Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128635-2 Eesti Keskkonnateenused AS jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128321-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521868 väljastamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128310-6 Tatramäe III Ando Eelmaa 04.06.2024
DM-128594-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-508245/20 muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-126095-22 Vastamise tähtaja pikendamine Kliimaministeerium 04.06.2024
DM-128041-8 Kadaja III uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128710-1 Pihali uuringuruumi kaevandite likvideerimise akt Mäebüroo Nord OÜ 04.06.2024
DM-125130-38 Tõdva keskkonnakaitseloa esmataotluse M-125130 menetluse pikendamisest Tariston AS 04.06.2024
DM-128609-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-512800/21 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-125912-6 Arvamuse andmine Huntaugu I liivakrajääri korrastamistingimuste eelnõu kohta Kuusalu Vallavalitsus 04.06.2024
DM-127797-11 Info soov Stern Ilves 04.06.2024
DM-128277-4 Vastuskiri üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu kaaskirjale arvamuse avaldamiseks ja menetlustähtaja pikendamine Eesti Geoloogiateenistus 04.06.2024
DM-127843-12 Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-125700-25 Kaarma dolomiidikarjääri keskkonnakaitseloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-125413-31 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr L.JÄ/326812 muutmine Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127163-16 Arvamuse andmine keskkonnaloa andmise korralduse ja keskkonnaloa eelnõule (Papissaare ja Vikati sadamate vaheline laevatee) Saaremaa Vallavalitsus 04.06.2024
DM-128526-1 Keskkonnakompleksloa nr nr L.KKL.IV-171223 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-125213-33 Aktsiaseltsi KIIRKANDUR keskkonnaloa nr Rapm-059 muutmisest keeldumise korralduse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-127291-10 Vastus Eesti Ornitoloogiaühingu 09.05.2024 kirjale Keskkonnaamet 04.06.2024
DM-128477-8 Notification No EE1023510 Katrin Kaare 03.06.2024
DM-128681-2 Notification No LT 001575 Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128682-2 Notificationa No LT 001578 Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128336-3 Vastamistähtaja pikendamine R-S OSA Service OÜ 03.06.2024
DM-128000-5 Decision of Notification FI 240011 Finnish Environment Institute 03.06.2024
DM-128705-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024433 Irina Baikina 03.06.2024
DM-126036-7 Orava III lubjakivikarjääri korrastamistingimuste esitamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-126036-6 Orava korrastamistingimused AS TREV-2 Grupp 03.06.2024
DM-125391-18 Vastus kirjale DM-125391-17 Elbu IV turbaraba keskkonnaloa menetlus Nurme Turvas 03.06.2024
DM-127999-7 Decision of Notification FI 240010 Finnish Environment Institute 03.06.2024
DM-128626-2 MA vastus_Kanaküla III uuringuruum_03.06.2024 Maa-amet 03.06.2024
DM-128477-7 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024425 Marico Holding OÜ 03.06.2024
DM-128170-7 OÜ RDS Grupp keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128170-6 OÜ RDS Grupp keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-126660-21 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024431 Langeviir OÜ 03.06.2024
DM-128170-5 OÜ RDS Grupp keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128639-3 Määruse 44 kohase seire viibimisest Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-115958-10 Filtri seisakud 2024 O-I Estonia AS 03.06.2024
DM-128446-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522038 väljastamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128331-4 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024349 Marketex Marine OÜ 03.06.2024
DM-127756-9 Maksekorraldus Latesto Trade OÜ 03.06.2024
DM-128702-1 Sauevälja kruusakarjääri korrastamistingimuste küsimine EMG Karjäärid OÜ 03.06.2024
DM-122275-19 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024422 MOREEN OÜ 03.06.2024
DM-127484-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/321618 nõuete läbivaatamine ja muutmata jätmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128442-5 Loobu paisuhooldus- ja remonttööde protokoll koos pildifailidega Kadrina Vallavalitsus 03.06.2024
DM-128506-5 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522007 väljastamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128432-3 Vastus AS Ökosil AS Ökosil 03.06.2024
DM-128701-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522037 väljastamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128701-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024424 Neron Ehitcargo OÜ 03.06.2024
DM-128484-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024421 Dozerland OÜ 03.06.2024
DM-128367-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-501095/18 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128700-1 Aktsiaseltsis Mammograaf tööle võetud meditsiinifüüsika ekspert Mammograaf AS 03.06.2024
DM-127736-14 Taotluse tagasi võtmine MERKO KAEVANDUSED OÜ 03.06.2024
DM-128050-7 Osaühing Strantum keskkonnaloa nr L.VV/326661 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128611-2 Seljametsa II uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127559-16 Vastus 28.05.2024 väljalaskude asukohad uuesti Mati Tänav 03.06.2024
DM-127559-15 Vastus 27.05.2024 väljalaskude asukohad Apametsa kraavis Mati Tänav 03.06.2024
DM-128050-6 Osaühing Strantum keskkonnaloa nr L.VV/326661 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127559-14 Palume luba üle võtta, teostada seiret aasta jooksul, seire tulemus Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-109250-10 Menetlustähtaja pikendamine (Rääma III turbatootmisala) Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128699-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024388 E-Piim Tootmine AS 03.06.2024
DM-128698-2 Eesti Jäätmekäitlus OÜ keskkonnaloa nr KL-512403 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128698-1 Avaldus loa kehtetuks tunnistamiseks Eesti Jäätmekäitlus OÜ 03.06.2024
DM-128077-7 Kiirgustegevusloa nr KTL-521959/24 andmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128697-1 Loa kehtetuks tunnistamise taotlus Eesti Jäätmekäitlus OÜ 03.06.2024
DM-128011-7 OÜ Pae Farmer keskkonnaloa nr L.ÕV/325979 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-126392-20 Arvamus aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks keskkonnaloale Viljandi Linnavalitsus 03.06.2024
DM-127171-14 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024100 Metsahake OÜ 03.06.2024
DM-128077-6 Kiirgutöötaja koolituse tunnistused Kalmer Lepiku Hambaravi OÜ 03.06.2024
DM-128543-4 Rasva kruusakarjääri keskkonnaloa muutmistaotlusest Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128566-3 DM-128566-2 lisaandmete küsimine Ortomax Hambaravi OÜ 03.06.2024
DM-128673-2 Esildis ladustamise tagatise välja maksmiseks Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-124875-20 Pärnu elektrijaama pidevmonitooringu QAL2 Gren Eesti AS 03.06.2024
DM-128696-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024418 TREV-2 Grupp AS 03.06.2024
DM-128036-8 Jäätme registreeringu esmataotlus M-128036 Eesti Jäätmekäitlus OÜ 03.06.2024
DM-128331-3 Meeldetuletus Marketex Marine OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128502-3 Vastus dokumendile P-TRUCKS OÜ 03.06.2024
DM-128074-9 Mittetulundusühing Paju Pansionaadid keskkonnaloa nr L.VV/325388 muutmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127864-3 Meeldetuletus Osaühing Strantum jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127941-10 OÜ HARBET keskkonnaloa nr L.VV/326946 muutmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-101250-18 Teade. 2G generaator töötab Ülar Nuggis 03.06.2024
DM-128693-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023839 Linnamäe Lihatööstus AS 03.06.2024
DM-128599-2 MA_vastusk_Kurgsoo_II_tta_01.06.2024 Maa-amet 03.06.2024
DM-128692-1 Kingroad OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/520590 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127425-1 OKP nr 1128756 Lea Aren 03.06.2024
DM-128678-1 FASTPORT OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/323576 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127274-1 OKP nr 1129752 Lea Aren 03.06.2024
DM-128677-1 Thorem OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/318705 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128691-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024414 Tubren Agro OÜ 03.06.2024
DM-128105-11 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128524-2 Täiendavate andmete küsimine lõhnaaine esinemise vähendamise kava kohta Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128498-2 Aktsiaselts TALLINNA SADAM keskkonnaloa nr L.VV/331699 muutmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127787-3 Kuusakoski Viljandi sademevee väljalask Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127507-10 Aare Innelaur keskkonnaloa nr KL-521394 andmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-125896-9 Tõrenurme liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/333887 muutmise taotluse riigilõiv Mainer OÜ 03.06.2024
DM-128281-3 Pitsalu II liivakarjääri keskkonnaloa muutmistaotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127975-6 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127862-6 Kiirgustegevusloa nr KTL-522028/24 andmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-127997-7 Kiirgustegevusloa nr KTL-522027/24 andmine Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128236-7 AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa nr KL-521750 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 03.06.2024
DM-128484-3 Kalitsa II uuringuruumi geoloogilise uuringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 03.06.2024
Eelmine 1 .. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 986 Järgmine lk 7/986-st. Kokku 98551 kirjet