Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126565-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1021751 Aivar Vaab 30.11.2023
DM-126154-9 Toila valla arvamus Idakillustik OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326727 muutmise taotluse kohta Toila Vallavalitsus 30.11.2023
DM-126564-2 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnamaet 30.11.2023
DM-124113-30 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmisest ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest teavitamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126512-2 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126366-4 Kiirgustegevusloa muutmise taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126408-4 Meeldetuletus lisaandmete esitamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-123655-8 Meeldetuletus Eastman Specialties OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/162972 muutmise taotluse esitamise kohta Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-122340-17 Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus Põllumajandus- ja Toiduamet 30.11.2023
DM-126563-1 Keskkonnaloa nr L.VV/330202 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126481-4 MERITON HOTELS OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-137855 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125070-22 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa esmataotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126481-3 MERITON HOTELS OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-137855 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126229-6 Põderlaid OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125850-8 Puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126570-1 Notification FI 230080of Fortum Waste Solutions Oy The Finnish Environment Institute 30.11.2023
DM-126521-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520673 väljastamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126551-1 Kohila Vallavalitsuse keskkonnaloa nr L.VV/327176 muutmise menetluse algatamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-124113-29 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-124439-21 UTILISAATOR GRUPP OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine ja taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126536-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-517417/22 muutmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125616-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-520569/23 andmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-122275-16 Menetlustähtaja pikendamine (Vanajaagu kruusakarjäär) ja täiendava info küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126542-1 Koidula piiripunkt (kood PO151) väljalaskmes saasteainete piirnormi ületamise kohta selgituse küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126522-1 Paide Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517056 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126523-1 Paide Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517055 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126524-1 Paide Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517058 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126525-1 Paide Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517057 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125924-8 Ala-Palo liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa L.MK/300420 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125924-7 Ala-Palo liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa L.MK/300420 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126052-8 Riidika uuringuruumi uuringuloa taotlusele nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-101418-462 Teavitus avariilisest olukorrast ja äkkheitest VKG Oil AS 29.11.2023
DM-126490-2 Shethia Grupp OÜ vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126561-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021706 SKP Invest OÜ 29.11.2023
DM-126155-5 Ulitina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126428-3 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1021743 RAGN-SELLS AS 29.11.2023
DM-126155-4 Ulitina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-124936-23 Tori Vallavolikogu otsuse edastamine Kilksama liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-124147-2 Teade Väätsa Prügila AS ladestusala põlengu kohta Ragn-Sells AS 29.11.2023
DM-126500-3 OÜ KJR vee erikasutuse keskkonnaloa edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125278-12 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise eelnõule Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125093-7 EE 1018760 SYKE 29.11.2023
DM-126560-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021386 Kagu-Eesti Turvas AS 29.11.2023
DM-126500-2 OÜ KJR vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-124936-24 Kilksama liivakarjääri keskkonnakaitseloa taotlusele keskkonnamõjuhindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-119437-10 Keava turbatootmisala keskkonnaloa muutmise taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126411-6 MA vastus_Soodla VI uuringuruum_29.11.2023 Maa-amet 29.11.2023
DM-125488-12 Keskkonnaameti vastus osaühingu Eesti Killustik 22.11.2023 kirjale Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125850-7 Puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Merike Linnamäe 29.11.2023
DM-126505-4 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021741 Suja Ehitus OÜ 29.11.2023
DM-126483-5 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520674 väljastamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-118708-18 Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu otsuse edastamine Kobra dolokivikarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126559-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021124 Lemmikloomateenused OÜ 29.11.2023
DM-126253-7 Viluvere II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusest Karpo Pärtel 29.11.2023
DM-125923-8 EE1020375 Lithuania EPA 29.11.2023
DM-126562-1 Klooga uuringuruumi (geoloogilise uuringu luba L.MU/517534) täiendav puuraukude likvideerimise akt AS TREV-2 Grupp 29.11.2023
DL-325979-1 Taotlus keskkonnaloa L.ÕV/325979 valdaja andmete muutmiseks Pae Farmer OÜ 29.11.2023
DM-126483-4 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021738 SPIN TEK AS 29.11.2023
DM-126483-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021737 SPIN TEK AS 29.11.2023
DM-126558-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021733 PALMEKS OÜ 29.11.2023
DM-125923-7 Lithuania EPA comments EE1020375 Lithuania EPA 29.11.2023
DM-126126-7 Kiirgusohutuse kvaliteedijuhtimise süsteem AS Ida-Tallinna Keskhaigla 29.11.2023
DM-126155-3 Päring Ulitina II geoloogilise uuringu loa esmataotluse kohta Tariston AS 29.11.2023
DM-126470-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126556-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021353 Raplamaa Haigla SA 29.11.2023
DM-125093-6 EE 1018760 SYKE 29.11.2023
DM-126470-2 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126275-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1021732 RAGN-SELLS AS 29.11.2023
DM-126345-2 Karjaküla III uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-119824-108 Teavitus keskkonnahäiringust_sej KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 29.11.2023
DM-119824-107 Teavitus keskkonnahäiringust_sej KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 29.11.2023
DM-119824-106 Teavitus tootmisrežiimi muutmisest (GGS) KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 29.11.2023
DM-124159-21 Arvamus Rava uuringuloa andmise otsuse ja uuringuloa eelnõu kohta Tariston AS 29.11.2023
DM-126280-7 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126452-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1021730 TREF Nord AS 29.11.2023
DM-126193-12 Raba-Jaani turbatootmisala keskkonnaloast Ants Puusta 29.11.2023
DM-125916-8 Vastused ja täiendatud taotluse info OÜ Hendrikson & Ko 29.11.2023
DM-126553-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021659 KIVIKANDUR OÜ 29.11.2023
DM-125796-7 Arvamuse andmine keskkonnaloa nr L.ÕV/320858 muutmise taotlusele Paide Linnavalitsus 29.11.2023
DM-124936-22 Kilksama liivakarjäär ja TRAM-i tingimused Marina Minerals OÜ 29.11.2023
DM-126479-2 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021728 TREF Nord AS 29.11.2023
DM-126171-9 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr SE 230016 väljastamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125335-11 Enefit Power AS jäätmekäitleja registreeringu taotluse lisaandmete kirjale vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125831-6 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa nr EE1020358 väljastamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-123268-17 Kobruvere liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-518715 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-124997-6 Karude II kruusakarjääri korrastamistingimuste täiendatud eelnõu kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-124232-15 Vireen AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LV-54040 muutmine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125683-12 BUSLAND OÜ Risti töökoda Busland OÜ 29.11.2023
DM-126104-7 Õnniste kruusakarjääri keskkonnaloa nr VILM-054 muutmine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-122008-20 Aheraine kinnisasja maakasutusõigusest Maa-amet 29.11.2023
DM-126554-1 Vee erikasutusloa muudatuse taotlus AS Viimsi Vesi 29.11.2023
DM-122420-10 Kutse arutelule Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-114557-26 Vastuskiri Pärnu Linnavalitsus 29.11.2023
DM-115335-41 Põhja-Kiviõli II põlevkivi kaevandamise keskkonnaloa nr KMIN-105 muutmise taotluse menetlustähtaja pikendamine Kiviõli Keemiatööstus 29.11.2023
DM-122404-11 Avaldus geoloogilise uuringuloa taotluse tagasi võtmiseks Advokaadibüroo DEM 29.11.2023
DM-124997-7 Karude II kruusakarjääri korrastamistingimuste muutmise menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125053-19 Kadarbiku Talu OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126557-1 Taotlus kaevandamisloa ümbervormistamiseks Turgel Ehitus Grupp OÜ 29.11.2023
DM-126552-1 Keskkonnaluba nr KL-517040, väljalask nr 5 (TL076) BLRT Grupp AS 29.11.2023
DM-126017-10 Menetlus M-126017 Ardi Allikmets 29.11.2023
Eelmine 1 2 3 4 5 6 .. 883 Järgmine lk 2/883-st. Kokku 88212 kirjet