Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125703-19 Seisukoht Marina Minerals OÜ maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse KMH eelhinnangu ja KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Tartu Vallavalitsus 27.05.2024
DM-128041-7 Arvamuse andmine Kadaja III uuringuloa taotlusele Põlva Vallavolikogu 27.05.2024
DM-127815-3 Tõitoja II liivakarjääri KP tähtaja pikendamine AS TREV-2 Grupp 27.05.2024
DM-128165-5 Perdi - Jaani talu keskkonnaloa nr KL-521863 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.05.2024
DM-125758-18 Ladustamise finantstagatise parandatud tabel (M-125758) LEMMA OÜ 26.05.2024
DM-125758-17 Jäätmete ladustamise finantstagatisest (parandada) Keskkonnaamet 26.05.2024
DM-127272-1 OKP nr 1129045 Kersti Kuuba 26.05.2024
DM-128413-3 Maksekorraldus Soojustusexpert OÜ 26.05.2024
DM-128605-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024322 Kaido Soo 25.05.2024
DM-128604-1 Geoloogilise uuringu loa muutmistaotlus T-L.MU/1024301 Tariston AS 24.05.2024
DM-128598-3 Kiirgusohutushinnang Dmitri Sutov 24.05.2024
DM-126224-9 Enefit Green AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-222658 muutmise taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128598-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-508305/20 muutmine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-125413-27 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024320 RAGN-SELLS AS 24.05.2024
DM-125128-23 Osaühing PAIKRE keskkonnakompleksloa nr KKL/317465 muutmise taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128603-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024313 Viru Vangla 24.05.2024
DM-123189-20 Selgitav teavitus aktsiaselts Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus eraldise muutusest Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 24.05.2024
DM-128602-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024319 Pärnu Linnavalitsus 24.05.2024
DM-128601-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024312 Dimitri Smolkin 24.05.2024
DM-128600-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024317 Epler Lorenz AS 24.05.2024
DM-128506-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024315 Nordpont OÜ 24.05.2024
DM-126851-9 Räpo II liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusest Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128599-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024309 Kagu-Eesti Turvas AS 24.05.2024
DM-128356-2 Haapsalu Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu andmisest keeldumise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128301-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023938 MeerhofDC OÜ 24.05.2024
DM-127754-3 Meeldetuletus keskkonnakompleksloa nr KKL/328236 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-120635-25 Lubja lubjakivikarjääri keskkonnaloa nr Rapm-091 muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine ja menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128598-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-508305/20 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128598-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024314 Tartu Ülikooli Kliinikum SA 24.05.2024
DM-125227-13 Tagasiside AS Utilitas Tallinn keskkonnakompleksloa nr KKL/506902 muutmise otsuse eelnõule AS Utilitas Tallinn 24.05.2024
DM-128597-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521963 väljastamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128597-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024178 Karbatsi talu 24.05.2024
DM-128591-2 Loa muutmisest osaühing Pirita Hambaravi 24.05.2024
DM-125480-7 Mõõtmise aruanne Katrin Linkov 24.05.2024
DM-128596-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023869 Elke Tallinn AS 24.05.2024
DM-127421-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024307 Pärnu Laevatehas AS 24.05.2024
DM-125703-18 Kämara liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127520-6 Keskkonnaloa nr L.ÕV/328352 muutmise taotlusest Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128566-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128594-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024308 ODE AS 24.05.2024
DM-127299-8 OÜ Ronyx abi keskkonnaloa nr KL-521939 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127420-8 OÜ EKOVIR keskkonnaloa nr KL-520108 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127289-10 Halla liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine ja kohaliku omavalitsuse otsuse edastamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-124574-22 Eesti Jäätmekäitlus OÜ keskkonnaloa nr KL-520944  menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128105-6 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128593-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521961 väljastamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128593-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024302 PREESI TALU OÜ 24.05.2024
DM-128411-4 AS Väätsa Prügila jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128527-2 6863_MA_vastus_Reiu-Liiva_II_liivakarjäär_24.05.2024 Maa-amet 24.05.2024
DM-128558-1 Kompleksloa nr L.KKL.IV-46640 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128595-1 Taotlus Paala katlamaja (L.ÕV/319812) suitsugaaside saasteainete kontsentratsioonide mõõtmise tähtaja pikendamiseks AS ESRO 24.05.2024
DM-128154-8 Mustu III uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlusest Alemaa ja Mets OÜ 24.05.2024
DM-121546-45 MA_vastus_Reiu-Liiva liivakarjäär_24.05.2024 Maa-amet 24.05.2024
DM-128487-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024273 Hiiumaa Haigla SA 24.05.2024
DM-128591-1 Loa muutmine Pirita Hambaravi OÜ 24.05.2024
DM-128375-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-508400/20 muutmine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128514-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine OÜ Ekovir keskkonnaloas nr KL-514226 Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128582-1 Ilmse ebatäpsuse parandamine aktsiaselts Epler & Lorenz keskkonnakompleksloas nr KKL/317497 Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127289-9 Arvamus Halla liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Võru Vallavolikogu 24.05.2024
DL-230080-2 Decision of Notification FI 230080 The Finnish Environment Institute 24.05.2024
DM-127643-22 Vastus arvamusele ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonnaloa nr KL-521695 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128564-1 Puuduvate kohustuste lisamine kohustuste moodulisse Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128026-12 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521947 väljastamine Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128561-1 Enampakkumise korraldamine (Väo XIX uuringuruum) Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127643-21 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-127350-13 Krausberg Eesti OÜ keskkonnaloa nr KL-521696 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-115434-38 Menetlustähtaja ning keskkonnamõjude hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tähtaja pikendamine, tagasiside eksperthinnangule ning parandustaotluse esitamisest Keskkonnaamet 24.05.2024
DM-128590-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024258 Vahtrepa Väikepaadisadam 23.05.2024
DM-125835-19 Vastus dokumendile Pärnu Haigla SA 23.05.2024
DM-128345-4 Tolmet OÜ keskkonnaloa nr KL-506934 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-127350-12 Vastuskiri Tallinna Strateegiakeskus arvamusele Krausberg Eesti OÜ 23.05.2024
DM-128445-2 Leping BAO ohtlikud jäätmed 23.05.2024
DM-128589-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024296 Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA 23.05.2024
DM-117332-57 Seisukoha kinnitamine AS Eesti Keskkonnateenused 23.05.2024
DM-125108-18 Eassalu V liivakarjääri keskkonnaloa muutmisest teavitamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128585-2 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024299 Männiku Teravili OÜ 23.05.2024
DM-125703-17 KOV seisukoht KMH eelhinnangule Marina Minerals OÜ 23.05.2024
DM-128586-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024282 Väo Arendus OÜ 23.05.2024
DM-128585-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024297 Männiku Teravili OÜ 23.05.2024
DM-128506-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128584-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024291 Männiku Teravili OÜ 23.05.2024
DM-124996-37 Info küsimine Kasaritsa liivakarjääri menetluse kohta Tuuli Eksin 23.05.2024
DM-127586-1 OKP nr 1130154 Carola Väli 23.05.2024
DM-128011-6 Puurkaevu asukoha täpsustus Pae Farmer OÜ 23.05.2024
DM-125700-22 Kohaliku omavalitsuse tingimusliku otsuse ja menetlusosalise küsimuste edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128581-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024266 Saarte Liinid AS 23.05.2024
DM-128580-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024080 RAGN-SELLS AS 23.05.2024
DM-128579-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024290 Keila Tervisekeskus OÜ 23.05.2024
DM-125108-17 Eassalu V liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/334261 muutmine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128202-6 Taotleja ekspertiisi tähtaja pikendamine Marin Minerals OÜ 23.05.2024
DM-127773-12 Arvamus seisukohtadele Kulli II uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Marina Minerals OÜ 23.05.2024
DM-128577-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023898 Nõmme Loomakliinik OÜ 23.05.2024
DM-128375-4 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024289 Kesklinna Hambaarstid OÜ 23.05.2024
DM-128413-2 Finantstagatise arvutustabel Soojustusexpert OÜ 23.05.2024
DM-128448-4 MA vastus_Suurepsi VI uuringuruum_23.05.2024 Maa-amet 23.05.2024
DM-127772-12 Arvamus seoses Kadaka uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusega Marina Minerals OÜ 23.05.2024
DM-128575-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024284 Tariston AS 23.05.2024
DM-125700-21 Arvamuse andmine Kaarma dolomiidikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele Saaremaa Vallavalitsus 23.05.2024
DM-128574-2 Tuulikutasude teatise nr TW/520389 väljastamine Keskkonnaamet 23.05.2024
DM-128574-1 Tuulepargi teatise muutmine T-TUL/1024287 Aidu Wind Park OÜ 23.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 .. 976 Järgmine lk 2/976-st. Kokku 97557 kirjet