Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126528-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126570-3 Answeres to letter 05.12.2023 vēstuli Nr.13.9/|AP/12919/2023 SIA „EcoLead” 06.12.2023
DM-126012-6 Andmete esitamise tähtaja pikendamine Rannavesi Ehitus OÜ 06.12.2023
DM-126559-5 Täiendavad andmed osaühing Lemmikloomateenused 06.12.2023
DM-126559-4 Täiendavad andmed (vastus) Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126208-13 Täiendavad andmed (vastus) Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126559-3 Täiendavad andmed osaühing Lemmikloomateenused 06.12.2023
DM-126208-12 Täiendavad andmed osaühing Lemmikloomateenused 06.12.2023
DM-126620-1 Keskkonnaloa nr L.VV/329571 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126621-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021805 LAVO Kaubanduse OÜ 06.12.2023
DM-125413-10 RAGN-SELLS AS keskkonnaloa nr L.JÄ/326812 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126619-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021418 Stellen24 OÜ 06.12.2023
DM-126618-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021680 Stellen24 OÜ 06.12.2023
DM-126505-5 Uuring Aspen Grupp 06.12.2023
DM-125913-6 Esitame taotlusele täienduse Jõhvi KEK OÜ 06.12.2023
DL-004156-3 NOTIFICATION IT 004156 PROVINCIA DI BRINDISI 06.12.2023
DM-126533-4 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1021829 Kliinik32 OÜ 06.12.2023
DM-126550-2 MA_vastus_Kabina uuringuruum_06.12.2023 Maa-amet 06.12.2023
DM-126570-2 05.12.2023 dokumentu Nr. 13.9/AP/12919/2023 State Environmental Service 06.12.2023
DM-125736-16 Tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-125736-15 Puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamise taotlus Eesti Keskkonnateenused AS 06.12.2023
DM-126208-11 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021826 Lemmikloomateenused OÜ 06.12.2023
DM-125685-7 OÜ Balti Spoon keskkonnaloa nr L.ÕV/300189 muutmise taotluse esitamise tähtaja pikendamisega nõustumine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126194-6 MA_vastus_Aimlametsa_turbatootmisala_06.12.2023 Maa-amet 06.12.2023
DM-126430-6 Väätsa Prügila AS RE.JÄ/520687 täitmiseks kasutatavate jäätmete analüüsimisest Väätsa Prügila AS 06.12.2023
DM-126561-2 MA_vastusk_Tarva_V_dolokivikarjäär_06.12.2023 Maa-amet 06.12.2023
DM-126565-2 Taotluse täiendamisest Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126202-5 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021804 Holstre-Nõmme Kalastus OÜ 06.12.2023
DM-126613-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021277 Cronimet Nordic OÜ 06.12.2023
DM-125685-6 Tähtaja pikendamine Balti Spoon OÜ 06.12.2023
DM-125988-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021571 EcoPro AS 06.12.2023
DM-126454-2 Mittetulundusühing Tartu Rebase Paadisadam jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126533-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr 18/027 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126575-2 Vastuskiri, Jõgeva Veevärk OÜ keskkonnaloa nr L.VV/330040 nõude täitmine Osaühing Jõgeva Veevärk 06.12.2023
DM-126612-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021742 Kanepi Vallavalitsus 06.12.2023
DM-126611-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021815 Kanepi Vallavalitsus 06.12.2023
DM-126610-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021807 Kanepi Vallavalitsus 06.12.2023
DM-126176-3 Decision NO 501598 Aplinkos Apsaugos Agentura 06.12.2023
DM-126409-5 Kiirgustegevusloa taotluses esitatud andmete kontrollimisest Kuressaare Haigla 06.12.2023
DM-125688-9 RE: Saku Õlletehase Aktsiaseltsi valmistoodangu maht ööpäevas Saku Õlletehase Aktsiaselts 06.12.2023
DM-126175-8 Decision NO 501597 Aplinkos Apsaugos Agentura 06.12.2023
DM-124602-1 OKP nr 1123690 Diana Marhel 06.12.2023
DM-124133-25 BRD Mineral OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/331742 muutmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks BRD Mineral OÜ 06.12.2023
DM-126608-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021816 Tariston AS 06.12.2023
DM-125978-6 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021818 Rauaspets OÜ 06.12.2023
DM-125978-7 OÜ Rauaspets keskkonnaloa nr KL-508586 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Rauaspets OÜ 06.12.2023
DM-126535-1 Reco Ringmajandus OÜ keskkonnaloa nr KL-517116 kehtetuks tunnistamisest loa omaja soovil Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126576-1 RAGN-SELLS AS KKL/326557 keskkonnakompleksloa muutmiseks vajalike lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126334-9 P-TRUCKS OÜ jäätmekäitleja registreeringu nr RE.JÄ/516307 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-125987-8 RAIDCON OÜ keskkonnaloa nr KL-520451 andmine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-125507-14 Remetrix OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-124705-9 Meeldetuletus keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamise kohta Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-125899-8 Seisukoht keskkonnaloa taotluse menetlus nr M-125899 kohta Maa-amet 06.12.2023
DM-124840-19 Avena Grupp OÜ keskkonnaloa nr KL-520622 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126431-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520719 väljastamine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-120172-20 Veskimäe maardla Veskimäe liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-125625-10 Ene Luik-Mudist keskkonnaloa nr KL-520060 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 06.12.2023
DL-518805-1 Jaani VIII uuringupunktide likvideerimise akt Maavarauuringud OÜ 06.12.2023
DM-125993-9 Info küsimine menetluse nr M-125993 kohta Karin Pedak 06.12.2023
DM-125993-8 Info küsimine menetluse nr M-125993 kohta Jelena Hartsenko 06.12.2023
DM-124631-10 Pitsalu liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-125385-12 Aktsiaselts Paide Vesi Keskkonnaloa nr L.VV/325706 muutmise korraldus Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-123893-2 Aktsiaselts ÖKOSIL keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-193788 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 06.12.2023
DM-126587-2 MA_vastusk_Vangu_IV_uuringuruum_05.12.2023 Maa-amet 05.12.2023
DM-126179-3 SV: NO 501601, NO 501602 Waste Licensing Division 05.12.2023
DM-126218-4 OÜ PMT keskkonnaloa nr KL-520482 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126220-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021677 Elva Haigla SA 05.12.2023
DM-126044-11 VS: LT 001550 Finnish Environment Institute (Syke) 05.12.2023
DM-126177-2 NO 501600, NO 501599 Waste Licensing Division 05.12.2023
DM-126044-10 LT 001550 Žalvaris 05.12.2023
DL-230016-1 Beslut gränsöverskridande avfallstransport/consent for transboundary movements of waste SE 230016 - Correction SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Environmental Information and Waste Shipment Unit 05.12.2023
DM-126179-2 NO 501601, NO 501602 Waste Licensing Division 05.12.2023
DM-125676-8 Gren Tartu AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.TM-148737 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126192-4 Kooskõlastus Valga Vallavalitsus 05.12.2023
DM-126606-1 Transfrontier shipments of waste. Notifications No LV 000731 and LV 000732. State Environmental Service 05.12.2023
DM-126237-5 Vastus dokumendile GREEN MARINE AS 05.12.2023
DM-126334-8 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1021810 P-TRUCKS OÜ 05.12.2023
DM-125835-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021811 Pärnu Haigla SA 05.12.2023
DM-126553-2 MA_vastus_Helmi-Aakre_VI_kruusakarjäär_05.12.2023 Maa-amet 05.12.2023
DM-126237-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021551 GREEN MARINE AS 05.12.2023
DM-126275-4 EE1020355 Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126533-2 Kiirgustegevusloa nr 18/027 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126444-2 Finn-Rotor Estonia OÜ keskkonnaloa nr KL-512752 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126578-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520716 väljastamine Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126409-4 Kiirgustegevusloa taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126604-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1018360 Tallinna Hambakliinik SA 05.12.2023
DM-126591-1 Kiirgustegevusloa kehtetuks tunnistamisest Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-124232-16 Arvamus Vireen AS keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LV-54040 andmise otsuse eelnõu kohta Põllumajandus- ja Toiduamet 05.12.2023
DM-125659-5 tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126490-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021744 Shethia Grupp OÜ 05.12.2023
DM-120596-11 AS Ökosil põlevkivituhaladestust (koosolek 9.11.2023) Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-125659-4 Taotluse pikendamise soov SERVIK OÜ 05.12.2023
DM-126603-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1017365 SAURVET OÜ 05.12.2023
DM-126415-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021803 Marico Metall OÜ 05.12.2023
DM-126602-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021665 KIVILUKS AS 05.12.2023
DM-126488-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu nr RE.VT/520717 väljastamine Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126373-3 Kasutusõigust tõendav dokument. Navix OÜ 05.12.2023
DM-126600-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520720 väljastamine Keskkonnaamet 05.12.2023
DM-126600-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1021801 VH Transport OÜ 05.12.2023
DM-126402-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021718 Kuressaare Hambapolikliinik SA 05.12.2023
Eelmine 1 2 3 4 5 6 .. 885 Järgmine lk 2/885-st. Kokku 88498 kirjet