Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125227-13 Tagasiside AS Utilitas Tallinn keskkonnakompleksloa nr KKL/506902 muutmise otsuse eelnõule AS Utilitas Tallinn 24.05.2024
DM-128597-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521963 väljastamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128597-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024178 Karbatsi talu 24.05.2024
DM-128591-2 Loa muutmisest osaühing Pirita Hambaravi 24.05.2024
DM-125480-7 Mõõtmise aruanne Katrin Linkov 24.05.2024
DM-128596-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023869 Elke Tallinn AS 24.05.2024
DM-127421-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024307 Pärnu Laevatehas AS 24.05.2024
DM-125703-18 Kämara liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127520-6 Keskkonnaloa nr L.ÕV/328352 muutmise taotlusest Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128566-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128594-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024308 ODE AS 24.05.2024
DM-127299-8 OÜ Ronyx abi keskkonnaloa nr KL-521939 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127420-8 OÜ EKOVIR keskkonnaloa nr KL-520108 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127289-10 Halla liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine ja kohaliku omavalitsuse otsuse edastamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-124574-22 Eesti Jäätmekäitlus OÜ keskkonnaloa nr KL-520944  menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128105-6 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128593-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521961 väljastamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128593-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024302 PREESI TALU OÜ 24.05.2024
DM-128411-4 AS Väätsa Prügila jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128527-2 6863_MA_vastus_Reiu-Liiva_II_liivakarjäär_24.05.2024 Maa-amet 24.05.2024
DM-128558-1 Kompleksloa nr L.KKL.IV-46640 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128595-1 Taotlus Paala katlamaja (L.ÕV/319812) suitsugaaside saasteainete kontsentratsioonide mõõtmise tähtaja pikendamiseks AS ESRO 24.05.2024
DM-128154-8 Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusest Alemaa ja Mets OÜ 24.05.2024
DM-121546-45 MA_vastus_Reiu-Liiva liivakarjäär_24.05.2024 Maa-amet 24.05.2024
DM-128487-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024273 Hiiumaa Haigla SA 24.05.2024
DM-128591-1 Loa muutmine Pirita Hambaravi OÜ 24.05.2024
DM-128375-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-508400/20 muutmine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128514-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine OÜ Ekovir keskkonnaloas nr KL-514226 Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128582-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine aktsiaselts Epler & Lorenz keskkonnakompleksloas nr KKL/317497 Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127289-9 Arvamus Halla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Võru Vallavolikogu 24.05.2024
DL-230080-2 Decision of Notification FI 230080 The Finnish Environment Institute 24.05.2024
DM-127643-22 Vastus arvamusele ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonnaloa nr KL-521695 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128564-1 Puuduvate kohustuste lisamine kohustuste moodulisse Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128026-12 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521947 väljastamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128561-1 Enampakkumise korraldamine (Väo XIX uuringuruum) Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127643-21 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127350-13 Krausberg Eesti OÜ keskkonnaloa nr KL-521696 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-115434-38 Menetlustähtaja ning keskkonnamõjude hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tähtaja pikendamine, tagasiside eksperthinnangule ning parandustaotluse esitamisest Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128590-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024258 Vahtrepa Väikepaadisadam 23.05.2024
DM-125835-19 Vastus dokumendile Pärnu Haigla SA 23.05.2024
DM-128345-4 Tolmet OÜ keskkonnaloa nr KL-506934 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-127350-12 Vastuskiri Tallinna Strateegiakeskus arvamusele Krausberg Eesti OÜ 23.05.2024
DM-128445-2 Leping BAO ohtlikud jäätmed 23.05.2024
DM-128589-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024296 Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA 23.05.2024
DM-117332-57 Seisukoha kinnitamine AS Eesti Keskkonnateenused 23.05.2024
DM-125108-18 Eassalu V liivakarjääri keskkonnaloa muutmisest teavitamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128585-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024299 Männiku Teravili OÜ 23.05.2024
DM-125703-17 KOV seisukoht KMH eelhinnangule Marina Minerals OÜ 23.05.2024
DM-128586-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024282 Väo Arendus OÜ 23.05.2024
DM-128585-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024297 Männiku Teravili OÜ 23.05.2024
DM-128506-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128584-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024291 Männiku Teravili OÜ 23.05.2024
DM-124996-37 Info küsimine Kasaritsa liivakarjääri menetluse kohta Tuuli Eksin 23.05.2024
DM-127586-1 OKP nr 1130154 Carola Väli 23.05.2024
DM-128011-6 Puurkaevu asukoha täpsustus Pae Farmer OÜ 23.05.2024
DM-125700-22 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku otsuse ja menetlusosalise küsimuste edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128581-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024266 Saarte Liinid AS 23.05.2024
DM-128580-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024080 RAGN-SELLS AS 23.05.2024
DM-128579-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024290 Keila Tervisekeskus OÜ 23.05.2024
DM-125108-17 Eassalu V liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/334261 muutmine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128202-6 Taotleja ekspertiisi tähtaja pikendamine Marin Minerals OÜ 23.05.2024
DM-127773-12 Arvamus seisukohtadele Kulli II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Marina Minerals OÜ 23.05.2024
DM-128577-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023898 Nõmme Loomakliinik OÜ 23.05.2024
DM-128375-4 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024289 Kesklinna Hambaarstid OÜ 23.05.2024
DM-128413-2 Finantstagatise arvutustabel Soojustusexpert OÜ 23.05.2024
DM-128448-4 MA vastus_Suurepsi VI uuringuruum_23.05.2024 Maa-amet 23.05.2024
DM-127772-12 Arvamus seoses Kadaka uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusega Marina Minerals OÜ 23.05.2024
DM-128575-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024284 Tariston AS 23.05.2024
DM-125700-21 Arvamuse andmine Kaarma dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele Saaremaa Vallavalitsus 23.05.2024
DM-128574-2 Tuulikutasude teatise nr TW/520389 väljastamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128574-1 Tuulepargi teatise muutmine T-TUL/1024287 Aidu Wind Park OÜ 23.05.2024
DM-128567-2 Enefit Power AS Estonia kaevanduse katlamaja põlevkiviõli mahuti avarii likvideerimise kava kooskõlastamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128499-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521954 väljastamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-101250-17 Teade põlengust Ülar Nuggis 23.05.2024
DM-128303-3 Hiie Grupp OÜ keskkonnaloa nr L.VV/327937 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128572-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023884 Saarte Liinid AS 23.05.2024
DM-128571-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024256 Tariston AS 23.05.2024
DM-112149-32 Põllumajandus- ja Toiduameti tingimustega tutvumise ja arvamuse avaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-127610-6 MA_vastus_Nurme_V_tta_23.05.2024 Maa-amet 23.05.2024
DM-128570-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/333246 väljastamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128570-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024283 EGAMAR OÜ 23.05.2024
DM-127993-6 Arvamuse andmine Aktsiaseltsi Kuressaare Veevärk keskkonnaloa KL-517393 muutmise taotlusele Saaremaa Vallavalitsus 23.05.2024
DM-128569-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521952 väljastamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128569-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024242 OSK GRUPP OÜ 23.05.2024
DM-128480-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128345-3 Tolmet OÜ keskkonnaloa nr KL-506934 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-127869-10 Arvamuse avaldamine Väo XVIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Rae Vallavalitsus 23.05.2024
DM-128568-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024280 Hanna Lehter 23.05.2024
DM-115314-33 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avaliku arutelul MTÜ Hoiame Loodust 23.05.2024
DM-128015-4 Arvamus Tallinn Shipyard OÜ keskkonnaloa nr KL-513294 muutmise kohta BLRT Grupp AS 23.05.2024
DM-125835-18 Tähtaja pikendamise taotlus Pärnu Haigla 23.05.2024
DM-115314-32 Taotlus avalikul arutelul osalemiseks (Wooluvabrik OÜ) Advokaadibüroo WALLESS 23.05.2024
DM-128566-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024279 Ortomax Hambaravi OÜ 23.05.2024
DM-128139-4 Mittetulundusühingu Võru Jäätmekeskus keskkonnaloa nr KL-509796 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128139-3 Vastamistähtaja pikendamine MTÜ Võru Jäätmekeskus 23.05.2024
DM-127643-20 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128371-4 Vastuskiri Eesti Keskkonnateenused AS 23.05.2024
DM-128565-1 Keskkonnaloa nr L.VV/329006 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128350-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128015-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023941 Tallinn Shipyard OÜ 23.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 978 Järgmine lk 4/978-st. Kokku 97728 kirjet