Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-128247-4 Osaühing VAITORG taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128247-3 Osaühing VAITORG keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-115314-20 Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalik arutelu MTÜ Jägala Kalateed 10.05.2024
DM-127056-9 Mäo Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa nr KKL-509117 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks. Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-123877-14 Iisaku III liivakarjääri keskkonna loa nr L.MK/300567 muutmisest teavitamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128048-6 VS: EE 1023219 Finnish Environment Institute (Syke) 10.05.2024
DM-128441-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023982 Baltic Workboats AS 10.05.2024
DM-126842-7 Aktsiaselts Lahevesi keskkonnaloa nr L.VV/324987 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-115314-21 Teavitus dokumendi väljastamise kohta infosüsteemist KOTKAS Eesti Veeühing 10.05.2024
DM-125413-26 Vastus kirjale nr DM-125413-23 RAGN-SELLS AS 10.05.2024
DM-125413-25 kirjast nr DM-125413-23 Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-125413-24 kirjast nr DM-125413-23 RAGN-SELLS AS 10.05.2024
DM-128048-5 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1024107 EcoPro AS 10.05.2024
DM-128352-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/521867 väljastamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-124919-22 Keskkonnaloa nr KL-519774 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128060-4 Meeldetuletus kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-127547-12 Jõksi II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521429 andmine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128426-2 Vastus selgtustaotlusele Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-124875-19 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024038 Gren Eesti AS 10.05.2024
DM-128233-7 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521894 väljastamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128050-3 Garantiikiri nr 24-030126-GF (OÜ Strantum) Swedbank AS 10.05.2024
DM-127703-8 Kiirgustegevusloa nr KTL-518492/23 muutmine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128327-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-513203/21 muutmise taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128125-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-509043/20 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128124-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-517315/22 muutmise taotluse sisulise menetluse käigu Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128237-2 AB recycling OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128338-3 Kibuna II kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-512797 muutmine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-124996-29 Erle Puusepa seisukoha edastamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128371-3 Arvamuse küsimine kohalikult omavalitsuselt Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128398-1 KR LOGEST OÜ jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521736 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128192-3 Enefit Power AS Enefit õlitööstuse keskkonnakompleksloa nr KKL/176540 muutmise eelnõudele vastamise ja muutmise menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128301-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128381-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-124996-28 Selgitused pöördumisele Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128373-2 Kiirgustegevusloa taotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-125172-28 Arvamuse avaldamine Partsi IX kruusakarjääri keskkonnaloa eelnõule AS Kiirkandur 10.05.2024
DM-127291-9 Tagasiside küsimine ettepanekule Puhatu turbatootmisala kaevandusloa KMIN-023 pikendamise taotlusele Eesti Ornitoloogiaühing 10.05.2024
DM-125247-29 Osalemine AS Tallinna Vesi keskkonnaloa nr KL-506050 muutmise eelnõu avalikul arutelu Advokaadibüroo Barrister 10.05.2024
DM-126568-9 SAKRA OÜ Oona liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-520858 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128443-1 Vana-Kuuste II uuringuruumi puuraukude likvideerimisakt OÜ Inseneribüroo STEIGER 10.05.2024
DM-128442-1 Teavitus Loobu paisu hooldus- ja remonditöödes kohta Kadrina Vallavalitsus 10.05.2024
DM-126572-14 Tuuraste uuringuruumi geoloogilise uuringuloa nr L.MU/520870 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128392-2 Hiiesoo Turbatootmisala keskkonnaloa nr L.MK.IV-55900 muutmise taotlusest ja menetlusest Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128242-3 Rabivere II turbatootmisala keskkonnaloa taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-126193-29 Raba-Jaani turbatootmisala keskkonnaloa taotlusele lisaandmete küsimine menetluse käigus Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128371-2 Eesti Keskkonnateenused AS jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-126202-13 Nõmme-Koordi liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-127375-7 Mäo Põllumajandusühistu keskkonnaloa KL-521850 eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-125739-24 Anelema dolokivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-083 muutmine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-127781-5 Kaopalu IV esmataotlus OÜ Inseneribüroo STEIGER 10.05.2024
DM-125357-4 Arvamuse andmine Ohtu turbatootmisala korrastamistingimuste andmise eelnõu kohta Lääne-Harju Vallavalitsus 10.05.2024
DM-127134-12 Vastus seisukoha küsimisele Eametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetluse jätkamise osas EMG Karjäärid OÜ 10.05.2024
DM-128234-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL-505857 taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-123657-2 Gren Eesti AS Pärnu elektri ja soojuse koostootmisjaama pidevseire mõõtmistulemustest Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-127831-8 AS TREV-2 Grupp keskkonnaloa nr KL-514228 muutmistaotlusele lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 10.05.2024
DM-128440-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521895 väljastamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128440-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024104 Maatar OÜ 09.05.2024
DM-128439-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024082 Krüüdneri Karjäär OÜ 09.05.2024
DM-126754-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024091 Paala OÜ 09.05.2024
DM-112268-20 Arvamus Sänna liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta Rõuge Vallavalitsus 09.05.2024
DM-128433-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521892 väljastamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128433-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024099 VELBURG OÜ 09.05.2024
DM-127627-12 EE 1021216 - SK tacit consent Ministry of Environment of the Slovak Republic 09.05.2024
DM-128429-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024088 Eesti Killustik OÜ 09.05.2024
DM-127434-22 Bioforce Production OÜ keskkonnaloa nr KL-521411 andmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128425-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu muutmistaotlus T-RVV/1024098 Kingat OÜ 09.05.2024
DM-122270-29 Vastused 02.05.2024 koosolekul otsustatule Kalle Kikas 09.05.2024
DM-126965-11 Tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127998-3 Kiirgustegevusloa taotluse parandustaotluse esitamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127739-4 Kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamisest Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127492-5 Kiirgustegevusloa muutmise taotlusest Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128375-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-508400/20 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128367-2 Kiirgustegevusloa nr KTL-501095/18 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128326-2 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128233-6 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024094 STAL OÜ 09.05.2024
DM-128419-1 Garantiikiri Aston Synthetics OÜ 09.05.2024
DM-128124-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-517315/22 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-115314-16 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikul arutelul ICOMOS Eesti Komitee 09.05.2024
DM-128418-1 Aktsiaseltsi TOFTAN mõõtmistulemustest Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-115314-15 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikul arutelul Eesti Metsa Abiks MTÜ 09.05.2024
DM-115314-14 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikul arutelul Jõelähtme Vallavalitsus 09.05.2024
DM-115314-17 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmise avalikul arutelul MTÜ Hõrnas 09.05.2024
DM-128344-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-126917-16 OÜ Koppermar keskkonnaloa taotluse tingimustega kooskõlastamine OÜ AleviKinnisvara 09.05.2024
DM-115314-18 Taotlus avaliku arutelu aja muutmiseks (Wooluvabrik OÜ) Advokaadibüroo HansaLaw OÜ 09.05.2024
DM-127929-9 Infosoov menetluses M-127929 Timo Mäe 09.05.2024
DM-128339-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024089 Päidre Põllud OÜ 09.05.2024
DM-125483-36 Kivimäe IV kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemine Dozerland OÜ 09.05.2024
DM-127865-6 E-Betoonelement OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-38783 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ning arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128125-4 Kiirgustegevusloa nr KTL-509043/20 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128062-7 Kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-126532-1 OKP nr 1129243 Saima Jürmann 09.05.2024
DM-128233-5 Meeldetuletus STAL OÜ jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128192-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/176540 muutmise eelnõude kohta arvamuse avaldamise tähtja pikendamise taotlus Enefit Power AS 09.05.2024
DM-127260-16 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa nr KL-519747 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-127260-17 OÜ Olmax Grupp keskkonnaloa nr KL-519747 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128062-6 Arvamus Marico Metall OÜ taotlusele Tõrva Vallavalitsus 09.05.2024
DM-127260-15 Ladustamise finantstagatis (panga garantiikiri) Olmax Grupp OÜ 09.05.2024
DM-126917-15 OÜ Koppermar keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.05.2024
DM-128048-4 EE 1023219 AS Ecopro 09.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 972 Järgmine lk 5/972-st. Kokku 97179 kirjet