Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128816-1 Osaühing MINTROL keskkonnaloa nr KL-522130 otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128824-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024607 RAGN-SELLS AS 14.06.2024
DM-128823-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024629 Ida-Viru Keskhaigla SA 14.06.2024
DM-128327-8 Paigaldusakt Meliva AS 14.06.2024
DM-128663-5 Kiirgustegevusloa taotlus M-128663 garantiikiri Enefit Power AS 14.06.2024
DM-128822-1 Kiirgustegevusloa nr KTL-517382/22 muutmine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128663-4 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-120938-43 Kõrgemäe uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128772-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024596 Mai Udras 14.06.2024
DM-128315-8 EE 1023846 and EE 1023847 Finnish Environment Institute (Syke) 14.06.2024
DM-128821-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024617 SW ENERGIA OÜ 14.06.2024
DM-128445-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024501 BAO ohtlikud jäätmed OÜ 14.06.2024
DM-128315-7 EE 1023846 and EE 1023847 EKOGAISMA EESTI OÜ 14.06.2024
DM-128720-2 Vabastamise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128820-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024395 KIIRKANDUR AS 14.06.2024
DM-128060-8 Marico Metall OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128602-3 Uue silla trassi kõrval oleva tünni eemaldamisest Pärnu Linnavalistus 14.06.2024
DM-128818-1 Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1024624 N.R. Energy OÜ 14.06.2024
DM-128526-2 Seisukohtade esitamise tähtaja pikendamise taotlus KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING 14.06.2024
DM-128817-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024429 Enefit Power AS 14.06.2024
DM-128373-6 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128684-5 Elering AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128684-4 Elering AS keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128684-3 Elering AS keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128315-6 EE 1023846 and EE 1023847 Finnish Environment Institute (Syke) 14.06.2024
DM-127486-1 OKP nr.1129629_Pajusi ABF Helen Juhkam 14.06.2024
DM-128810-1 Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnaloa nr L.VV/330302 muutmise menetluse algatamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128815-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024583 K.U.MELL AS 14.06.2024
DM-128814-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024586 ELEET INVEST OÜ 14.06.2024
DM-128813-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024592 ELEET INVEST OÜ 14.06.2024
DM-128340-5 Teade kasutatava tehnoloogia muudatuse kohta Elering AS 14.06.2024
DM-127487-1 OKP nr 1128867 Liis Vaino 14.06.2024
DM-127590-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-164674 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128800-3 Keskkonnaloa nr KL-508458 loa omaja andmete muutmine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128811-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021488 Tõntso Agro OÜ 14.06.2024
DM-128800-2 Taotlus Ralf Daum 14.06.2024
DM-128754-4 Täiendavad andmed Meliva AS 14.06.2024
DM-128785-1 Täiendavad andmed Meliva AS 14.06.2024
DM-128753-4 Täiendavad andmed Meliva AS 14.06.2024
DM-128752-4 Täiendavad andmed Meliva AS 14.06.2024
DM-128751-4 Täiendavad andmed Meliva AS 14.06.2024
DM-128750-4 Täiendavad andmed Meliva AS 14.06.2024
DM-128393-3 Korrastamistingimuste küsimisest Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128787-2 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa nr K/522124 väljastamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128684-2 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024608 Elering AS 14.06.2024
DL-512780-2 OÜ AIGREN garantiikirja lisa Swedbank AS 14.06.2024
DM-128737-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-120789-24 Wastedirect OÜ keskkonnaloa nr KL-509071 muutmine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128561-4 Väo XIX uuringuruumi enampakkumise protokoll Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-121546-46 Reiu-Liiva liivakarjääri keskkonnaloa muudetud taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128527-3 Reiu-Liiva II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-127333-7 Arvamuse andmine Ääsmäe turbatootmisala korrastamistingimuste kohta Maa-amet 14.06.2024
DM-127272-2 OÜ LINNU TALU keskkonnakompleksloa nr L.KKL.VA-181998 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128705-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/522121 väljastamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-127772-13 Kadaka uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128590-5 Vahtrepa Väikepaadisadama vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128799-2 Aktsiaselts Iivakivi keskkonnaloa nr. L.VV/328635 üleandmine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-125278-19 Arvamus Voola II liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-521538 kohta Põllumajandus- ja Toiduamet 14.06.2024
DM-126859-9 Contriber Research Center OÜ keskkonnaloa nr KL-522054 andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128794-1 Võsu jõe seisundi parandamise arutelu Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128649-2 Tarva III dolokivikarjääri kaevandamisprojektist Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-124588-30 DM-124588-28 seoses Helgi Baumann 14.06.2024
DM-128492-2 Keskkonnaloa nr L.JÄ/331347 tuleneva nõude täitmisest Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-127671-7 Arvamuse küsimine EcoPro AS Kiviõli Jäätmete Taaskasutuskeskuse keskkonnakompleksloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse kohta Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-127352-14 Harju Prügiveod OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/334060 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-127440-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LV-54040 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128676-2 Aktsiaselts TOFTAN keskkonnaloa nr L.ÕV/330550 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-128760-1 Ettepanek korrastamistööde vastuvõtukomisjoni töös osalemiseks Vanaküla karjääriväljadel (keskkonnaluba nr KMIN-017) Keskkonnaamet 14.06.2024
DM-126000-13 Vastus kirjale 07.06.2024 nr DM-126000-12 Base Metal OÜ 13.06.2024
DM-128663-3 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128536-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024528 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 13.06.2024
DM-128663-2 Tagatise küsimine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128648-5 Riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine (Võhmuta uuringuruum) Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128363-10 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024595 PerioDent Group OÜ 13.06.2024
DM-128648-4 Võhmuta uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128572-6 Aktsiaselts Saarte Liinid Ruhnu sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128572-5 Aktsiaselts Saarte Liinid Ruhnu sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128572-4 Aktsiaselts Saarte Liinid Ruhnu sadama vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-520018 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-125758-22 Arvamused/vastuväited haldusakti eelnõule DM-125758-20 Portlif Grupp OÜ 13.06.2024
DM-128648-3 Võhmuta uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128357-8 Rail Baltic Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööde keskkonnaloa nr KL-521979 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127322-5 OÜ Järve Biopuhastus reovee bioloogilise puhastuse aruanne 2024 aasta mai JÄRVE BIOPUHASTUS OÜ 13.06.2024
DM-128806-1 Sulaoja mõõtmised A.R. 13.06.2024
DM-128805-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024550 Tariston AS 13.06.2024
DM-128804-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1023555 Taagepera Veejõud OÜ 13.06.2024
DM-128537-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024574 RAGN-SELLS AS 13.06.2024
DM-128795-4 Taotluse muutmine Kopra Transport OÜ 13.06.2024
DM-128795-3 Puuduste kõrvaldamine Kopra Transport OÜ 13.06.2024
DM-128714-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/522116 väljastamine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128572-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024601 Saarte Liinid AS 13.06.2024
DM-101418-497 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 13.06.2024
DM-124976-29 Arvamuse andmine Leca Eesti Osaühingu keskkonnakompleksloa nr KKL/318414 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 13.06.2024
DM-128487-7 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128803-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023963 Utilitas Tallinn AS 13.06.2024
DM-128802-1 Kiirgusohutusalane koolitus Läänemaa Haigla 13.06.2024
DM-128801-1 Keskkonnaloa nr L.ÕV/325022 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-127675-9 Maardu Linnavalitsus keskkonnaloa nr KL-521473 andmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128798-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024567 Viljandi Hambakliinik AS 13.06.2024
DM-128603-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-521065/24 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 13.06.2024
DM-128727-2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu nr PHRR/522115 väljastamine Keskkonnaamet 13.06.2024
1 2 3 4 5 .. 986 Järgmine lk 1/986-st. Kokku 98551 kirjet