Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128625-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128660-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024384 RAIDCON OÜ 30.05.2024
DM-128380-5 Põltsamaa Uksetehas OÜ keskkonnaloa nr KL-521944 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128657-2 Heltermaa laevatee süvendamisel pumpsüvendaja kasutamise kooskõlastamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128164-8 Raja II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128568-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522006 väljastamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128164-7 Raja II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128164-6 Raja II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-127414-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024127 Karpo OÜ 30.05.2024
DM-128659-1 Keskkonnakompleksloa nr KKL-500074 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128658-1 Keskkonnaloa nr L.ÕV/320290 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-125093-15 EE 1018760 AS Kuusakoski 30.05.2024
DM-123632-44 Marimäe liivakarjääri väljaveotee Marina Minerals OÜ 30.05.2024
DM-128644-2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu nr PHRR/522005 väljastamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128656-2 Vee erikasutustööde teostamise tehnoloogia muutmisest Jaagupi sadamas Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128656-1 Jaagupi sadama süvendamisel kasutatava tehnika muudatus Jaagupi Sadama Arendus OÜ 30.05.2024
DM-128657-1 Heltermaa L.VV-333023. Ujuvplatvormil kopa asemel ujuvsüvendaja kasutamine. Saarte Liinid AS 30.05.2024
DM-128543-3 Avaldus-taotlus Aare Randla 30.05.2024
DM-125703-21 Kämara liivakarjääri keskkonnaloa väljastamise eelnõu Marina Minerals OÜ 30.05.2024
DM-126472-20 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024376 Mainer OÜ 30.05.2024
DM-128232-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024372 Saarte Liinid AS 30.05.2024
DM-122095-25 Arvamus Rüütja II liivakarjääri keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule Transpordiamet 30.05.2024
DM-128487-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128429-2 Ilmse ebatäpsuse parandamine (Sohlu liivakarjäär) Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128647-2 Sämi liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/320835 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-127825-8 Tammemäe II ja Tammemäe III liivakarjääride korrastatuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128539-6 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128359-6 Vastamistähtaja pikendamise taotlus (Luigu liivakarjäär) Lääne-Nigula Vallavalitsus 30.05.2024
DM-127797-9 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve Lääne-Nigula Vallavalitsus 30.05.2024
DM-126629-15 Arvamus OÜ Seliger Grupp keskkonnaloa taotluse kohta Jõhvi Vallavalitsus 30.05.2024
DM-127985-7 Arvamuse andmise tähtaja pikendamise palve Lääne-Nigula Vallavalitsus 30.05.2024
DM-125247-34 Vastus dokumendile DM-125247-30 menetluses M-125247 AS Tallinna Vesi 30.05.2024
DM-128232-4 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/329220 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine AS Saarte Liinid 30.05.2024
DM-128371-6 Vastuskiri Võru Linnavalitsus 30.05.2024
DM-124996-38 Vastus info küsimise kirjale Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-127885-10 Laiavangu V liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521998 taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-127947-6 Mayeri Industries AS keskkonnaloa nr L.VV/325861 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-115314-38 Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõule esitatud arvamustele ja vastuväidetele vastamisest Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128123-6 Kallissaare turbatootmisala keskkonnaloa muutmistaotluses lisateabe küsimine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128637-1 MarcelCar OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/335251 kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128537-2 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr L.JÄ/329820 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-127440-1 OKP nr. 1128444 Liis Vaino 30.05.2024
DM-128515-2 Kinnisvara Grupp OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr JÄ/325080 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128105-8 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128071-6 Kiirgustegevusloa taotluse vastavuse hindamine kiirgustegevuse asukohas ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128070-5 Kiirgustegevusloa taotluse vastavuse hindamine kiirgustegevuse asukohas ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-125278-18 Voola II liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521538 andmine ning antud keskkonnaloa muutmine ilmse ebatäpsuse parandamise korras Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-127284-7 EcoPro AS keskkonnakompleksloa esmataotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-125993-29 Mittetulundusühing Ristna sadam keskkonnaloa nr KL-520614 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-124976-28 ​​Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks​. Menetlustähtaja pikendamine. Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128491-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521927 väljastamine Keskkonnaamet 30.05.2024
DM-128639-2 Katelde tööreziimist ConX PM OÜ 29.05.2024
DM-126766-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024262 Nakro OÜ 29.05.2024
DM-128602-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024375 Pärnu Linnavalitsus 29.05.2024
DM-128655-1 Korrastamistingimuste muutmine Eesti Killustik OÜ 29.05.2024
DM-128654-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024361 Mustvee Vallavalitsus 29.05.2024
DM-128560-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521980 väljastamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-125703-20 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128539-5 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024359 Tallinna Vangla 29.05.2024
DM-128315-5 Shipment EE1023846 ja EE1023847 Finnish Environment Institute (Syke) 29.05.2024
DM-128133-6 Vastuskiri Põlva Vallavalitsus 29.05.2024
DM-117332-58 Vastus eelnõule Viljandi Linnavalitsus 29.05.2024
DM-128651-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024348 Tariston AS 29.05.2024
DM-128316-4 Notification No EE1023846 Katrin Kaare 29.05.2024
DM-128315-4 Notification No EE1023847 Katrin Kaare 29.05.2024
DM-128363-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024370 PerioDent Group OÜ 29.05.2024
DM-128362-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024250 PerioDent Group OÜ 29.05.2024
DM-128466-6 Teavituste soov Osaühing Bone Invest 29.05.2024
DM-128650-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024363 Pirita Hambaravi OÜ 29.05.2024
DM-128363-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024251 PerioDent Group OÜ 29.05.2024
DM-127843-11 Arvamuse andmine Kassinurme uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta Jõgeva Vallavalitsus 29.05.2024
DM-122092-5 Keskkonnatasude deklareerimine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-126253-20 Viluvere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128648-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024362 KIIRKANDUR AS 29.05.2024
DM-127461-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023443 KUIVAJÕE FARMER OÜ 29.05.2024
DM-128506-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024365 Nordpont OÜ 29.05.2024
DM-125413-29 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024352 RAGN-SELLS AS 29.05.2024
DM-128644-1 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1024295 SW ENERGIA OÜ 29.05.2024
DM-127718-12 Juuru uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse riigi huvi väljaselgitamine ja taotluse edastamine Vabariigi Valitsusele Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128414-5 Jaakna V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128414-4 Jaakna V uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128414-3 Jaakna V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128442-4 Loobu paisu hooldustööd Kadrina Vallavalitsus 29.05.2024
DM-128277-3 Üldgeoloogilise uurimistöö loa eelnõu kaaskiri arvamuse avaldamiseks ja menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128643-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024360 Eesti Keskkonnateenused AS 29.05.2024
DM-128586-2 MA vastus_Väo XX uuringuruum_29.05.2024 Maa-amet 29.05.2024
DM-128642-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024324 Tagalahe kogukond 29.05.2024
DM-128366-2 Korjusmäe karjääri keskkonnaloa nr KL-512125 kõrvaltingimuse muutmine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128561-3 Enampakkumise korraldamine (Väo XIX uuringuruum) Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128541-2 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa nr K/521994 väljastamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128174-8 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521898 väljastamine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128641-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024358 Nordpont OÜ 29.05.2024
DM-128640-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024357 Nordpont OÜ 29.05.2024
DM-128649-1 Tarva III dolokivikarjääri keskkonnaloa (KL-515945) tingimusele kooskõlastamiseks karjääri kaevandamisprojekt OÜ J. Viru Markšeideribüroo 29.05.2024
DM-128481-7 Kurista III uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-127841-9 Lisainfo esitamine Orava V lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotlusele Laaseri Puit OÜ 29.05.2024
DM-128481-6 Kurista III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-127675-8 Maardu Linnavalitsuse keskkonnaloa nr KL-521473 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-124588-27 Kikivere liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr L.MK/328095 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 29.05.2024
DM-128561-2 Enampakkumisest (Väo XIX uuringuruum) Ruu Kivi OÜ 29.05.2024
Eelmine 1 .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .. 985 Järgmine lk 8/985-st. Kokku 98429 kirjet