Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-100265-4 Kompleksloa nr L.KKL.PÕ-160971 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 24.08.2017
DM-100368-4 Kompleksloa nr L.KKL.IV-193788 edastamine Keskkonnaamet 24.08.2017
DM-100324-2 Keskkonnakompleksloa muutmise eelnõude edastamine seisukohavõtuks Keskkonnaamet 24.08.2017
DM-100366-1 Eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 24.08.2017
DM-113380-1 Jäätmekäitleja registreerimine 23.08.2017
DM-113379-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi edastamine 23.08.2017
DM-100368-3 Kompleksloa nr L.KKL.IV-193788 muutmine Keskkonnaamet 23.08.2017
DM-100295-11 Kompleksloa nr L.KKL.HA-217188 muutmise taotlusest Keskkonnaamet 23.08.2017
DM-100368-2 Ohtlike jäätmete käitluslitsents nr 0470 Keskkonnaamet 22.08.2017
DM-100309-10 Lisaandmed Keskkonnakompleksloa taotluse L.KKL.HA-52415 täiendamiseks aktsiaselts Epler & Lorenz 22.08.2017
DM-100362-2 AS GREEN MARINE kompleksloa muutmise taotlusest Keskkonnaamet 22.08.2017
DM-100360-2 Lisaandmete küsimine seoses keskkonnakompleksloa taotlusele Keskkonnaamet 22.08.2017
DM-100368-1 AS Ökosil Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-193788 muutmise taotlus (OJLitsentsi nr muutmine) Aktsiaselts ÖKOSIL 21.08.2017
DM-100367-1 Tegevuskava esitamine arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 18.08.2017
DM-100347-3 Teade osaühing Karpo Vardja farmi keskkonnakompleksloa nr KKL/318373 muutmise taotluse menetlusse võtmisest Keskkonnaamet 17.08.2017
DM-100347-2 Osaühing Karpo Vardja farmi kompleksloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 17.08.2017
DM-100218-2 Vastus taotlusele Keskkonnaamet 17.08.2017
DM-113378-1 Jäätmekäitleja registreerimine Beograndis 15.08.2017
DM-100330-21 Uttevee katsepõletamise lõpetamine (Enefit Energiatootmine AS) Enefit Energiatootmine AS 15.08.2017
DM-100363-1 Lisaandmete esitamine Keskkonnaamet 14.08.2017
DM-100329-1 Valdaja vahetus Keskkonnaamet 14.08.2017
DM-100330-20 Kompleksloa nr L.KKL.IV-172516 edastamine Keskkonnaamet 14.08.2017
DM-100276-11 Kompleksloa nr KKL./176540 edastamine Keskkonnaamet 14.08.2017
DM-100326-4 AS RAGN-SELLS esitatud kompleksloa muutmise taotlusest Keskkonnaamet 11.08.2017
DM-100330-18 Enefit Energiatootmine AS Eesti elektrijaamas uttevee katsete alustamine Enefit Energiatootmine AS 11.08.2017
DM-100353-4 Muudetud kompleksloa edastamine Keskkonnaamet 11.08.2017
DM-100330-19 Ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 11.08.2017
DM-100276-10 Ilmse ebatäpsuse parandamine Keskkonnaamet 11.08.2017
DM-100307-3 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 10.08.2017
DM-100307-2 Vastus dokumendile JELD-WEN EESTI AS 10.08.2017
DM-100353-3 Kompleksloa nr KKL/321832 muutmine Keskkonnaamet 10.08.2017
DM-100328-1 Täiendava teabe küsimine Keskkonnaamet 10.08.2017
DM-100358-1 Keskkonnakompleksloa nr KKL/300462 nõuete läbivaatamine ja muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 10.08.2017
DM-100265-3 Kaaskiri Keskkonnaamet 09.08.2017
DM-100316-4 Keskkonnakompleksloa nr KKL/327016 nõuete läbivaatamine ja loa nõuete muutmine Keskkonnaamet 09.08.2017
DM-100297-3 Kompleksloa nr KKL/317821 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 08.08.2017
DM-100359-1 Kompleksloa muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 07.08.2017
DM-100326-3 Vastus dokumendile RAGN-SELLS AS 04.08.2017
DM-100361-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000106 RAGN-SELLS AS 04.08.2017
DM-100276-9 Ilmsed ebatäpsused Enefit Energiatootmine AS Enefit ölitööstuse keskkonnakompleksloas Enefit Energiatootmine AS 04.08.2017
DM-100330-17 Ilmsed ebatäpsused Enefit Energiatootmine AS Eesti elektrijaama keskkonnakompleksloas Enefit Energiatootmine AS 04.08.2017
DM-100218-1 kirja edastamine Osaühing PORTLIF GRUPP 04.08.2017
DM-113377-1 Jäätmekäitleja registreerimine 03.08.2017
DM-113376-2 reg toend Simonet 03.08.2017
DM-113376-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine_simonet 03.08.2017
DM-100360-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000012 T.R. TAMME AUTO OÜ 03.08.2017
DM-100352-2 Kompleksloa nr KKL/150026 taotlusmaterjalidest Keskkonnaamet 03.08.2017
DM-113375-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine 01.08.2017
DM-100340-2 Kompleksloa nr KKL/317215 muutmise korraldus Keskkonnaamet 01.08.2017
DM-100295-10 Arvamuse edastamise tähtajast teavitamine Anija Vallavalitus 01.08.2017
DM-100349-2 Arvamuse küsimine keskkonnakompleksloa nr KKL/318681 muutmise taotluse kohta Keskkonnaamet 01.08.2017
DM-100357-1 Riigilõivu tasumisest Keskkonnaamet 31.07.2017
DM-100299-5 Arvamuse edastamise tähtajast teavitamine Anija Vallavalitsus 31.07.2017
DM-100326-2 Andmete esitamise tähtajast Keskkonnaamet 31.07.2017
DM-100338-1 Kompleksloa muutmise menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 28.07.2017
DM-100356-1 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LV-184856 nõuete läbivaatamine ja muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 27.07.2017
DM-100354-2 Enefit Energiatootmine AS-i e-kiri seoses taotluse esitamisega Enefit Energiatootmine AS 26.07.2017
DM-100345-2 Kompleksloa peatamise korraldus Keskkonnaamet 26.07.2017
DM-100355-1 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LV-183589 nõuete läbivaatamine ja muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 26.07.2017
DM-100348-2 Riigilõivu tasumisest Keskkonnaamet 25.07.2017
DM-100354-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000096 Enefit Energiatootmine AS 25.07.2017
DM-100298-5 Lähteolukorra aruanne Anne Soojus AS 25.07.2017
DM-100353-2 Kompleksloa muutmise eelnõu edastamine Keskkonnaamet 24.07.2017
DM-100351-7 Kompleksloa nr KKL/176540 edastamine Keskkonnaamet 21.07.2017
DM-100309-9 Lisaandmete küsimine seoses Suur-Sõjamäe käitise menetlusega Keskkonnaamet 21.07.2017
DM-100351-6 Kompleksloa nr KKL/176540 muutmine Keskkonnaamet 21.07.2017
DM-100344-3 Seisukoha küsimine keskkonnakompleksloa muutmise taotluse kohta Keskkonnaamet 21.07.2017
DM-100327-13 Keskkonnakompleksluba nr KKL/326050 edastamine Keskkonnaamet 20.07.2017
DM-100344-2 Keskkonnakompleksloa muutmise menetluse algatamine VKG OIL AS 20.07.2017
DM-100351-5 Enefit õlitööstuse LHK projekt 20.07.17 Enefit Energiatootmine AS 20.07.2017
DM-100327-12 Kompleksloa nr KKL/326050 muutmine Keskkonnaamet 20.07.2017
DM-100349-1 Keskkonnakompleksloa nr KKL/318681 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 20.07.2017
DM-100330-16 Kompleksloa nr L.KKL.IV-172516 edastamine Keskkonnaamet 20.07.2017
DM-100330-15 Kompleksloa nr L.KKL.IV-172516 muutmine Keskkonnaamet 19.07.2017
DM-100330-14 EEJ lisaandmed Katseporgramm 18.07.17 Enefit Energiatootmine AS 18.07.2017
DM-100352-1 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000051 UIKALA PRÜGILA AS 18.07.2017
DM-100351-4 Enefit õlitööstuse LHK projekt 14.07.17 Enefit Energiatootmine AS 14.07.2017
DM-100340-1 Eelnõude edastamine Keskkonnaamet 14.07.2017
DM-113373-1 Jäätmekäitleja registreerimine 13.07.2017
DM-100295-9 Teade "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AKTSIASELTS-i kompleksloa nr L.KKL.HA-217188 muutmise taotluse menetlusse võtmisest Keskkonnaamet 13.07.2017
DM-100295-8 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-217188 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 13.07.2017
DM-113372-1 Jäätmekäitleja registreerimine Eigo Kärdi 12.07.2017
DM-100330-13 E-kiri seoses Eesti elektrijaama menetlusega, LHK projekt uuel vormil 12.07.2017 Eesti Energiatootmine AS 12.07.2017
DM-100330-12 E-kiri seoses Eesti Elektrijaama menetlusega, täpsustatud äkkheite kogustele Enefit Energiatootmine AS 07.07.2017
DM-100351-3 Enefit õlitööstuse kompleksloa muutmise taotluse täiendav info 06.07.2017 Enefit Energiatootmine AS 06.07.2017
DM-100299-4 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000090 "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AS 06.07.2017
DM-100295-7 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000087 "HORIZON" TSELLULOOSI JA PABERI AS 06.07.2017
DM-100266-6 Kompleksloa nr KKL/320411 edastamine Keskkonnaamet 06.07.2017
DM-100351-2 Keskkonnakompleksloa nr muutmise menetluse algatamine ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 06.07.2017
DM-100351-1 Enefit õlitööstuse katseplaanidest teavitamine 05.07.2017 Enefit Energiatootmine AS 05.07.2017
DM-100316-3 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.07.2017
DM-100331-3 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-221681 nõuete läbivaatamine ja loa nõuete muutmine Keskkonnaamet 05.07.2017
DM-100266-5 Kompleksloa nr KKL/320411 muutmine Keskkonnaamet 05.07.2017
DM-100333-3 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.TM-148297 kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta Keskkonnaamet 04.07.2017
DM-100305-4 Muudetud kompleksloa edastamine Keskkonnaamet 04.07.2017
DM-100350-1 Ärinime muutus Andrus Reima 03.07.2017
DM-100341-8 E-kirjavahetus seoses kompleksloa nr KKL317497 menetlusega (muudatused taotluses ja LHK-projekti kaasajastamine) veeb2017 Keskkonnaameti ja aktsiaselts Epler & Lorenz e-kirjavahetus 03.07.2017
DM-100341-7 Keskkonnaamet-KKL317497 menetluse ajutise peatamise lõpetamise taotlus, kaaskiri jaan2017 aktsiaselts Epler & Lorenz 03.07.2017
DM-100341-6 Keskkonnakompleksloa nr KKL317497 menetluse ajutine peatamine sept2016 Keskkonnaamet 03.07.2017
DM-100341-5 Keskkonnakompleksloa nr KKL317497 menetluse ajutise peatamise taotlus, kaaskiri sept2016 aktsiaselt Epler & Lorenz 03.07.2017
Eelmine 1 .. 981 982 983 984 985 986 987 988 989 .. 1005 Järgmine lk 985/1005-st. Kokku 100492 kirjet