keskkonnakompleksloa nr KKL/328236 nõuete läbivaatamine ja muutmata jätmine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-127171-17 Metsahake OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331500 muutmine Keskkonnaamet 17.07.2024
DM-128796-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 17.07.2024
DL-091-10 Lõhketööd Lubja (Raikküla) paekarjääris Balrock OÜ 17.07.2024
DM-129152-4 Selgitus riigilõivu maksmise kohta Siiri Kaiste 16.07.2024
DM-129152-3 Kohustuse täitmise teave Tatjana Kozak 16.07.2024
DM-129152-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-521065/24 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128893-2 Aktsiaselts ESRO keskkonnalubade nr L.ÕV/326768 ja L.ÕV.VI-46725 heiteseire kohustuse tähtaja pikendamisest Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-129077-2 MA_vastus_Sopimetsa II lubjakivikarjäär_16.07.2024 Maa-amet 16.07.2024
DM-129160-1 Keskkonnaloa nr L.ÕV.IV-152454 kehtetuks tunnistamisest Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-127168-11 Danspin AS keskkonnaloa nr L.VV/329258 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-129156-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1025102 Võru Linnavalitsus 16.07.2024
DM-127333-10 Ääsmäe turbatootmisala (HARM-044) korrastamistingimuste esitamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-125468-15 Seisukoha küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse Makita liivakarjääris menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128094-12 Avaldus Suurepsi V uuringuala geoloogilise uuringu loa menetluse pikendamiseks SKP Invest OÜ 16.07.2024
DM-126401-27 Tõõrakõrve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520682 väljastamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-129129-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1025101 Linnamäe talu 16.07.2024
DM-121546-47 Reiu-Liiva ja Reiu-Liiva II Marina Minerals OÜ 16.07.2024
DM-123710-21 Pugastu II liivakarjäär Maa-amet 16.07.2024
DM-126458-16 OÜ Kõo Agro keskkonnaloa nr L.ÕV/330907 muutmisest teavitamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-129129-2 Linnamäe talu keskkonnaloa nr L.VV/328634 muutmisest Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-127730-12 Likekõrve uuringuruumi uuringuloa nr L.MU/522361 andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-129155-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1025092 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 16.07.2024
DM-129133-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-127815-6 Nõusolek Tõitoja II liivakarjääri mäeeraldise korrastamisprojekti rakendamiseks Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128651-11 Akimatsi II liivakarjääri keskkkonnaloa taotluse menetluses laekunud seisukoha edastamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-124553-8 Tondi-Väo, Tondi-Väo II ja Tondi-Väo III lubjakivikarjääri korrastamise projekt. Lisa 2. OÜ Inseneribüroo STEIGER 16.07.2024
DM-126751-9 Aktsiaselts Printon keskkonnaloa nr L.ÕV/331663 muutmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-127552-16 Riigihuvi selgitamise taotlus Männiku XXI liivakarjääri maavara kaevandamise loa menetluses ja menetluse pikendamine kuni riigihuvi asjaolude selgitamiseni AS TREV-2 Grupp 16.07.2024
DM-128789-4 AS Kuusakoski keskkonnaloa nr KL-512326 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-117486-20 Teavitus tööde alustamisest AS Connecto Eesti 16.07.2024
DM-125181-14 Pugastu VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-126751-8 Kinnituskiri_ AS Printon_kinnisasja kasutamise õigus Printon AS 16.07.2024
DM-125338-6 Nogopalu V kruusakarjääri keskkonnaloa muutmistaotlusega seotud tähtaegade pikendamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-129000-3 Võhmuta lubjakivikarjääri keskkonnakaitseloa muutmistaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128789-5 AS Kuusakoski keskkonnaloa nr KL-512326 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-126193-32 Arvamuse andmine Raba-Jaani turbatootmisala keskkonnaloa täiendatud taotluse menetluse kohta Viljandi Vallavalitsus 16.07.2024
DM-129154-1 Väljalaskme omaseire aruanne ja keskkonnatasu deklareerimine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128902-6 Mustvee Vallavara keskkonnaloa nr L.ÕV/300754 muutmine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128720-3 Tähtaja pikendamine A. L. A. R. A. AS 16.07.2024
DM-129153-1 Ilmse ebatäpsuse korrigeerimine Seli III liivakarjääri keskkonnaloal HARM-141 Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-127815-5 Parandatud korrastamisprojekt AS TREV-2 Grupp 16.07.2024
DM-128312-2 Keskkonnaloa KMIN-105 seirekava 2024. a protokollist Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128098-7 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-127522-9 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-127522-8 Parandustaotluse esitamise tähtaja pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 16.07.2024
DM-128098-6 Parandustaotluse esitamise tähtaja pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 16.07.2024
DM-129019-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1025098 Adven Eesti AS 16.07.2024
DM-129152-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1025096 Ida-Viru Keskhaigla SA 16.07.2024
DM-125495-20 Männikvälja II kruusakarjääri keskkonnakaitseloa esmataotluse menetluse lõpetamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128171-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1025097 HS Works OÜ 16.07.2024
DM-129151-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024628 Rakvere Vallavalitsus 16.07.2024
DM-129029-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-127594-1 OKP nr 1131136 Diana Marhel 16.07.2024
DM-128392-7 Hiiesoo turbatootmisala keskkonnakaitseloa nr L.MK.IV-55900 muutmise menetlusest Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128350-9 Arvamuse andmine veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringule Saaremaa Vallavalitsus 16.07.2024
DM-127753-10 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1025095 Fiber Trans OÜ 16.07.2024
DM-128749-8 Aktsiaselts Narva Vesi keskkonnaloa nr KL-512749 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128932-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VÕ-173278 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128749-7 Aktsiaselts Narva Vesi keskkonnaloa nr KL-512749 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128576-4 Marico Holding OÜ vastuskiri saastetasu ja jäätmete likvideerimisega seoses Marico Holding OÜ 16.07.2024
DM-126852-15 Seoses Koonga dolokivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusega Ilve Põntson 16.07.2024
DM-110429-44 Uuendatud Rääma II veetõkke seirekava ja tööplaan Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128972-2 Enefit Power AS keskkonnaloa nr L.VV/329683 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128561-10 Väo XIX uuringuruumi enampakkumise tasu maksekorraldus Marina Minerals OÜ 16.07.2024
DM-128913-6 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Vea II uuringuruum) Riigimetsa Majandamise Keskus 16.07.2024
DM-128626-9 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Kanaküla III uuringuruum) Riigimetsa Majandamise Keskus 16.07.2024
DM-128884-7 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Kukemetsa IX uuringuruum) Riigimetsa Majandamise Keskus 16.07.2024
DM-128914-6 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Kauksi uuringuruum) Riigimetsa Majandamise Keskus 16.07.2024
DM-110429-43 Rääma II turbatootmisala uuendatud seirekava Biolan Baltic OÜ 16.07.2024
DM-129139-1 Süsinõmme liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/325201 kehtivusaja pikendamine maapõueseaduse § 67 lõike 7 alusel Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128989-2 Fortaco Estonia OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128630-5 Warmeston OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/324635 muutmine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-122275-26 Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastuse küsimine Vanajaagu kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128306-8 Menetlustähtaja pikendamine ja vastamistähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-125196-28 OSAÜHING BRT Keskus keskkonnaloa nr KL-521519 eelnõudele vastamise ja menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-129068-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522341 väljastamine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128599-6 Kurgsoo II turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-126851-12 Räpo II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele arvamuse andmisest Võru Vallavalitsus 16.07.2024
DM-128521-4 Arvamuse andmine mittetulundusühing VESI KOLM keskkonnaloa taotluse kohta Lääne-Harju Vallavalitsus 16.07.2024
DM-127844-8 Prügiekspress OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/329538 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 16.07.2024
DM-128686-7 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1025093 ODE AS 15.07.2024
DM-129150-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1025081 Lõuna-Eesti Kliinik OÜ 15.07.2024
DM-129127-4 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1025091 My Property OÜ 15.07.2024
DM-125897-30 Vastused Viruküla liivakarjääri kohta esitatud küsimustele Marina Minerals OÜ 15.07.2024
DM-128241-12 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 15.07.2024
DM-128814-5 MA_vastus_Kose-Risti IV liivakarjäär_15.07.2024 Maa-amet 15.07.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 .. 1005 Järgmine lk 3/1005-st. Kokku 100492 kirjet