Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-100303-3 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-183588 muutmise korraldus Keskkonnaamet 17.05.2017
DM-100295-2 Kompleksloa muutmise taotluse tagastamine puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 17.05.2017
DM-100303-2 VPS katsetöötlemise programmi edastamine AS NOVOTRADE INVEST 16.05.2017
DM-100303-1 Kompleksloa nr L.KKL.IV-183588 muutise elnõu edastamine Keskkonnaamet 16.05.2017
DM-100304-1 Kompleksloa muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 16.05.2017
DM-113352-1 Jäätmekäitleja registreerimine 15.05.2017
DM-113349-1 Priitransport 15.05.2017
DM-100291-3 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.PÕ-30997 nõuete läbivaatamine ja loa nõuete muutmine Keskkonnaamet 15.05.2017
DM-100268-4 Keskkonnakompleksloa nr KKL/317320 muutmine ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 15.05.2017
DM-100291-2 Vastus kompleksloa muutmise eelnõule TERE aktsiaseltsi vastus eelnõule 14.05.2017
DM-100302-1 Kompleksloa nr L.KKL.RA-164416 muutmise korraldus Keskkonnaamet 12.05.2017
DM-100291-1 Kompleksloa nr L.KKL.PÕ-30997 muutmise eelnõu edastamine Keskkonnaamet 11.05.2017
DM-100292-1 Kompleksloa muutmise eelnõu edastamine Keskkonnaamet 10.05.2017
DM-100298-1 Kompleksloa muutmise eelnõu edastamine Keskkonnaamet 10.05.2017
DM-100284-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/328236 muutmine Keskkonnaamet 09.05.2017
DM-100300-1 Objekti kontrollimise protokoll Nr. 1071738 Keskkonnainspektsioon 08.05.2017
DM-100299-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000066 "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AS 08.05.2017
DM-100276-8 Kompleksloa nr KKL./176540 edastamine Keskkonnaamet 08.05.2017
DM-101414-2 Hajumisarvutuste esitamine KKT Oil OÜ 08.05.2017
DM-100296-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-137279 muutmise menetluse algatamiseks andmete esitamine Keskkonnaamet 08.05.2017
DM-100276-7 Kompleksloa nr KKL/176540 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 08.05.2017
DM-113347-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi edastamine 03.05.2017
DM-100296-1 Balti Elektrijaama kontrolli tulemuste edastamine Keskkonnainspektsioon 03.05.2017
DM-100283-3 Kompleksloa kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 28.04.2017
DM-100283-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/153559 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 28.04.2017
DM-100265-2 Kaaskiri Keskkonnaamet 27.04.2017
DM-100265-1 Kaaskiri Keskkonnaamet 27.04.2017
DM-100276-6 Ettevõtte kommantaarid eelnõule (lisamaterjalidega) Enefit Energiatootmine AS 27.04.2017
DM-113346-1 Jäätmekäitleja registreerimine 26.04.2017
DM-100295-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000047 "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AS 26.04.2017
DM-100294-1 Keskkonnakompleksloa nr KKL/317325 kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu edastamine Keskkonnaamet 26.04.2017
DM-100293-1 Kompleksloa nr L.KKL.JÕ-201017 nõuete läbivaatamine ja ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 26.04.2017
DM-113325-1 Jäätmekäitleja registreerimine KESKKONNAHOOLDUSE OÜ 25.04.2017
DM-100284-1 Kompleksloa eelnõu kaaskiri Keskkonnaamet 21.04.2017
DM-100281-1 Kompleksloa nr KKL/300272 muutmise eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.04.2017
DM-100290-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000039 VKG Energia OÜ 20.04.2017
DM-100287-1 Kompleksloa kehtetuks tunnistamie Keskkonnaamet 19.04.2017
DM-100286-1 Kompleksloa peatamine Keskkonnaamet 19.04.2017
DM-100268-3 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 19.04.2017
DM-100285-1 Kompleksloa peatamise korraldus Keskkonnaamet 18.04.2017
DM-100282-2 Teade KEHTNA MÕISA osaühingu kompleksloa nr L.KKL.RA-165045 muutmise taotluse menetlusse võtmisest Keskkonnaamet 18.04.2017
DM-100268-2 Osaühing Laekvere PM lisaandmed Osaühing Laekvere PM 17.04.2017
DM-100268-1 Osaühing Laekvere PM taotlusmaterjalid Osaühing Laekvere PM 17.04.2017
DM-100282-1 Kompleksloa nr L.KKL.RA-165045 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 13.04.2017
DM-100283-1 Kaaskiri Keskkonnaamet 13.04.2017
DM-100274-2 Kompleksloa nr L.KKL.TM-187079 edastamine Keskkonnaamet 10.04.2017
DM-100275-2 Kompleksloa nr L.KKL.TM-152079 edastamine Keskkonnaamet 10.04.2017
DM-100276-5 Keskkonnakompleksloa nr KKL/176540 eelnõu edastamine Keskkonnaamet 10.04.2017
DM-100278-2 Keskkonnakompleksloa kehtivuse staatuse muutmine keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS ja 31.03.2017 korralduse nr DM-100278-1 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 10.04.2017
DM-113345-2 Kopra_Transport_OY_reg_toend_07-04-2017 07.04.2017
DM-113345-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi muutmine 07.04.2017
DM-100267-3 AS Utilitas Tallinn poolt allkirjastatud luba AS Utilitas Tallinn 07.04.2017
DM-113343-1 Jäätmekäitleja registreerimine 04.04.2017
DM-113342-2 Vkiri_jaatmekaitleja_registreerimine_04.04.2017 04.04.2017
DM-113342-1 Projekt_E_JA_329044 04.04.2017
DM-100264-3 Kompleksloa nr L.KKL.IV-193788 edastamine Keskkonnaamet 04.04.2017
DM-113341-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine 03.04.2017
DM-100195-3 Keskkonnakompleksloa nr KKL/01 muutmine Keskkonnaamet 03.04.2017
DM-100272-2 Kompleksloa edastamine Keskkonnaamet 03.04.2017
DM-100264-2 Kompleksloa nr L.KKL.IV-193788 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 03.04.2017
DM-100085-3 Kompleksloa muutmine Keskkonnaamet 03.04.2017
DM-100112-2 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 03.04.2017
DM-113336-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine 01.04.2017
DM-100276-4 Lõplik eksperthinnang koos parandatud LHK-projektiga Enefit Energiatootmine AS 01.04.2017
DM-100278-1 Keskkonnakompleksloa kehtivuse staatuse muutmine keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100277-1 Keskkonnakompleksloa kehtivuse staatuse muutmine keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100276-3 KOV arvamuse saatmiseks Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100276-2 Menetluse algatamine Enefit Energiatootmine AS 31.03.2017
DM-100276-1 Muutmise esmane taotlus juuli2016 Enefit Energiatootmine AS 31.03.2017
DM-100273-2 Kompleksloa nr KKL/300274 edastamine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100266-1 Menetluse algatamise taotlus sept2015 Osaühing PORTLIF GRUPP 31.03.2017
DM-100275-1 Kompleksloa nr L.KKL.TM-152079 nõuete muutmine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100274-1 Kompleksloa nr L.KKL.TM-187079 nõuete muutmine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100273-1 Kompleksloa nr KKL/300274 nõuete muutmine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100267-2 Kompleksloa nr L.KKL.HA-29983 edastamine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100269-2 Kompleksloa nr L.KKL.TM-170711 edastamine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100272-1 Kompleksloa nr KKL/300799 muutmise korraldus Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100163-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/300799 muutmine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100143-4 Dokumentide edastamine Keskkonnaamet 31.03.2017
DM-100143-3 Kompleksloa nõuete läbivaatamine ja muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100271-1 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100270-1 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100269-1 Kompleksloa nõuete muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100267-1 Kompleksloa nõuete läbivaatamine ja loa nõuete muutmine Keskkonnaamet 30.03.2017
DM-100013-2 Kompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100015-2 Kompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100029-2 Kompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100099-8 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100107-2 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100250-3 Keskkonnakompleksloa muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100175-2 Kompleksloa L.KKL.RA-34560 muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100099-7 Väätsa Prügila AS kompleksluba Kalev Aun 28.03.2017
DM-100250-2 Eelnõu kooskõlastamine RAGN-SELLS AS 28.03.2017
DM-100233-2 Kompleksloa nr KKL/322053 muutmine Keskkonnaamet 28.03.2017
DM-100143-2 keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-29520 (Vaivara OJKK) muutmisest Steve Vili 24.03.2017
DM-113340-1 Jäätmekäitleja registreerimine 21.03.2017
DM-100073-2 Kompleksloa nõuete muutmine Keskkonnaamet 21.03.2017
DM-100264-1 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-193788 eelnõu edastamine Keskkonnaamet 21.03.2017
DM-100134-2 Kompleksloa nõuete muutmine Keskkonnaamet 20.03.2017
DM-100047-3 Kompleksloa nõuete muutmine Keskkonnaamet 20.03.2017
Eelmine 1 .. 954 955 956 957 958 959 960 961 962 .. 976 Järgmine lk 958/976-st. Kokku 97560 kirjet