Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126392-2 Aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks keskkonnaloa esmataotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126529-3 Tähtaja pikendamisest Hambaravi Piret Rossner OÜ 01.12.2023
DM-125437-21 Thunderwood OÜ keskkonnaloa nr KL-519988 andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126419-2 Aktsiaselts TREF Nord keskkonnaloa nr L.ÕV/323971 muutmistaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126430-4 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021765 Väätsa Prügila AS 01.12.2023
DM-126385-4 Põllküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-124670-17 Gren Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV/332754 muutmine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-125507-13 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021604 Remetrix OÜ 01.12.2023
DM-126575-1 Jõgeva Veevärk OÜ keskkonnaloa nr L.VV/330040 nõude täitmisest Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126313-3 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021449 Võru Linnavalitsus 01.12.2023
DM-125258-13 Lisaandmete esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126373-2 Navix OÜ keskkonnaloa esmataotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126574-2 Vastus selgitustaotlusele Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-124961-3 Tähtaja pikendamine Rakvere Farmid AS 01.12.2023
DM-126574-1 Tornimäe karjääri Keskkonnaloa nr.L.MK/319459 pikendamisest AAV Teenused OÜ 01.12.2023
DM-126385-3 Põllküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-125258-12 Teavitus dokumendi väljastamise kohta infosüsteemist KOTKAS Mistra-Autex AS 01.12.2023
DM-125518-5 Arvamuse küsimine keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-124574-12 Eesti Jäätmekäitlus OÜ keskkonnaloa taotlusele puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-120529-20 Taotletav Narva liivakarjäär - pöördumine Vabariigi Valitsuse poole Marina Minerals OÜ 01.12.2023
DM-126367-6 Kiirgustegevusloa nr KTL-512182/21 muutmine Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-122538-31 Rinnaku II kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele lisatud eksperthinnangud Keskkonnaamet 01.12.2023
DL-512252-2 Keskkonnaameti garantiide pikendused Keskkonnateenused 01.12.2023
DM-120635-22 Lubja lubjakivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele arvamuse andmisest Rapla Vallavalitsus 01.12.2023
DM-116936-47 Tähtaja pikendamine (Reiu-Liiva III uuringuruumi geoloogiline uuring) Pärnu Linnavalitsus 01.12.2023
DM-125568-3 Uus-Kiviõli kaevanduse uuendatud seirekava esitamine Enefit Power AS 01.12.2023
DM-116967-61 Vastus MTÜ Üru ja Varkja küla arvamusele (Varkja II) Verston OÜ 01.12.2023
DM-124133-24 BRD Mineral OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331742 muutmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 01.12.2023
DM-126573-3 KAUR_pk_san_kaitseala hooldusalaks Keskkonnaagentuur 30.11.2023
DM-126573-2 Taotlus puurkaevu sanitaarkaitseala muutmiseks hooldusalaks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126573-1 Taotlus Keskkonnaametile SKA vähendamine. aktsiaselts Kuressaare Veevärk 30.11.2023
DM-126191-4 Lisaküsimused Ansi alajaama trafo kohta aktsiaselts Kuressaare Veevärk 30.11.2023
DM-126191-3 Ansi_alajaama_trafo_valikust__AS_Kuressaare_Veevark__09.11.2023 aktsiaselts Kuressaare Veevärk 30.11.2023
DM-126572-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021759 Saarepõllu Haldus OÜ 30.11.2023
DM-125437-20 MTÜ ELV juhatuse otsus Mittetulundusühing ELV 30.11.2023
DM-125598-12 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021761 Holdfast OÜ 30.11.2023
DM-125625-9 Palamuse paisude koosoleku protokoll 10.10.2023 Kairit Kriis 30.11.2023
DM-126455-4 Notification No EE1020627 Katrin Kaare 30.11.2023
DM-121046-20 Henkel Balti Operations OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/325708 taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126571-1 Fibenol OÜ taotlus Keskkonnaameti arvamuse saamiseks anaeroobse protsessi kohta Fibenol OÜ 30.11.2023
DM-125020-6 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021756 ORGITA DOLOMIIDITOOTED OÜ 30.11.2023
DM-126175-3 SV: Notifications NO 501597-NO 501602 Heidi Ruud 30.11.2023
DM-125505-10 Aktsiaselts REVEKOR keskkonnaloa nr L.VV/326043 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126417-7 Täiendavate lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa muutmise taotluse sisulise menetlemise käigus Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126400-4 Arvamuse küsimine Tenomäe uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126400-5 Arvamuse küsimine Tenomäe uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126171-10 Beslut gränsöverskridande avfallstransport/consent for transboundary movements of waste SE 230016 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Environmental Information and Waste Shipment Unit 30.11.2023
DM-126568-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021752 SAKRA OÜ 30.11.2023
DM-126400-3 Tenomäe uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126056-7 Arvamuse küsimine maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmistaotluse kohta Kuusalu liivakarjääri mäeeraldisel Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126567-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021653 Järva Vallavalitsus 30.11.2023
DM-126528-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1021755 Rein Annusver 30.11.2023
DM-126056-6 Kuusalu liivakarjääri keskkonnaloa nr HARM-150 muutmistaotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126408-5 Vastus dokumendile Tech Group AS 30.11.2023
DM-126387-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125968-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021734 E. E. Piisang OÜ 30.11.2023
DM-126566-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021740 Mesinik OÜ 30.11.2023
DM-126472-2 MA_vastus_Sillaotsa_liivakarjäär_30.11.2023 Maa-amet 30.11.2023
DM-126455-3 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1021753 RAGN-SELLS AS 30.11.2023
DM-126537-2 MA vastus_Ahekõnnu VI uuringuruum_30.11.2023 Maa-amet 30.11.2023
DM-126175-2 Notifications NO 501597-NO 501602 Finnish Environment Institute (Syke) 30.11.2023
DM-126565-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1021751 Aivar Vaab 30.11.2023
DM-126154-9 Toila valla arvamus Idakillustik OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/326727 muutmise taotluse kohta Toila Vallavalitsus 30.11.2023
DM-126564-2 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnamaet 30.11.2023
DM-124113-30 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmisest ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest teavitamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126512-2 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126366-4 Kiirgustegevusloa muutmise taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126408-4 Meeldetuletus lisaandmete esitamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-123655-8 Meeldetuletus Eastman Specialties OÜ keskkonnakompleksloa nr KKL/162972 muutmise taotluse esitamise kohta Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-122340-17 Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastus Põllumajandus- ja Toiduamet 30.11.2023
DM-126563-1 Keskkonnaloa nr L.VV/330202 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126481-4 MERITON HOTELS OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-137855 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125070-22 UPM-Kymmene Otepää OÜ keskkonnaloa esmataotluse menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126481-3 MERITON HOTELS OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-137855 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126229-6 Põderlaid OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125850-8 Puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126570-1 Notification FI 230080of Fortum Waste Solutions Oy The Finnish Environment Institute 30.11.2023
DM-126521-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520673 väljastamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126551-1 Kohila Vallavalitsuse keskkonnaloa nr L.VV/327176 muutmise menetluse algatamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-124113-29 Aktsiaseltsi Saarte Liinid keskkonnaloa nr L.ÕV/318566 muutmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-124439-21 UTILISAATOR GRUPP OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine ja taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126536-3 Kiirgustegevusloa nr KTL-517417/22 muutmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125616-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-520569/23 andmine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-122275-16 Menetlustähtaja pikendamine (Vanajaagu kruusakarjäär) ja täiendava info küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126542-1 Koidula piiripunkt (kood PO151) väljalaskmes saasteainete piirnormi ületamise kohta selgituse küsimine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126522-1 Paide Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517056 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126523-1 Paide Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517055 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126524-1 Paide Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517058 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-126525-1 Paide Linnavalitsus jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/517057 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 30.11.2023
DM-125924-8 Ala-Palo liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa L.MK/300420 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-125924-7 Ala-Palo liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa L.MK/300420 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126052-8 Riidika uuringuruumi uuringuloa taotlusele nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-101418-462 Teavitus avariilisest olukorrast ja äkkheitest VKG Oil AS 29.11.2023
DM-126490-2 Shethia Grupp OÜ vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126561-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021706 SKP Invest OÜ 29.11.2023
DM-126155-5 Ulitina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja taotluse kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-126428-3 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1021743 RAGN-SELLS AS 29.11.2023
DM-126155-4 Ulitina II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-124936-23 Tori Vallavolikogu otsuse edastamine Kilksama liivakarjääri keskkonnaloa taotluse menetluses Keskkonnaamet 29.11.2023
DM-124147-2 Teade Väätsa Prügila AS ladestusala põlengu kohta Ragn-Sells AS 29.11.2023
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 886 Järgmine lk 5/886-st. Kokku 88572 kirjet