Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128795-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024593 Kopra Transport OÜ 12.06.2024
DM-128792-1 Hambaröntgenseadme demonteerimine Piret Kask 12.06.2024
DM-128793-1 Jädivere tankla puhasti rekonstrueerimine Olerex AS 12.06.2024
DM-120211-6 Vastamise tähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128288-5 MA_vastus_Väike-Ahli_liivakarjäär_12.06.2024 Maa-amet 12.06.2024
DM-128123-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024573 Ramsi Turvas AS 12.06.2024
DM-127693-11 Osaühing Eurovia-M keskkonnaloa nr KL-522078 otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128666-1 Veesaastetasu parandusdeklaratsiooni tagastusnõude kontroll Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128329-4 Keskkonnaloa nr L.ÕV/325055 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise vastamistähtaja edasilükkamine METAPRINT AS 12.06.2024
DM-128329-3 Keskkonnaloa nr L.ÕV/325055 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise vastamistähtaja edasilükkamine METAPRINT AS 12.06.2024
DM-128769-2 Keskkonnaloast nr Rapm-062 Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128741-2 Leping Mooste Paintball OÜ 12.06.2024
DM-128769-1 Vaideotsus (Sutlema II lubjakivikarjäär) Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-127409-13 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024594 PAIKRE OÜ 12.06.2024
DM-127916-12 Vastus ja lisaküsimused lisaandmete täiendavale küsimisele 04.06.24 DM-127916 Injoy OÜ 12.06.2024
DM-128248-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024589 Bauroc AS 12.06.2024
DM-127266-8 Osaühing AVELORS PLUSS keskkonnaloa nr L.ÕV/327353 eelnõu ja otsuse eelnõu edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128791-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024483 InDent OÜ 12.06.2024
DM-126696-13 MA_vastusk_AK_Tuurapera_tta_12.06.2024 Maa-amet 12.06.2024
DM-128715-2 Baltic Workboats AS vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128393-2 Partsi IV korrastamistingimused Hiiumaa Vallavalitsus 12.06.2024
DM-128410-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024568 Bioforce Ebavere OÜ 12.06.2024
DM-125277-12 Pikametsa II liivakarjääri keskkkonnaloa taotluse menetluses laekunud arvamuste edastamine Lõuna-Eesti Metsamajandamise Keskus OÜ 12.06.2024
DM-128789-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024581 Kuusakoski AS 12.06.2024
DM-128734-2 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-127351-9 Keskkonnaloa taotluse juurde finantstagatise dokumendi esitamise tähtaja pikendamine Laurits OÜ 12.06.2024
DM-128788-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024571 Estplast Tootmine OÜ 12.06.2024
DM-128257-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024580 Veomeister OÜ 12.06.2024
DM-128787-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1024582 Viaston Infra OÜ 12.06.2024
DM-127266-7 Osaühing AVELORS PLUSS keskkonnaloa nr L.ÕV/327353 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128786-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024286 Base Metal OÜ 12.06.2024
DM-127081-9 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus ning keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine (Jaakna III liivakarjäär) Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128455-3 Teavitus dokumendi väljastamise kohta infosüsteemist KOTKAS OÜ Biochlofeed 12.06.2024
DM-128622-3 Vastus dokumendile Rahingu sadam OÜ 12.06.2024
DM-101418-496 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 12.06.2024
DM-127643-26 Menetlus M-127643 Kertu Luisk 12.06.2024
DM-127299-9 OÜ Ronyx abi keskkonnaloa nr KL-521939 andmine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128448-10 Nõustumine kompromisslahenduse arutamise tulemuste edastamise tähtaja pikendamisega Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128362-6 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128363-9 Kiirgustegevusloa taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-126842-12 Aktsiaselts Lahevesi keskkonnaloa nr L.VV/324987 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128728-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks (Veski spordibaas) Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-127461-5 OÜ KUIVAJÕE FARMER keskkonnakompleksloa nr KKL/320195 taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DL-004606-20 IT004606 INTEGRAZIONE / INTEGRATION ART. 17 REG. CE 1013/2006 Finnish Environment Institute (Syke) 12.06.2024
DL-004606-19 IT004606 INTEGRAZIONE / INTEGRATION ART. 17 REG. CE 1013/2006 European Waste Solucione 12.06.2024
DM-127704-6 NO 501831 Nofir 12.06.2024
DM-127780-5 NO 501832 Nofir 12.06.2024
DM-128413-6 Arvamus Soojustusexpert OÜ keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1024073 kohta Tartu Vallavalitsus 12.06.2024
DM-128457-3 Notification No SE 240012 Stena Recycling AB 12.06.2024
DL-521337-1 Kunda keskkonnaloaga nr KL-521337 otse seotud dokumendid Ragn-Sells AS 12.06.2024
DL-18510-1 Garantiikiri Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 12.06.2024
DM-127756-12 (TEED-199760) Latesto Trade OÜ keskkonnaloa nr KL-513435 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Transpordiamet 12.06.2024
DM-127754-4 Vastus kirjale nr DM-127754-3 OÜ Ökoloog 12.06.2024
DM-123189-21 Arvamuse andmine keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele Jõelähtme Vallavalitsus 12.06.2024
DL-521337-2 Kunda keskkonnaloaga nr KL-521337 otse seotud dokumendid Ragn-Sells AS 12.06.2024
DL-176540-2 Enefit Power AS Enefit õlitööstuse keskkonnakompleksloa nr KKL/176540 muutmise eelnõude kohta arvamuse avaldamise tähtja pikendamise taotlus Eesti Energia AS 12.06.2024
DL-521337-3 Arvamus keskkonnaloa nr KL-521337 eelnõu kohta Ragn-Sells AS 12.06.2024
DL-521411-1 Mure tee seisukorra pärast Türi vallas Andrus Ristkok 12.06.2024
DM-125196-24 Arvamuse esitamine OSAÜHING BRT Keskus keskkonnaloa taotluse kohta Rae Vallavalitsus 12.06.2024
DM-127239-6 Hershel OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 12.06.2024
DM-128730-3 Acknowledgement No LV 000764 Helen Akenpärg 11.06.2024
DM-128784-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/522111 väljastamine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128784-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024576 Ala-Mähkli talu 11.06.2024
DM-128783-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024575 KEHTNA MÕISA OÜ 11.06.2024
DM-128756-2 Kaasiku III kruusakarjääri korrastamistingimuste muutmisest Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-127639-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024572 Bioforce Laatre OÜ 11.06.2024
DM-127736-15 Poolvahe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse lõpetamine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128594-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-508245/20 muutmine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128782-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522110 väljastamine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128782-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024569 Estplast Tootmine OÜ 11.06.2024
DM-128781-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024492 KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 11.06.2024
DM-128754-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-510223/20 muutmine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128753-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-517278/22 muutmine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-127520-10 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024570 Tallinna Bekkeri Sadam OÜ 11.06.2024
DM-128752-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-517429/22 muutmine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128751-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-510072/20 muutmine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128750-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-515854/22 muutmine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-127559-18 Vastus, nõustumine Mati Tänav 11.06.2024
DM-128777-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/513345 väljastamine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128777-2 Kokkulepe jäätmeveo teenuse osutamise jätkamise osas Eesti Keskkonnateenused AS 11.06.2024
DM-127845-6 Kohaliku omavalitsuse üksuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja seisukoha võtmiseks Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128357-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024565 Verston OÜ 11.06.2024
DM-128448-9 Taotlus täiendava aja saamiseks kompromisslahenduse arutamise tulemuste edastamisel AS Kiirkandur 11.06.2024
DM-128562-3 Kiri Tartu Vangla 11.06.2024
DM-127527-8 Ülevaade kirjas nr DM-127527-2 viidatud puuduste kõrvaldamisest NPM Narva OÜ 11.06.2024
DM-125909-5 Uus seisukoha küsimine Laguja liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu täiendamise kohta Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128779-1 Märgukiri 2024. a I kvartali veesaastetasu parandusdeklaratsiooni esitamiseks ja 2024. a II kvartali veesaastetasu deklareerimisest Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128778-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024564 KENZITECH OÜ 11.06.2024
DM-125277-11 Pikametsa II liivakarjääri keskkkonnaloa taotluse menetluses laekunud arvamuste edastamine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128777-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024533 Eesti Keskkonnateenused AS 11.06.2024
DM-128776-1 Eesti Juustu Tootmise Osaühingu keskkonnaloa nr L.ÕV/321276 muutmise vajadusest Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128775-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024561 Hansa Candle AS 11.06.2024
DM-128607-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024559 NARVA HAIGLA SA 11.06.2024
DM-126560-11 Vastus dokumendile Kagu-Eesti Turvas AS 11.06.2024
DM-126560-10 Vastus dokumendile Kagu-Eesti Turvas AS 11.06.2024
DM-128711-2 MA vastus_Pitsalu V uuringuruum_11.06.2024 Maa-amet 11.06.2024
DM-128344-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521889 väljastamine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128774-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024558 Jevgeni Lauks 11.06.2024
DM-128742-2 Uudeküla kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-520320 muutmine Keskkonnaamet 11.06.2024
DM-128696-2 MA_AK_vastus_Tammemäe_III_liivakarjäär_11.06.2024 Maa-amet 11.06.2024
1 2 3 4 5 .. 985 Järgmine lk 1/985-st. Kokku 98427 kirjet