Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-119824-173 Teavitus tootmisrežiimi muutmisest (GGS) KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 27.05.2024
DM-127841-8 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku otsuse ja menetlusosalise küsimue edastamine arvamuse avaldamiseks (Orava V lubjakivikarjäär) Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-127825-7 Tammemäe II ja III markšeiderimõõdistamise aruanded OÜ Inseneribüroo STEIGER 27.05.2024
DM-128619-1 Kiirgustegevusloa muutmise vajadusest Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128094-7 Uuringuruumi teenindusalade osalisel kattumisel kompromisslahenduste küsimine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-126917-18 Vastus dokumendile Koppermar OÜ 27.05.2024
DM-128013-4 Fertil OÜ keskkonnakaitseloa esmataotluse parandatud versiooni puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128477-4 Kiri ülevaatuses leitud puuduste kohta Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128357-5 Rail Baltic Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööde keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128503-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/517582 väljastamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128618-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521978 väljastamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128618-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024334 Veomax OÜ 27.05.2024
DM-127815-4 Parandatud korrastamisprojekti esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-125835-20 Sihtasutus Pärnu Haigla keskkonnaloa nr L.ÕV/328586 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise ja lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128477-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024328 Marico Holding OÜ 27.05.2024
DM-127702-5 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128466-2 MA_vastusk_Harku_IX_uuringuruum_27.05.2024 Maa-amet 27.05.2024
DM-128584-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521975 väljastamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128357-4 Rail Baltic Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööde keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128585-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521973 väljastamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-127845-5 Arvamuse andmine Haava VI uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusmaterjalidele Rakvere Vallavalitsus 27.05.2024
DL-004606-18 IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 - Carrier integration request PA SERVICE SRL 27.05.2024
DL-004606-17 IT004606 - Reg. CE1013-2006 - Art. 17 - Carrier integration request PA SERVICE SRL 27.05.2024
DM-128617-1 Probleem kinnistu maapinna ebaloomulike vajumistega Tarmo Rahula 27.05.2024
DM-128614-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024331 ScandiWood Eesti OÜ 27.05.2024
DM-128359-5 Luigu liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128359-4 Luigu liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128359-3 Luigu liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128481-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024332 SKP Invest OÜ 27.05.2024
DM-128613-1 Korrastamise akt Inseneribüroo Steiger OÜ 27.05.2024
DM-127586-2 Keskkonnakompleksloa nr K.KKL.RA-165129 nõuete läbivaatamine ja muutmata jätmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128443-2 Vana-Kuuste II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128559-2 6901_MA_vastus_Uljaste_uuringuruum_27.05.2024 Maa-amet 27.05.2024
DM-128016-4 Osaühing ALFRINA keskkonnaloa nr KL-521746 andmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-125855-28 Eesti Killustik vastus keskkonnaloa menetluses nr M-125855 LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS 27.05.2024
DM-128387-1 VLADIKO TRANSPORT OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/513341 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128367-4 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024252 Meliva AS 27.05.2024
DM-128608-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine Voola II liivakarjääri keskkonnaloal nr KL-521538. Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-127559-13 Aktsiaselts Eesti Mereagentuur keskkonnaloa nr KL-514822 kehtetuks tunnistamise menetluse jätkamisest Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128097-6 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521767 väljastamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128607-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-516333/22 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128607-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024327 NARVA HAIGLA SA 27.05.2024
DM-128474-3 Nordpont OÜ veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks (Avinurme sild) Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-126875-17 Vastuskiri Keskkonnaameti täiendavatele küsimustele Estonian Plywood AS 27.05.2024
DM-127498-1 Balti EJ 11. ploki konserveerimise teavitus Enefit Power AS 27.05.2024
DM-127891-8 AS KIIRKANDUR keskkonnaloa nr KL-521782 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-125413-28 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr L.JÄ/326812 muutmise taotlusele lisateabe küsimine ja taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128202-8 Nõustumine tähtaja pikendamisega Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128606-1 OJ kindlustuspoliis ja pädevustunnistus OÜ Feralmet 27.05.2024
DM-127351-8 OÜ Laurits keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128105-7 Vastus puuduste kirjale Eesti Keskkonnateenused AS 27.05.2024
DM-128411-5 Vastus dokumendile Väätsa Prügila AS 27.05.2024
DM-128560-3 Saabunud lisateave AS Tootsi Turvas 27.05.2024
DM-128560-2 Lisateabe küsimine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128487-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128413-5 Soojustusexpert OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128413-4 Soojustusexpert OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128600-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521967 väljastamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-127916-8 Lisaandmete täiendav küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-115314-36 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikul arutelul Eesti Metsa Abiks MTÜ 27.05.2024
DM-127375-8 Mäo Põllumajandusühistu keskkonnaloa nr KL-521850 andmise korraldus Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128611-1 Seljametsa II likvideerimisakt OÜ Inseneribüroo STEIGER 27.05.2024
DM-115314-34 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa taotluse avalikul arutelul Kultuuriministeerium 27.05.2024
DM-115314-35 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikul arutelul Muinsuskaitseamet 27.05.2024
DM-127418-12 Lisaandmete täiendav küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-127870-6 Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaal keskkonnaloa nr L.ÕV/318403 muutmise korraldus Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-122095-24 Rüütja II liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-125496-14 VALIO EESTI AKTSIASELTS-i keskkonnakompleksloa nr KKL-500259 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-127468-11 Puugi paadikanali süvendamise keskkonnaloa nr KL-521559 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-127323-8 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu kooskõlastamine (sild üle Navesti jõe) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 27.05.2024
DM-128202-7 Tähtaja pikendamise taotlus (Ristipalo) Marina Minerals OÜ 27.05.2024
DM-127352-13 Keskkonnakaitseloa muutmise taotlusele arvamuse andmine Lääne-Harju Vallavalitsus 27.05.2024
DM-125278-17 Voola II liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521538 andmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-126872-20 Enefit Power AS õlitööstus seade Enefit280-2 kompleksloa nr KKL-521346 andmine Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-128612-1 Sangla uuringuruumi ja Sangla II uuringuruumi teenindusalade korrastamise aktid OÜ Inseneribüroo Steiger 27.05.2024
DM-125820-11 Kobratu XII uuringuruum ManGeo OÜ 27.05.2024
DM-127885-9 Lisateave Laiavangu V taotluse kohta Kristjan Muts 27.05.2024
DM-124588-26 Seisukoht Helgi Baumann’i maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/328095 muutmise taotlusele KMH eelhinnangu ja KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Tartu Vallavalitsus 27.05.2024
DM-125703-19 Seisukoht Marina Minerals OÜ maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse KMH eelhinnangu ja KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Tartu Vallavalitsus 27.05.2024
DM-128041-7 Arvamuse andmine Kadaja III uuringuloa taotlusele Põlva Vallavolikogu 27.05.2024
DM-127815-3 Tõitoja II liivakarjääri KP tähtaja pikendamine AS TREV-2 Grupp 27.05.2024
DM-128165-5 Perdi - Jaani talu keskkonnaloa nr KL-521863 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-125758-18 Ladustamise finantstagatise parandatud tabel (M-125758) LEMMA OÜ 26.05.2024
DM-125758-17 Jäätmete ladustamise finantstagatisest (parandada) Keskkonnaamet 26.05.2024
DM-127272-1 OKP nr 1129045 Kersti Kuuba 26.05.2024
DM-128413-3 Maksekorraldus Soojustusexpert OÜ 26.05.2024
DM-128605-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024322 Kaido Soo 25.05.2024
DM-128604-1 Geoloogilise uuringu loa muutmistaotlus T-L.MU/1024301 Tariston AS 24.05.2024
DM-128598-3 Kiirgusohutushinnang Dmitri Sutov 24.05.2024
DM-126224-9 Enefit Green AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-222658 muutmise taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128598-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-508305/20 muutmine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-125413-27 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024320 RAGN-SELLS AS 24.05.2024
DM-125128-23 Osaühing PAIKRE keskkonnakompleksloa nr KKL/317465 muutmise taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128603-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024313 Viru Vangla 24.05.2024
DM-123189-20 Selgitav teavitus aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus eraldise muutusest Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 24.05.2024
DM-128602-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024319 Pärnu Linnavalitsus 24.05.2024
DM-128601-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024312 Dimitri Smolkin 24.05.2024
DM-128600-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024317 Epler Lorenz AS 24.05.2024
DM-128506-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024315 Nordpont OÜ 24.05.2024
DM-126851-9 Räpo II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusest Keskkonnaamet 24.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 .. 978 Järgmine lk 3/978-st. Kokku 97735 kirjet