Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-100085-3 Kompleksloa muutmine Keskkonnaamet 03.04.2017
DM-100112-2 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 03.04.2017
DM-113336-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine 01.04.2017
DM-100276-4 Lõplik eksperthinnang koos parandatud LHK-projektiga Enefit Energiatootmine AS 01.04.2017
DM-100278-1 Keskkonnakompleksloa kehtivuse staatuse muutmine keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100277-1 Keskkonnakompleksloa kehtivuse staatuse muutmine keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100276-3 KOV arvamuse saatmiseks Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100276-2 Menetluse algatamine Enefit Energiatootmine AS 31.03.2017
DM-100276-1 Muutmise esmane taotlus juuli2016 Enefit Energiatootmine AS 31.03.2017
DM-100273-2 Kompleksloa nr KKL/300274 edastamine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100266-1 Menetluse algatamise taotlus sept2015 Osaühing PORTLIF GRUPP 31.03.2017
DM-100275-1 Kompleksloa nr L.KKL.TM-152079 nõuete muutmine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100274-1 Kompleksloa nr L.KKL.TM-187079 nõuete muutmine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100273-1 Kompleksloa nr KKL/300274 nõuete muutmine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100267-2 Kompleksloa nr L.KKL.HA-29983 edastamine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100269-2 Kompleksloa nr L.KKL.TM-170711 edastamine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100272-1 Kompleksloa nr KKL/300799 muutmise korraldus Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100163-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/300799 muutmine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100143-4 Dokumentide edastamine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100143-3 Kompleksloa nõuete läbivaatamine ja muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100271-1 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100270-1 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100269-1 Kompleksloa nõuete muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100267-1 Kompleksloa nõuete läbivaatamine ja loa nõuete muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100013-2 Kompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100015-2 Kompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100029-2 Kompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100099-8 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100107-2 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100250-3 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100175-2 Kompleksloa L.KKL.RA-34560 muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100099-7 Väätsa Prügila AS kompleksluba Kalev Aun 28.03.2017
DM-100250-2 Eelnõu kooskõlastamine RAGN-SELLS AS 28.03.2017
DM-100233-2 Kompleksloa nr KKL/322053 muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100143-2 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-29520 (Vaivara OJKK) muutmisest Steve Vili 24.03.2017
DM-113340-1 Jäätmekäitleja registreerimine 21.03.2017
DM-100073-2 Kompleksloa nõuete muutmine Keskkonnaamet 21.03.2017
DM-100264-1 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-193788 eelnõu edastamine Keskkonnaamet 21.03.2017
DM-100134-2 Kompleksloa nõuete muutmine Keskkonnaamet 20.03.2017
DM-100047-3 Kompleksloa nõuete muutmine Keskkonnaamet 20.03.2017
DM-100085-2 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 17.03.2017
DM-100195-2 Kaaskiri Keskkonnaamet 17.03.2017
DM-100195-1 Kaaskiri Keskkonnaamet 17.03.2017
DM-100002-1 Kompleksloa muutmise algatamine ning muudetud loa eelnõu edastamine Keskkonnaamet 17.03.2017
DM-113339-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendite väljastamine 16.03.2017
DM-113338-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendite väljastamine 16.03.2017
DM-113337-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendite väljastamine 16.03.2017
DM-100123-1 Kompleksloa muutmise algatamine ning muudetud loa eelnõu edastamine Keskkonnaamet 16.03.2017
DM-100112-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 16.03.2017
DM-100262-2 Kompleksloa nr KKL/322463 edastamine Keskkonnaamet 15.03.2017
DM-100263-2 Muudetud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-136083 edastamine Keskkonnaamet 15.03.2017
DM-100147-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 15.03.2017
DM-100166-1 Keskkonnakompleksloa muutmise eelnõude edastamine Keskkonnaamet 15.03.2017
DM-100263-1 Kompleksloa nr L.KK.IV-136083 muutmine ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 15.03.2017
DM-100163-1 Keskkonnakompleksloa nr KKL/300799 muutmise korralduse, muudetud kompleksloa ja eelhinnangu eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 15.03.2017
DM-100262-1 Kompleksloa nr KKL/322463 nõuete läbivaatamine Keskkonnaamet 14.03.2017
DM-100236-2 Kompleksloa eelnõuga tutvumine aktsiaselts ANNE SOOJUS 14.03.2017
DM-100106-1 Kompleksloa muutmise algatamine ning muudetud loa eelnõu edastamine Keskkonnaamet 14.03.2017
DM-100099-6 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 14.03.2017
DM-100167-1 Kompleksloa muutmise algatamine ning muudetud loa eelnõu edastamine Keskkonnaamet 14.03.2017
DM-113335-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi edastamine 13.03.2017
DM-100026-2 Keskkonnakompleksloa nr 1 muutmine Keskkonnaamet 13.03.2017
DM-100143-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 13.03.2017
DM-100013-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 13.03.2017
DM-100029-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 13.03.2017
DM-100015-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 13.03.2017
DM-100250-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 13.03.2017
DM-100107-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 13.03.2017
DM-100233-1 Kaaskiri Keskkonnaamet 13.03.2017
DM-113333-1 Jäätmekäitleja registreerimine Lecoster Harjumaa vedu 09.03.2017
DM-113334-1 JA_328911_OU_Rovex_10313243_07_03_2017_26_04_2017_10_02 07.03.2017
DM-100175-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 07.03.2017
DM-100151-1 Kompleksloa muutmise eelnõu edastamine Keskkonnaamet 02.03.2017
DM-113330-1 Jäätmekäitleja registreerimine 01.03.2017
DM-113328-1 Jäätmekäitleja registreerimine 01.03.2017
DM-113326-4 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine 01.03.2017
DM-113326-3 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine (4) 01.03.2017
DM-113326-2 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi nr JÄ328873 muutmine 01.03.2017
DM-113326-1 Jäätmekäitleja registreerimine 01.03.2017
DM-113329-1 Jäätmekäitleja registreerimine AS Vant 27.02.2017
DM-100006-2 Kompleksloa KKL/300526 muutmine Keskkonnaamet 23.02.2017
DM-100134-1 Kompleksloa eelnõu kaaskiri Keskkonnaamet 22.02.2017
DM-100060-3 Keskkonnakompleksloa KKL/317782 muutmine Keskkonnaamet 21.02.2017
DM-100186-2 Kompleksloa KKL/318263 muutmine Keskkonnaamet 21.02.2017
DM-100236-1 Kompleksloa eelnõu edastamine Keskkonnaamet 21.02.2017
DM-113324-2 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine 20.02.2017
DM-113324-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine Balttrans Service OÜ 20.02.2017
DM-100259-4 Keskkonnakompleksloa nr KKL-500259 andmine ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 20.02.2017
DM-100047-2 Kompleksloa eelnõu kaaskiri Keskkonnaamet 20.02.2017
DM-100115-3 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 20.02.2017
DM-100073-1 Kompleksloa eelnõu kaaskiri Keskkonnaamet 17.02.2017
DM-100027-2 Keskkonnakompleksloa KKL/317423 muutmine Keskkonnaamet 16.02.2017
DM-113322-1 Ottson_OY_reg_toend_09-02-2017 15.02.2017
DM-100260-3 Kompleksloa nr L.KKL.JÄ-183335 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 15.02.2017
DM-100260-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÄ-183335 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 15.02.2017
DM-100260-1 Taotlus kompleksloa kehtetuks tunnistamiseks Mäo Põllumajandusühistu 15.02.2017
DM-113323-1 JA_328829_aktsiaselts_Textuur_10044317_13_02_2017_10_02_2017_11_23 14.02.2017
DM-113321-1 Jäätmekäitleja registreerimine 09.02.2017
DM-100026-1 Eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.02.2017
DM-100006-1 Kaaskiri Keskkonnaamet 07.02.2017
Eelmine 1 .. 981 982 983 984 985 986 987 988 989 .. 1002 Järgmine lk 985/1002-st. Kokku 100200 kirjet