Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-100518-1 Teavitus olmevee kanalisatsiooni puhastusseadme EKOL-12 rikkest ja puhastusseadme äravoolu sulgemisest ORICA EESTI OSAÜHING 01.02.2018
DM-100445-4 Vee ja energia tarbimine 2017 AS NOVOTRADE INVEST 01.02.2018
DM-100380-30 KKT Oil OÜ välisõhuseire 2017.a mõõtmistulemused_periood 10/2017-11/2017 KKT Oil OÜ 01.02.2018
DM-100501-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LÄ-184912 nõuete läbivaatamine ja muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 01.02.2018
DM-100279-7 Päring Möldre küla puhastussüsteemi kohta Keskkonnaamet 01.02.2018
DM-100319-2 Kompleksloa muutmise menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.02.2018
DM-100324-33 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter-1,2 fenoolvee puhastusseadme käivitamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 31.01.2018
DM-100158-4 Eesti elektrijaama 2017. a. aruanded Enefit Energiatootmine AS 31.01.2018
DM-100349-4 Kompleksloa muutmise taotlusest aktsiaselts Adavere Agro 31.01.2018
DM-100517-1 Aastaaruanded 2017 (ORICA EESTI OSAÜHING) ORICA EESTI OSAÜHING 31.01.2018
DM-100416-3 Lõhnaaine esinemise vähendamise kava edastamine (AS NOVOTRADE INVEST) AS NOVOTRADE INVEST 31.01.2018
DM-100398-5 Kompleksloa esmataotlus T/KKL-1000223 Tõntso Agro OÜ 31.01.2018
DM-100513-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1000177 Ühinenud Farmid AS 31.01.2018
DM-100323-3 Vastus dokumendile Krootuse Agro AS 31.01.2018
DM-100381-3 Täiendatud VKG Oil AS lõhnaaine esinemise vähendamise tegevuskava esitamine VKG OIL AS 31.01.2018
DM-100296-6 Balti elektrijaama 2017. a. aruanded Enefit Energiatootmine AS 31.01.2018
DM-100324-32 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter-1,2 fenoolvee puhastusseadme seiskamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 31.01.2018
DM-100512-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1000197 Marsalis Metall OÜ 31.01.2018
DM-100399-5 VALIO EESTI AKTSIASELTSI Võru Juustutehase heitvee ja suubla seirest Keskkonnaamet 31.01.2018
DM-100494-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/317159 muutmise taotluse tagastamine täiendamiseks Keskkonnaamet 31.01.2018
DM-100437-3 Puitlaastplaatide põletamine põletusseadmes Keskkonnaamet 31.01.2018
DM-113414-1 Jäätmekäitleja registreerimine_CommercePlus 30.01.2018
DM-112855-2 PHRR 330277Osauhing Pressi 10605164 30 01 2018 14 28 30.01.2018
DM-112855-1 PRESSI registreeringu taotlus lisa1 041217 30.01.2018
DM-100511-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1000182 PALIVERE PÕLLUMAJANDUSÜHISTU 30.01.2018
DM-100521-3 Selgituste andmine AS TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS 30.01.2018
DM-100380-29 TSK I režiimi taastamise olukorrast KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING 29.01.2018
DM-100259-6 Valio Eesti AS Laeva Meierei heitvee väljalaskme operatiivseire analüüsitulemustest Keskkonnaamet 29.01.2018
DM-100399-4 Operatiivseire 2017. aasta Valio Eesti Aktsiaselts Võru Juustutehas OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 29.01.2018
DM-100259-5 Operatiivseire 2017. aasta Valio Eesti AS Laeva Meierei biopuhasti OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 29.01.2018
DM-113415-1 Jäätmekäitleja registreerimine MIVO Ehitus Vedu 2018 26.01.2018
DM-100410-5 RE Auvere elektrijaama menetluse eelnõud (Kaaskiri) Enefit Energiatootmine AS 26.01.2018
DM-100509-1 MTA 25.01.2018 taotlus nr 12.2-3/040862-8 Maksu- ja Tolliamet 26.01.2018
DM-100402-5 Vastus Keskkonnaameti kirjale 09.11.2017 DM- 100402-2 Väätsa Prügila AS 26.01.2018
DM-100491-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-173898 käimasoleva muutmise menetluse lõpetamine ja uue muutmise menetluse algatamine Keskkonnaamet 26.01.2018
DM-100413-3 Keskkonnakompleksloa omamise kohustusest ja lisaandmete küsimine taotluse kohta Keskkonnaamet 26.01.2018
DM-100009-4 Enefit Energiatootmine AS tootmisseadme Enefit 140-2 elektrifiltri väljalülitumine Enefit Energiatootmine AS 25.01.2018
DM-100526-1 Analüüsiakt (aktsiaselts EcoPro) aktsiaselts EcoPro 25.01.2018
DM-100324-24 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter-1,2 fenoolvee puhastusseadme käivitamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 24.01.2018
DM-100508-1 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-171496 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 24.01.2018
DM-100515-1 Korrapärase keskkonnakompleksloa kontrolli aruande edastamine Keskkonnainspektsioon 23.01.2018
DM-100497-3 Teavitus (Tööstuse 48 asuv sademevee väljalasu nr HA519 likvideerimine) BLRT Grupp Aktsiaselts 23.01.2018
DM-100324-26 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter II seiskamine ja käivitamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 23.01.2018
DM-100296-5 Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama õhuheitmete pidevseire 2017. a. IV kv Enefit Energiatootmine AS 23.01.2018
DM-100324-25 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter-1, 2 fenoolvee puhastamise seade) VIRU KEEMIA GRUPP AS 23.01.2018
DM-100476-2 Esitatud materjalide tagastamine puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 23.01.2018
DM-100496-2 Lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 23.01.2018
DM-100363-9 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 23.01.2018
DM-100329-2 Vee analüüside tulemused (Silpower Aktsiaselts) Silpower Aktsiaselts 22.01.2018
DM-100101-2 Välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste seire ja saastetasu arvutus Enefit Green AS 22.01.2018
DM-100360-24 Seisukoha edastamine Keskkonnaministeerium 22.01.2018
DM-100242-1 Õhuheitmete pidevseire kvartaliaruanne (Enefit Energiatootmine AS) Enefit Energiatootmine AS 22.01.2018
DM-100324-27 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter II seadme käivitamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 22.01.2018
DM-100505-2 Kompleksloa KKL317497 lisaandmete esitamine aktsiaselts Epler & Lorenz 22.01.2018
DM-100505-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1000218 Epler Lorenz AS 22.01.2018
DM-100334-14 RE Paljassaare põik 5 täiendatud uuringuaruanne aktsiaselts Epler & Lorenz 22.01.2018
DM-100336-6 Aktsiaseltsi Kunda Nordic Tsement veevõtust Keskkonnaamet 22.01.2018
DM-113411-1 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi väljastamine 19.01.2018
DM-100380-26 TSK I režiimi taastamise olukorrast KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING 19.01.2018
DM-100324-29 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter III seadme seiskamine ja käivitamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 19.01.2018
DM-100324-28 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter II seiskamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 19.01.2018
DM-100434-4 jäätmete kogused Kerli Otstavel 19.01.2018
DM-113413-1 Jäätmekäitleja registreerimine N B T 18.01.2018
DM-113412-2 Jäätmekäitleja registreerimistΣendi nr JÄ330233 muutmine_Priit_Pari 18.01.2018
DM-113412-1 Jäätmekäitleja registreerimine_Talli_maaüksus 18.01.2018
DM-100380-27 TSK I režiimi taastamise olukorrast KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING 18.01.2018
DM-100324-30 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter III käivitamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 18.01.2018
DM-100516-1 Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine (Osaühing SF Pandivere) Keskkonnainspektsioon 18.01.2018
DM-100473-2 Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse tagastamine Keskkonnaamet 18.01.2018
DM-100497-2 Tootmistegevuse lõpetamisest Tööstuse 48 territooriumil Keskkonnaamet 18.01.2018
DM-100158-3 Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama õhuheitmete pidevseire 2017. a. IV kv Eesti Energia Aktsiaselts 17.01.2018
DM-100503-2 Teavitus põlengu asjaolude kohta VIRU KEEMIA GRUPP AS 17.01.2018
DM-100317-7 Arvamus kompleksloa muutmise eelnõu kohta Jelena Zibarova 17.01.2018
DM-100434-3 O-I Production Estonia AS kompleksloa muudatused Kerli Otstavel 17.01.2018
DM-100506-1 Keskkonnakomplekslubadega määratud meetmete rakendamine BLRT Grupp Aktsiaselts 17.01.2018
DM-100500-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-193788 edastamine Keskkonnaamet 17.01.2018
DM-113410-1 Jäätmekäitleja registreerimine_Vääna_Raba (2) 16.01.2018
DM-113409-1 Jäätmekäitleja registreerimine_Vääna_Posti 16.01.2018
DM-100363-8 Gomab OÜ rohelise värvi ohutuskaart Andrus Reima 16.01.2018
DM-100502-1 Vee analüüside edastamine 2017 IV kvartal Aktsiaselts ÖKOSIL 16.01.2018
DM-100445-3 Välisõhuseire andmed AS NOVOTRADE INVEST 16.01.2018
DM-100032-1 Epler &Lorenz mõõtmissüsteemi aruanne Aktsiaselts Epler & Lorenz 16.01.2018
DM-100436-3 Paldiski kalajahu tehase keskkonnakompleksloa menetlusest Keskkonnaamet 16.01.2018
DM-100261-5 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 16.01.2018
DM-100507-1 Keskkonnakomplekslubadega määratud meetmete rakendamine BLRT Grupp Aktsiaselts 15.01.2018
DM-100469-2 Teavitamine Uikala prügila põlengust AKTSIASELTS UIKALA PRÜGILA 15.01.2018
DM-100503-1 Teavitus põlengust VIRU KEEMIA GRUPP AS 15.01.2018
DM-100158-2 Õhuheitmete pidevseire kvartaliaruanne (Enefit Energiatootmine AS) Enefit Energiatootmine AS 15.01.2018
DM-100500-1 Kompleksloa nr L.KKL.IV-193788 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 15.01.2018
DM-100501-1 Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine (Osaühing Kõpsta Seafarm) Keskkonnainspektsioon 15.01.2018
DM-100498-1 Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamise algatamine Keskkonnaamet 15.01.2018
DM-100360-23 Lisaandmete küsimine keskkonnakompleksloa taotlusele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu läbi viimiseks Keskkonnaamet 15.01.2018
DM-100363-7 PVA liimi kasutamine Andrus Reima 12.01.2018
DM-100300-9 Tuhahoidla bilansist ja ekperthinnangu kohta tekkinud küsimuste vastused Aktsiaselts ÖKOSIL 12.01.2018
DM-100363-6 Kompleksloa muutmine Andrus Reima 12.01.2018
DM-100360-22 Seisukoha küsimine Keskkonnaamet 12.01.2018
DM-100459-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.JÕ-160189 muutmise taotlus tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 12.01.2018
DM-100499-1 Aruanne energia 2017 Aktsiaselts NITROFERT 12.01.2018
DM-100362-10 Lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 12.01.2018
DM-100493-1 Selgitus Osaühing PORTLIF GRUPP 11.01.2018
Eelmine 1 .. 926 927 928 929 930 931 932 933 934 .. 958 Järgmine lk 930/958-st. Kokku 95731 kirjet