Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126583-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021776 Veomeister OÜ 01.12.2023
DM-126473-2 Kadrina Vallavalitsuse veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse tagastamine ja menetluse lõpetamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126581-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520696 väljastamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126581-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021774 LEIBUR AS 01.12.2023
DM-125804-9 Kiirgustegevusloa taotlusele täiendav lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126334-6 P-TRUCKS OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/516307 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126580-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu muutmistaotlus T-RVV/1021773 Grüne Kalme 01.12.2023
DM-126579-1 OKP nr 1123911 Janne Rohtla 01.12.2023
DM-126409-3 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021695 Kuressaare Haigla SA 01.12.2023
DM-125598-13 Vastuskiri Holdfast OÜ 01.12.2023
DM-126269-4 AS SAMI Tootmine keskkonnaloa nr KL-507823 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126333-4 Maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126175-4 Notifications NO 501597-NO 501602 Finnish Environment Institute (Syke) 01.12.2023
DM-126333-3 Maavara kaevandamise keskkonnaloa VALM 015 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-125596-3 Uus-Kiviõli II uuendatud seirekava esitamine Viru Keemia Grupp 01.12.2023
DM-126578-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021769 "LITMARK" OÜ 01.12.2023
DM-126555-1 Keskkonnakompleksloa nr KKL-500074 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-124608-7 OKP nr 1121530 Saima Jürmann 01.12.2023
DM-126488-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1021770 Helen Jors 01.12.2023
DM-124608-6 OKP nr. 1121530 Saima Jürmann 01.12.2023
DM-126385-5 Põllküla uuringuruumi uuringuloa taotlusele nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126437-5 MA vastus_Sangla II uuringuruum_01.12.2023 Maa-amet 01.12.2023
DM-126430-5 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520687 väljastamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126510-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126529-4 Tähtaja pikendamine andmete esitamiseks Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126392-2 Aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks keskkonnaloa esmataotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126529-3 Tähtaja pikendamisest Hambaravi Piret Rossner OÜ 01.12.2023
DM-125437-21 Thunderwood OÜ keskkonnaloa nr KL-519988 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126419-2 Aktsiaselts TREF Nord keskkonnaloa nr L.ÕV/323971 muutmistaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126430-4 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021765 Väätsa Prügila AS 01.12.2023
DM-126385-4 Põllküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-124670-17 Gren Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV/332754 muutmine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-125507-13 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021604 Remetrix OÜ 01.12.2023
DM-126575-1 Jõgeva Veevärk OÜ keskkonnaloa nr L.VV/330040 nõude täitmisest Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126313-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021449 Võru Linnavalitsus 01.12.2023
DM-125258-13 Lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126373-2 Navix OÜ keskkonnaloa esmataotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126574-2 Vastus selgitustaotlusele Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-124961-3 Tähtaja pikendamine Rakvere Farmid AS 01.12.2023
DM-126574-1 Tornimäe karjääri Keskkonnaloa nr.L.MK/319459 pikendamisest AAV Teenused OÜ 01.12.2023
DM-126385-3 Põllküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-125258-12 Teavitus dokumendi väljastamise kohta infosüsteemist KOTKAS Mistra-Autex AS 01.12.2023
DM-125518-5 Arvamuse küsimine keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-124574-12 Eesti Jäätmekäitlus OÜ keskkonnaloa taotlusele puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-120529-20 Taotletav Narva liivakarjäär - pöördumine Vabariigi Valitsuse poole Marina Minerals OÜ 01.12.2023
DM-126367-6 Kiirgustegevusloa nr KTL-512182/21 muutmine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-122538-31 Rinnaku II kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele lisatud eksperthinnangud Keskkonnaamet 01.12.2023
DL-512252-2 Keskkonnaameti garantiide pikendused Keskkonnateenused 01.12.2023
DM-120635-22 Lubja lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele arvamuse andmisest Rapla Vallavalitsus 01.12.2023
DM-116936-47 Tähtaja pikendamine (Reiu-Liiva III uuringuruumi geoloogiline uuring) Pärnu Linnavalitsus 01.12.2023
DM-125568-3 Uus-Kiviõli kaevanduse uuendatud seirekava esitamine Enefit Power AS 01.12.2023
DM-116967-61 Vastus MTÜ Üru ja Varkja küla arvamusele (Varkja II) Verston OÜ 01.12.2023
DM-124133-24 BRD Mineral OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331742 muutmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126573-3 KAUR_pk_san_kaitseala hooldusalaks Keskkonnaagentuur 30.11.2023
DM-126573-2 Taotlus puurkaevu sanitaarkaitseala muutmiseks hooldusalaks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126573-1 Taotlus Keskkonnaametile SKA vähendamine. aktsiaselts Kuressaare Veevärk 30.11.2023
DM-126191-4 Lisaküsimused Ansi alajaama trafo kohta aktsiaselts Kuressaare Veevärk 30.11.2023
DM-126191-3 Ansi_alajaama_trafo_valikust__AS_Kuressaare_Veevark__09.11.2023 aktsiaselts Kuressaare Veevärk 30.11.2023
DM-126572-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021759 Saarepõllu Haldus OÜ 30.11.2023
DM-125437-20 MTÜ ELV juhatuse otsus Mittetulundusühing ELV 30.11.2023
DM-125598-12 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021761 Holdfast OÜ 30.11.2023
DM-125625-9 Palamuse paisude koosoleku protokoll 10.10.2023 Kairit Kriis 30.11.2023
DM-126455-4 Notification No EE1020627 Katrin Kaare 30.11.2023
DM-121046-20 Henkel Balti Operations OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/325708 taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126571-1 Fibenol OÜ taotlus Keskkonnaameti arvamuse saamiseks anaeroobse protsessi kohta Fibenol OÜ 30.11.2023
DM-125020-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021756 ORGITA DOLOMIIDITOOTED OÜ 30.11.2023
DM-126175-3 SV: Notifications NO 501597-NO 501602 Heidi Ruud 30.11.2023
DM-125505-10 Aktsiaselts REVEKOR keskkonnaloa nr L.VV/326043 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126417-7 Täiendavate lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa muutmise taotluse sisulise menetlemise käigus Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126400-4 Arvamuse küsimine Tenomäe uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126400-5 Arvamuse küsimine Tenomäe uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126171-10 Beslut gränsöverskridande avfallstransport/consent for transboundary movements of waste SE 230016 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Environmental Information and Waste Shipment Unit 30.11.2023
DM-126568-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021752 SAKRA OÜ 30.11.2023
DM-126400-3 Tenomäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126056-7 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmistaotluse kohta Kuusalu liivakarjääri mäeeraldisel Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126567-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021653 Järva Vallavalitsus 30.11.2023
DM-126528-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1021755 Rein Annusver 30.11.2023
DM-126056-6 Kuusalu liivakarjääri keskkonnaloa nr HARM-150 muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126408-5 Vastus dokumendile Tech Group AS 30.11.2023
DM-126387-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125968-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021734 E. E. Piisang OÜ 30.11.2023
DM-126566-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021740 Mesinik OÜ 30.11.2023
DM-126472-2 MA_vastus_Sillaotsa_liivakarjäär_30.11.2023 Maa-amet 30.11.2023
DM-126455-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1021753 RAGN-SELLS AS 30.11.2023
DM-126537-2 MA vastus_Ahekõnnu VI uuringuruum_30.11.2023 Maa-amet 30.11.2023
DM-126175-2 Notifications NO 501597-NO 501602 Finnish Environment Institute (Syke) 30.11.2023
DM-126565-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1021751 Aivar Vaab 30.11.2023
DM-126154-9 Toila valla arvamus Idakillustik OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326727 muutmise taotluse kohta Toila Vallavalitsus 30.11.2023
DM-126564-2 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnamaet 30.11.2023
DM-124113-30 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmisest ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest teavitamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126512-2 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126366-4 Kiirgustegevusloa muutmise taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126408-4 Meeldetuletus lisaandmete esitamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-123655-8 Meeldetuletus Eastman Specialties OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/162972 muutmise taotluse esitamise kohta Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-122340-17 Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus Põllumajandus- ja Toiduamet 30.11.2023
DM-126563-1 Keskkonnaloa nr L.VV/330202 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126481-4 MERITON HOTELS OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-137855 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125070-22 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa esmataotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126481-3 MERITON HOTELS OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-137855 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126229-6 Põderlaid OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 30.11.2023
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 885 Järgmine lk 4/885-st. Kokku 88498 kirjet