Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128563-3 Vinni II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128162-7 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522169 väljastamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128161-7 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522148 väljastamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128301-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-125643-14 Keskkonnalubade taotlustega pöördumine Vabariigi Valitsuse poole Marina Minerals OÜ 05.07.2024
DM-128862-3 Osaühing CMB INVEST jäätmekäitleja registreeringu taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 05.07.2024
DL-328748-1 Esitamata maavara kaevandamise mahu aruanne Raudsepa Karjäär OÜ 05.07.2024
DM-127841-10 Vastus Orava V lubjakivikarjääri keskkonna loa taotluse kohta esitatud küsimusele Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128651-8 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128651-7 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128651-6 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-129016-2 MA_vastusk_Pudivere_liivakarjäär_04.06.2024 Maa-amet 04.07.2024
DM-129071-1 Ir-192 lähikiiritusravi seadme allika vahetuse dokumendid 2024_2 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 04.07.2024
DM-128015-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024871 Tallinn Shipyard OÜ 04.07.2024
DM-128906-3 MA_vastus_Päraküla liivakarjäär_04.07.2024 Maa-amet 04.07.2024
DM-128621-14 Regulation (EC) No 1013/2006 OF 14 JUNE 2006 - Notification IT005233 – Consent - Nº S040640-202407-DRES.DGIR Portuguese Environment Agency 04.07.2024
DM-128999-3 kääritusjäägi sertifikaatide edastamine EKT Ecobio OÜ 04.07.2024
DM-126401-26 Tõõrakõrve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu kooskõlastamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 04.07.2024
DM-129068-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024955 Tartu Maheaed MTÜ 04.07.2024
DM-129067-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024735 Eesti Keskkonnateenused AS 04.07.2024
DM-128931-3 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129005-2 Osaühing Saarde Kommunaal keskkonnaloa nr L.VV/327299 muutmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128719-4 Korrastamistööde vastuvõtukomisjoni liikme määramine (Võiste liivakarjäär) Maa-amet 04.07.2024
DM-129066-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024625 Pinered Metsatuka OÜ 04.07.2024
DM-128969-3 Vastus dokumendile Virko Martin 04.07.2024
DM-125703-22 Maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-520397 andmine Kämara kruusamaardla Kämara liivakarjääri mäeeraldisele Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128863-3 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129046-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024990 Ilmre OÜ 04.07.2024
DM-128392-4 Hiiesoo turbatootmisala korrastamise suuna muutmisest Maa-amet 04.07.2024
DM-126661-18 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024989 Härjanurme Mõis OÜ 04.07.2024
DM-129015-2 MA_vastusk_Kremessova_liivakarjäär_04.07.2024 Maa-amet 04.07.2024
DM-128710-2 Pihali uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128990-3 Kiirgustegevusloa muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-126224-11 Enefit Green AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-222658 muutmise otsuse eelnõudele vastamise tähtaja pikendamise taotlus Eesti Energia AS 04.07.2024
DM-127831-17 Finantstagatise garantiikiri lisa 1. Eelnõu kooskõlastamine TREV-2 Grupp AS Eike Simmer 04.07.2024
DM-128170-10 OÜ RDS Grupp keskkonnaloa nr KL-522282 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-110477-22 MA_vastusk_Neeruti_liivakarjäär_04.07.2024 Maa-amet 04.07.2024
DM-128961-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024972 Kunda Sadam AS 04.07.2024
DM-128123-9 Kallissaare turbatootmisala keskkonnakaitseloa muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine ning arvamuse küsimine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128990-2 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128965-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024971 Veho AS 04.07.2024
DM-128715-7 Baltic Workboats AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128237-8 AB recycling OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128715-6 Baltic Workboats AS keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129020-2 MS Balti Trafo Osaühingu keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128237-7 Keskkonnaloa taotluse osas täiendava informatsiooni esitamise tähtaja pikendamine AB recycling OÜ 04.07.2024
DM-128811-2 Tõntso veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL-505984 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DL-1021480-2 Movement of waste EE1021480_27 EES-Ringlus 04.07.2024
DM-129034-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128999-2 OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa nr KL-511859 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129047-3 Täiendatud avaldus loa omaja andmete muutmiseks Granulaator OÜ 04.07.2024
DM-128954-2 Puratos Malt OÜ keskkonnaloa nr L.VV/332402 ja nr L.ÕV/321027 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129047-2 Ülevaatamisel leitud puudused Keskkonnaamet 04.07.2024
DL-187427-2 Keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-187427 kehtetuks tunnistamise taotlus Tallinn, Pärnu mnt 106 KÜ 04.07.2024
DM-129064-1 Markko-Rollin Põdra keskkonnaloa nr KL-515863 kehtivusaja pikendamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-125093-23 EE 1018760 AS Kuusakoski 04.07.2024
DM-129053-2 Vastus kirjale (uute kinnistute lisamine keskkonnaloale) Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129002-3 Keskkonnakaitseloa esmataotluse taotluse puuduste kõrvaldamisest Aqua Marina AS 04.07.2024
DM-129069-1 Taotlus kaevandamise lubade ümberregistreerimiseks Osaühing MOREEN 04.07.2024
DL-1021480-1 Persiųsta: Movement of waste EE1021480_27 The Environmental Protection Department under the Ministry of Environment 04.07.2024
DM-119488-118 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade NID-1) Viru Keemia Grupp 04.07.2024
DM-128979-2 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024979 Mait Prätz 04.07.2024
DL-003615-9 RE: notification IT003615 - SAPNA GIUGLIANO/FORTUM. Question about validity SAPNA GIUGLIANO/FORTUM 04.07.2024
DM-121779-43 Eivere lubjakivikarjääri maavara kaevandamise keskkonnakaitseloa taotluse keskkonnamõjuhindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129032-2 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024978 PAIKRE OÜ 04.07.2024
DM-125909-6 Laguja liivakarjääri korrastamistingimused K-Kaeve OÜ 04.07.2024
DM-128689-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522294 väljastamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128689-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024821 Taristu Grupp OÜ 04.07.2024
DM-128771-4 EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128771-3 EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331625 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-127409-15 Osaühing PAIKRE keskkonnaloa nr L.JÄ/329000 muutmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129058-4 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128906-2 Arvamus Päraküla liivakarjääri keskkonnakaitseloa taotluse menetluse kohta Pärnu Linnavalitsus 04.07.2024
DM-128059-7 Tolmet OÜ-le keskkonnaloa nr KL-522079 andmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129058-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-508305/20 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128357-13 Verston OÜ keskkonnaloa nr KL-521979 andmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128839-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522253 väljastamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-127754-5 Osaühing Ökoloog keskknnakompleksloa nr KKL/328236 muutmise taotluse tagastamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128895-2 Arvamus SLG Energy OÜ keskkonnakaitseloa taotlusele Saku Vallavalitsus 04.07.2024
DM-128537-7 Keskkonnaloa nr L.JÄ/329820 muutmise taotlusest Ragn-Sells AS 04.07.2024
DM-128551-3 Meeldetuletus Ropka Autoaed OÜ registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-126000-16 Base Metal OÜ keskkonnaloa nr KL-509603 muutmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-126293-18 Alesti II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-126294-17 Alesti liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-127557-16 Balti Liiv OÜ keskkonnaloa nr KMIN-099 muutmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-127535-18 Saaremaa Haldus keskkonnaloa nr KL-521826 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128123-8 Kallissaare turbatootmisala keskkonnakaitseloa muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129042-1 Cronimet Nordic OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/328153 muutmise menetluse algatamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128862-2 Osaühing CMB INVEST jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128715-5 Baltic Workboats AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine, keskkonnamõju hindamise algatamine ja avalikkuse teavitamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-127643-28 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonnaloa nr KL-521695 taotluse ja loa eelnõu avalik arutelu Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-121779-42 Eivere lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128744-4 Kiirgustegevusloa taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128686-6 Kiirgustegevusloa taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128798-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr 18/023 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128798-4 Kiirgustegevusloa nr 18/023 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128626-6 Kanaküla III uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-127975-9 Kiirgustegevusloa nr KTL-522049/24 andmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129058-2 Kiirgusohutushnnang SA Tartu Ülikooli Kliinikum 03.07.2024
DM-129063-1 Kontrollmõõtmiste protokoll 240621-R-PA-125 Lõuna-Eesti Kliinik OÜ 03.07.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 1002 Järgmine lk 5/1002-st. Kokku 100112 kirjet