Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-129083-1 Päring seoses Nõmme kinnistu tiigi rajamisega (K/521994) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus 08.07.2024
DM-123489-24 Albu kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisest ja menetlustähtaja pikendamine AMG Houses OÜ 08.07.2024
DM-128912-2 Vastus kirjale 24.06.2024 /DM-128912-1 ja taotlus tähtaja pikendamiseks Saare Peekon OÜ 08.07.2024
DM-128902-5 Mustvee Vallvara keskkonnaloa nr L.ÕV/300754 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 08.07.2024
DM-128614-5 ScandiWood Eesti OÜ keskkonnaloa nr KL-522103 andmine Keskkonnaamet 08.07.2024
DM-126883-11 Aktsiaseltsi NITROFERT keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-164366 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 08.07.2024
DM-129082-1 Kiirgusallika ohutustamine Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik SA 07.07.2024
DM-129081-1 Uue röntgenseadme toimimiskatsed Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik SA 07.07.2024
DM-129080-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1025003 Kingat OÜ 06.07.2024
DM-129058-7 Lu-177 oksodotreotiid protseduuri tegevusjuhend Tartu Ülikooli Kliinikum SA 05.07.2024
DM-129058-6 Lu-177 tegevusjuhised Dmitri Šutov 05.07.2024
DM-129079-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1025001 TEMIIR AS 05.07.2024
DM-124964-6 EE 000469 Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-129078-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1025000 TEMIIR AS 05.07.2024
DM-128815-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024996 K.U.MELL AS 05.07.2024
DM-128814-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024958 ELEET INVEST OÜ 05.07.2024
DM-128445-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024987 BAO ohtlikud jäätmed OÜ 05.07.2024
DM-128457-5 Notification No SE 240012 Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128830-3 Acknowledgement No LV 000776 Katrin Kaare 05.07.2024
DM-129048-3 Acknowledgement No LV 000775 Katrin Kaare 05.07.2024
DM-129048-2 Notification No LV 000775 Latvian SES 05.07.2024
DL-022-1 Tõnumaa turbatootmisala ligipääsutee ERA Valduse AS 05.07.2024
DM-129058-5 Lisaandmed Dmitri Sutov 05.07.2024
DM-128526-4 Seisukoht kompleksloa nr L.KKL.IV-171223 muutmise osas Kiviõli Keemiatööstus OÜ 05.07.2024
DM-123182-14 Menetluse nr M-123182 tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128897-7 Seisukoht Puidukäitlus OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/333370 muutmise taotlusele Viimsi Vallavalitsus 05.07.2024
DM-128996-5 Notification No EE1024364 Katrin Kaare 05.07.2024
DM-128996-4 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024995 Epler Lorenz AS 05.07.2024
DM-128746-2 Sargvere uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-120211-8 Väike-Kõrnomaa kruusakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-126766-13 Nakro OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/332300 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128943-2 MA_vastusk_AK_Vissi_liivakarjäär_05.07.2024 Maa-amet 05.07.2024
DM-129077-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024697 MOREEN OÜ 05.07.2024
DM-129076-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1023805 PERTON EHITUS OÜ 05.07.2024
DM-129075-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024970 Aiandusühistu Salu-I 05.07.2024
DM-129074-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024992 TM Energy OÜ 05.07.2024
DM-129056-3 Reiu-Liiva III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520578 muutmine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128336-7 R-S OSA Service OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Ragn-Sells AS 05.07.2024
DM-128996-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024994 Epler Lorenz AS 05.07.2024
DM-128232-7 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/329220 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine AS Saarte Liinid 05.07.2024
DM-120145-4 Eesti Maaülikool keskkonnaloa nr KL-516062 andmine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-123873-12 Riikidevahelise jäätmete läbiveo loa nr FI 220063 väljastamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-124996-40 Kasaritsa liivakarjääri keskkonnaloa taotluse eksperthinnangu koostajast Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128821-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522302 väljastamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128767-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024858 AVEN OÜ 05.07.2024
DM-128282-7 Haapsalu Metal OÜ keskkonnaloa nr KL-522296 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-129073-1 VALIO EESTI AKTSIASELTSi keskkonnakompleksloas nr KKL-500259 ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-127081-11 Lisaandmete esitame tähtaja pikendamine ning keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine (Jaakna III liivakarjäär) Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-127583-1 OKP nr 1129956 Marina Lill 05.07.2024
DM-127585-1 OKP nr 1129959 Marina Lill 05.07.2024
DM-128681-6 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LT 001575 väljastamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-127081-10 Lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine SANDPIT OÜ 05.07.2024
DM-128232-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024843 Saarte Liinid AS 05.07.2024
DM-101418-501 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter I käivitamine) VKG Oil AS 05.07.2024
DM-101418-502 Teavitus avariilisest ja tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter I ja III seadmed) VKG Oil AS 05.07.2024
DM-101418-503 Teavitus avariilisest äkkheitest (Petroter I seiskamine ja III seadmed) VKG Oil AS 05.07.2024
DM-127260-20 Olmax Grupp OÜ keskkonnaloa nr KL-519747 muutmine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128978-2 Markko – Rollin Põdra keskkonnaloa nr KL-515863 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128027-5 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LV 000754 väljastamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128543-6 Rasva kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-129056-2 Tööde teostaja vahetamine Eesti Killustik OÜ 05.07.2024
DM-129034-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128928-2 Osaühingu Shroma keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-129072-1 Väo X, XV, XVII UR puuraukude likvideerimise akt OÜ Inseneribüroo STEIGER 05.07.2024
DM-126897-9 Arvamuse küsimine Tsiistre liivakarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta, Tsiistre liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128563-3 Vinni II kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128162-7 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522169 väljastamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128161-7 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522148 väljastamine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128301-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-125643-14 Keskkonnalubade taotlustega pöördumine Vabariigi Valitsuse poole Marina Minerals OÜ 05.07.2024
DM-128862-3 Osaühing CMB INVEST jäätmekäitleja registreeringu taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 05.07.2024
DL-328748-1 Esitamata maavara kaevandamise mahu aruanne Raudsepa Karjäär OÜ 05.07.2024
DM-127841-10 Vastus Orava V lubjakivikarjääri keskkonna loa taotluse kohta esitatud küsimusele Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128651-8 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128651-7 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-128651-6 Akimatsi II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 05.07.2024
DM-129016-2 MA_vastusk_Pudivere_liivakarjäär_04.06.2024 Maa-amet 04.07.2024
DM-129071-1 Ir-192 lähikiiritusravi seadme allika vahetuse dokumendid 2024_2 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 04.07.2024
DM-128015-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024871 Tallinn Shipyard OÜ 04.07.2024
DM-128906-3 MA_vastus_Päraküla liivakarjäär_04.07.2024 Maa-amet 04.07.2024
DM-128621-14 Regulation (EC) No 1013/2006 OF 14 JUNE 2006 - Notification IT005233 – Consent - Nº S040640-202407-DRES.DGIR Portuguese Environment Agency 04.07.2024
DM-128999-3 kääritusjäägi sertifikaatide edastamine EKT Ecobio OÜ 04.07.2024
DM-126401-26 Tõõrakõrve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu kooskõlastamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 04.07.2024
DM-129068-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024955 Tartu Maheaed MTÜ 04.07.2024
DM-129067-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024735 Eesti Keskkonnateenused AS 04.07.2024
DM-128931-3 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129005-2 Osaühing Saarde Kommunaal keskkonnaloa nr L.VV/327299 muutmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128719-4 Korrastamistööde vastuvõtukomisjoni liikme määramine (Võiste liivakarjäär) Maa-amet 04.07.2024
DM-129066-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024625 Pinered Metsatuka OÜ 04.07.2024
DM-128969-3 Vastus dokumendile Virko Martin 04.07.2024
DM-125703-22 Maavara kaevandamise keskkonnaloa nr KL-520397 andmine Kämara kruusamaardla Kämara liivakarjääri mäeeraldisele Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128863-3 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-129046-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024990 Ilmre OÜ 04.07.2024
DM-128392-4 Hiiesoo turbatootmisala korrastamise suuna muutmisest Maa-amet 04.07.2024
DM-126661-18 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024989 Härjanurme Mõis OÜ 04.07.2024
DM-129015-2 MA_vastusk_Kremessova_liivakarjäär_04.07.2024 Maa-amet 04.07.2024
DM-128710-2 Pihali uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-128990-3 Kiirgustegevusloa muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 04.07.2024
DM-126224-11 Enefit Green AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-222658 muutmise otsuse eelnõudele vastamise tähtaja pikendamise taotlus Eesti Energia AS 04.07.2024
DM-127831-17 Finantstagatise garantiikiri lisa 1. Eelnõu kooskõlastamine TREV-2 Grupp AS Eike Simmer 04.07.2024
Eelmine 1 .. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 1007 Järgmine lk 10/1007-st. Kokku 100677 kirjet