Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128543-2 Rasva kruusakarjääri keskkonnaloa muutmistaotlusest Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127773-11 Kohaliku omavalitsuse otsuste edastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128326-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024254 Meliva AS 21.05.2024
DM-122559-12 Vinni III kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128201-4 Kiirgustegevusloa KTL-512329/21 muutmise taotlusele täiendavate lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128350-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024244 Saarte Liinid AS 21.05.2024
DM-127736-13 Anija Vallavolikogu keelduva otsuse edastamine ning seisukoha küsimine Poolvahe VIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128448-3 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024248 KIIRKANDUR AS 21.05.2024
DM-128484-2 MA vastus_Kalitsa II uuringuruum_21.05.2024 Maa-amet 21.05.2024
DM-128546-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1023662 Kersti Paas 21.05.2024
DM-118032-2 Ohutustamise andmed Aktsiaselts Medicum Tervishoiuteenused 21.05.2024
DM-128299-4 Veesaastetasu deklareerimisest ja parandusdeklaratsiooni esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127407-8 Uniküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521712 andmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128011-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023926 Pae Farmer OÜ 21.05.2024
DM-128545-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023960 VMT Tehased AS 21.05.2024
DM-128048-8 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa nr EE1023219 väljastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127483-1 OKP nr 1128836 Aivi Kasik 21.05.2024
DM-128543-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023956 Aare Randla 21.05.2024
DM-128339-5 Kibuna III liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-519536 muutmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-125912-4 Arvamuse andmine Huntaugu I liivakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta Maa-amet 21.05.2024
DM-128016-3 Arvamus OÜ Alfrina keskkonnaloa nr KL-521746 ja keskkonnaloa andmise korralduse eelnõudele Mustvee Vallavalitsus 21.05.2024
DM-128539-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128542-1 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1023355 Epler Lorenz AS 21.05.2024
DM-128541-1 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa esmataotlus T-K/1024246 Otike OÜ 21.05.2024
DM-128299-3 Dokumendi nr DM-128299-2 väljastus Taagepera Loss OÜ 21.05.2024
DM-127109-4 Haiba reoveepuhasti eksperthinnangu esitamise kuupäevast Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128483-2 6712_MA_vastus_Kärde_uuringuruum_21.05.2024 Maa-amet 21.05.2024
DM-127922-9 Kiirgustegevusloa nr 17/005 muutmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128161-4 Kaldatare kinnistu veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127869-9 Arvamus Väo XVIII uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 21.05.2024
DM-127310-12 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521439 väljastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-127643-19 sademevee valgalad Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 21.05.2024
DM-115314-30 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikul arutelul Margus Teemant 21.05.2024
DM-127922-8 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024182 Medivar OÜ 21.05.2024
DM-128162-4 Värsikalda kinnistu veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128161-3 Taotlus lisateabe esitamise tähtaja pikendamiseks Lauri Tarend 21.05.2024
DM-128162-3 Taotlus lisateabe esitamise tähtaja pikendamiseks Eda Tarend 21.05.2024
DM-128538-2 Ridalepa paisjärve uuring Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128539-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024243 Tallinna Vangla 21.05.2024
DM-128538-1 Ridalepa paisjärve uuring Pärnu Linnavalitsus 21.05.2024
DM-127929-10 Arvamuse andmine AS Eesti Keskkonnateenused keskkonnaloa taotlusele Paide Linnavalitsus 21.05.2024
DM-124354-19 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024113 METAPRINT AS 21.05.2024
DM-126917-17 OÜ Koppermar keskkonnaloa taotluse avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128293-6 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521931 väljastamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128336-2 R-S OSA Service OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-126474-17 Saikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520779 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-126475-18 Pelisoo uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520774 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-126868-15 Hagudi V geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521118 andmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-125357-5 Ohtu turbatootmisala (HARM-054) korrastamistingimuste andmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-126462-13 Lisaandmete küsimine Kobratu liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128084-5 Kiirgustegevusloa nr KTL-513284/21 muutmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-125247-33 Avaldus keskkonnaloa nr KL-506050 muutmise menetluses Martin Teder 21.05.2024
DM-124187-7 Väo XVII uuringruumi geoloogilise uuringu loa andmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128520-2 Keskkonnaloa nr L.VV/326810 muutmise korraldus Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128519-1 Teavitus uue PVT järelduse avalikustamisest ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128327-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-513203/21 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-125247-32 Keskkonnaloa nr KL-506050 muutmise eelnõu avalikust arutelust Advokaadibüroo Barrister 21.05.2024
DM-126392-18 Aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks keskkonnaloa nr KL-521717 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128374-2 Aktsiaseltsi Generaator keskkonnaloa nr KL-509342 muutmise taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128051-7 Osaühing Suja Ehitus jäätmekäitlejana registreerimata jätmine Keskkonnaamet 21.05.2024
DM-128380-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024239 Põltsamaa Uksetehas OÜ 20.05.2024
DM-128536-2 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse nr KTL-520970/24 menetlusse võtmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128487-2 Kiirgustegevusloa taotluse lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128124-7 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024238 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128124-6 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024237 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128125-6 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024236 Smile iD Hambakliinik OÜ 20.05.2024
DM-128293-5 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024235 Balti Liiv OÜ 20.05.2024
DM-128481-2 6705_MA_vastus_Kurista_III_uuringuruum_20.05.2024 Maa-amet 20.05.2024
DM-128537-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1022993 RAGN-SELLS AS 20.05.2024
DM-123189-19 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128448-2 MA vastus_Suurepsi VI uuringuruum_20.05.2024 Maa-amet 20.05.2024
DM-128536-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024137 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 20.05.2024
DM-128532-1 Atesteerimata veeproovivõtja kasutamisest Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-125227-12 AS Utilitas Tallinn keskkonnakompleksloa nr KKL-506902 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-115314-29 Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalik arutelu Kliimaministeerium 20.05.2024
DM-127109-3 Vastus kirjale 06.05.2024 nr DM-127109-2 AS Kovek 20.05.2024
DM-115314-28 Linnamäe arutelu Martin Kesler 20.05.2024
DM-128535-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024233 Tallinna Vangla 20.05.2024
DM-123189-18 Aktsiaseltsi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-18510 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128439-2 MA_vastus_Raudoja_III_uuringuruum_20.05.2024 Maa-amet 20.05.2024
DM-128048-7 Acknowledgement of Notification EE 1023219 Finnish Environment Institute 20.05.2024
DM-128534-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020499 TALLINNA VESI AS 20.05.2024
DM-127476-1 OKP nr 1129465 Marit Vihlver 20.05.2024
DM-128243-4 Kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128367-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-501095/18 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-126872-19 Arvamus Enefit280-2 seadme keskkonnakompleksloa nr KL-521346 andmise korralduse eelnõu ning keskkonnakompleksloa nr KL-521346 eelnõu kohta Eesti Energia AS 20.05.2024
DM-128326-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-124996-34 Kasaritsa liivakarjääri paikvaatluse protokoll Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128263-5 Meeldetuletus osaühing OSBEK jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks ja Pärnu Linnavalitsuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127885-8 Lisateave Laiavangu V taotluse kohta SKP Invest OÜ 20.05.2024
DM-127168-8 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024114 Danspin AS 20.05.2024
DM-128299-2 Korduv märgukiri veesaastetasu deklaratsiooni parandamiseks ja küsimused reovee vooluhulga arvestuse kohta Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128098-5 Vastamistähtaja pikendamisega nõustumine (Punasoo turbatootmisala) Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-127522-7 Vastamistähtaja täiendava pikendamisega nõustumine (Soonuka turbatootmisala) Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128098-4 Parandustaotluse esitamise tähtaja pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 20.05.2024
DM-127522-6 Parandustaotluse esitamise tähtaja korduv pikendamine Rakvere Põllumajandustehnika OÜ 20.05.2024
DM-126474-16 Saikla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/520779 andmine Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-101250-16 Teade põlengust Ülar Nuggis 20.05.2024
DM-128250-4 Meeldetuletus OÜ Otepää Ehitusgrupp jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 20.05.2024
DM-128527-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024215 Marina Minerals OÜ 20.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 976 Järgmine lk 4/976-st. Kokku 97541 kirjet