Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128723-2 Meliva AS poolt City hambakliinikute omandamine - kiirgustegevuslubade üleandmine (vastus) Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-127229-5 Additional information for transboundary movement of waste LV000743 SIA „CORVUS Company” 05.06.2024
DM-128576-2 Vastuskiri saastetasu deklaratsiooni esitamiseks ja jäätmete likvideerimiseks Marico Haldus OÜ 05.06.2024
DM-128724-1 Avaldus kaevandusloa ümberregistreerimiseks Heti Agri OÜ 05.06.2024
DM-127683-10 BIOLAN Baltic OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/320226 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-127683-9 BIOLAN Baltic OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/320226 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128722-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024341 Nordpont OÜ 05.06.2024
DM-127683-8 BIOLAN Baltic OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/320226 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DL-34560-3 Heiteallikate K2 ja V1 tolmu mõõtmine O-I Estonia AS 05.06.2024
DM-122275-20 MA_vastusk_Vanajaagu_kruusakarjäär_04.06.2024 Maa-amet 05.06.2024
DM-128319-3 Vee erikasutusõiguse tasu parandusdeklaratsiooni esitamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128219-1 OKP nr 1130275 Rave Vahemets 05.06.2024
DM-127520-8 OÜ Tallinna Bekkeri Sadam keskkonnaloa nr L.ÕV/328352 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128643-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/516572 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128221-1 OKP nr 1130187 Janne Rohtla 05.06.2024
DM-128636-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr JÄ/334892 väljastamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-127929-11 EKT Paide ümberlaadimisjaam ladustamisplaan Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-127756-11 Latesto Trade OÜ keskkonnaloa nr KL-513435 muutmise taotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128720-1 Tammiku paekivi vabastamise taotlus A. L. A. R. A. AS 05.06.2024
DM-127756-10 Latesto Trade OÜ keskkonnaloa nr KL-513435 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128680-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-506045/19 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128596-3 Elke Tallinn AS keskkonnaloa nr L.ÕV/321089 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-126849-14 Velma Mööbel OÜ keskkonnaloa nr KL-521568 andmine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-127643-25 Arvamuse andmise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128457-2 Notification No SE 240012 Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128318-5 Aktsiaselts VMT Betoon jäätmekäitlejana registreerimata jätmine ja keskkonnaloa vajadusest teavitamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128144-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning haldusmenetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-127552-13 Ettepanek Männiku XXI liivakarjäär kekskonnaloa menetlusse kaasamiseks Riigimetsa Majandamise Keskus 05.06.2024
DM-128723-1 Meliva AS poolt City hambakliinikute omandamine - kiirgustegevuslubade üleandmine Advokaadibüroo RASK 05.06.2024
DM-128721-1 Firma omanikuvahetus keskkonnas Kotkas Värviks OÜ 05.06.2024
DM-128650-2 Kiirgustegevusloa nr 17/056 muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128474-4 Vastus kirjale nr DM-128474-3 Mustvee Vallavalitsus 05.06.2024
DM-128713-1 Keskkonnaloa nr L.VV/327102 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128133-7 Aktsiaselts PÕLVA VESI keskkonnaloa nr KL-521796 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-126237-29 GREEN MARINE AS keskkonnaloa nr KL-521112 andmine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128719-1 Karjääri korrastamine (Võiste liivakarjäär) EMG Karjäärid OÜ 05.06.2024
DM-128534-2 AKTSIASELTS TALLINNA VESI keskkonnakompleksloa nr KKL-509326 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-127345-9 Kiirgustegevusloa nr KTL-522029/24 andmine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-124961-5 Rakvere Farmid Aktsiaselts Vooru seafarm Rakvere Farmid AS Kuldar Rikma 05.06.2024
DM-128551-2 Ropka Autoaed OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128192-6 Arvamus Enefit õlitööstuse keskkonna- kompleksloa nr KKL/176540 muutmise korralduse eelnõu ning muudetud keskkonnakompleksloa eelnõu kohta Eesti Energia AS 05.06.2024
DM-117332-59 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa andmisest keeldumine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-124875-21 Gren Eesti AS keskkonnakompleksloa nr KKL/318381 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128581-2 Aktsiaselts Saarte Liinid Virtsu sadama kai nr 3 lammutamise keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128694-1 SW ENERGIA OÜ Kehra katlamaja mõõtmistulemustest Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128247-5 Osaühing VAITORG keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-128632-2 Jõhvi-1 magnetanomaalia uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 05.06.2024
DM-127782-9 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024456 Tallinna Hambakliinik SA 04.06.2024
DM-128718-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024457 Kipperi turismitalu OÜ 04.06.2024
DM-128451-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024455 Marina Minerals OÜ 04.06.2024
DM-128717-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522057 väljastamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128717-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024454 Ell Sellis 04.06.2024
DM-128716-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522056 väljastamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128716-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024451 Ell Sellis 04.06.2024
DM-128715-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024389 Baltic Workboats AS 04.06.2024
DM-125130-39 Tõdva liivakarjääri keskkonnaloa andmisest keeldumine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127520-7 Lisaandmete esitamine Tallinna Bekkeri Sadam OÜ 04.06.2024
DM-128687-2 MA vastus_Nogopalu XIII uuringuruum_04.06.2024 Maa-amet 04.06.2024
DM-128714-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024447 Saarte Liinid AS 04.06.2024
DM-128071-7 DM-128071-6 lisaandmete esitamine Talvik OÜ 04.06.2024
DM-128070-6 DM-128070-5 lisaandmete andmine Talvik OÜ 04.06.2024
DM-128319-2 Keskkonnaamet teabenõue aktsiaselts Kuressaare Veevärk 04.06.2024
DM-128342-1 Taotlus menetlusega mittejätkamiseks Schenker AS 04.06.2024
DM-126000-11 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024438 Base Metal OÜ 04.06.2024
DM-128363-7 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128712-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024209 EMG Karjäärid OÜ 04.06.2024
DM-109816-53 AK_MA_vastus_Männiku_X_liivakarjäär_04.06.2024 Maa-amet 04.06.2024
DM-128035-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotlusele Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127187-10 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127345-8 Lisaandmed Tartu Ülikooli Kliinikum SA 04.06.2024
DM-128181-6 Nõusolek geoloogilise uuringu tegemiseks (Jägala XI uuringuruum) Riigimetsa Majandamise Keskus 04.06.2024
DM-128439-7 Anija valla Raudoja III uuringuruumi taotluse vastuväited Meelis Arukaevu 04.06.2024
DM-128711-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024423 Dozerland OÜ 04.06.2024
DM-111210-9 Männiku XV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128363-5 DM-128363-2 selgitused lisaks parandustaotlusele PerioDent Group OÜ 04.06.2024
DM-128362-4 17.05.2024 nr DM-128362-2 lisainfo parandustaotlusele PerioDent Group OÜ 04.06.2024
DM-128708-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024443 Kaarin Oras 04.06.2024
DM-128306-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024223 Tariston AS 04.06.2024
DM-128282-6 Haapsalu Metal OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128515-4 Arvamuse küsimine kohalikult omavalitsuselt Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127552-12 Männiku XXI liivakarjääri maavara kaevandamise taotluse menetluse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128282-5 Haapsalu Metal OÜ keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127916-10 Lisaandmete täiendav küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128282-4 Haapsalu Metal OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128473-2 TERE aktsiaselts keskkonnaloa nr L.ÕV/325461 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128640-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522051 väljastamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127643-24 Taotlus Meie Nursipalu MTÜ 04.06.2024
DM-128482-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127885-12 Soovib olla menetlusosaline Aivar Lattik 04.06.2024
DM-128626-3 Kanaküla III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128301-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128603-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-521065/24 muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128296-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128660-2 RAIDCON OÜ keskkonnaloa nr KL-520451 muutmine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128363-6 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128362-5 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127552-11 Männiku XXI liivakarjäär maavara kaevandamise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128562-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-520936/24 muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128451-3 Lellapere liivakarjääri keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128706-2 Enefit Power AS Enefit õlitööstuse kütusemahutite avariireostuse likvideerimise kava kooskõlastamine Keskkonnaamet 04.06.2024
Eelmine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 986 Järgmine lk 6/986-st. Kokku 98551 kirjet