Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125435-13 Kurgsoo III turbatootmisala maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlemise jätkamisest Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126538-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021707 Kirkcong Property OÜ 27.11.2023
DM-124183-22 Vastus Teie kirjale 23.11.2023 nr DM-124183-21 Sokkel Karjäärid OÜ 27.11.2023
DM-125769-9 Tagapere uuringuruumis geoloogilise uuringu loa andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125924-6 MA_vastus_Ala-Palo_liivakarjäär_27.11.2023 Maa-amet 27.11.2023
DM-126537-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021652 Verston OÜ 27.11.2023
DM-126534-4 FI 230095 replaced Cover Letter Finnish Environment Institute (Syke) 27.11.2023
DM-125984-6 Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaal keskkonnaloa nr L.VV/326120 muutmise taotluse menetlusse võtmine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126208-9 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist 2 Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126208-8 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist (vastus) osaühing Lemmikloomateenused 27.11.2023
DM-126208-7 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126536-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1021703 BALNEOM OÜ 27.11.2023
DM-126531-2 Garantiikirja nr 22-083467-GF tagastamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126001-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021205 Saloni Büroomööbli AS 27.11.2023
DM-126234-3 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021669 Cronimet Nordic OÜ 27.11.2023
DM-125236-14 Vastuskiri kirjale 02.11.2023 nr DM-125236-12 ESTOVER PIIMATÖÖSTUS OÜ 27.11.2023
DM-126145-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021700 Grandmet OÜ 27.11.2023
DM-125304-11 Vastuskiri keskkonnakompleksloa eelnõule Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ 27.11.2023
DM-126401-4 MA vastus_Tõõrakõrve uuringuruum_27.11.2023 Maa-amet 27.11.2023
DM-126188-5 Arvamus Netronic OÜ keskkonnaloa taotluse kohta Tartu Vallavalitsus 27.11.2023
DM-126457-2 Arvamuse andmine Hara sadama keskkonnaloa taotlusele Kuusalu Vallavalitsus 27.11.2023
DM-126256-3 Täpsustavad andmed TERASTEENUS OÜ 27.11.2023
DM-125714-3 Estonia kaevanduse seirekava kooskõlastamine Enefit Power AS 27.11.2023
DM-126534-2 Transmission of Notification FI 230095 - Part #1 Finnish TFS 27.11.2023
DM-126534-1 Transmission of Notification FI 230095 - Part #3 Finnish TFS 27.11.2023
DM-126534-3 Transmission of Notification FI 230095 - Part #2 Finnish TFS 27.11.2023
DM-126533-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1021698 Kliinik32 OÜ 27.11.2023
DM-126532-1 OKP nr 1121530 Saima Jürmann 27.11.2023
DM-101418-448 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-125352-5 Kukemetsa liivakarjäär 14.11.2023 KeA vastuskiri Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-121619-31 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021581 Aigren OÜ 27.11.2023
DM-126281-4 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1021527 Verston OÜ 27.11.2023
DM-126375-6 Aspen Grupp OÜ keskkonnaloa nr KL-507900 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125114-9 Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele Kehtna Vallavalitsus 27.11.2023
DM-126302-2 RE: Keskkonnaloa L.VV/332164 põhjavee seire puudused Aktsiaselts Põhja-Sakala Haldus 27.11.2023
DM-126096-6 Danpower Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV/300564 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125483-15 Kivimäe IV kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlus Jaak Jalakas 27.11.2023
DM-126375-5 Aspen Grupp OÜ keskkonnaloa nr KL-507900 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125435-12 Arvamus Kurgsoo III turbatootmisala keskkonnaloa nr KL-520336 taotlusele Põlva Vallavalitsus 27.11.2023
DM-125643-11 Iira uuringuruumi keskkonnaloa taotlus Marina Minerals OÜ 27.11.2023
DM-126375-4 Vastus lisaandmete kirjale Aspen Grupp OÜ 27.11.2023
DM-126096-5 Danpower Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV/300564 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126456-2 Kaevise tarbimise või võõrandamise loa taotluse tagastamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-123962-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/318294 nõuete läbivaatamine korralise kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125776-6 PSS Service OÜ keskkonnaloa nr KL-520458 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126367-5 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr nr KTL-512182/21 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus HD Kristiine Kliinik OÜ 27.11.2023
DM-122538-30 Rinnaku II kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125779-6 AÜ Juku puurkaevu veenäidud Aiandusühistu Juku 27.11.2023
DM-125159-3 Arvamuse andmine Kapasto IV kruusakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta Maa-amet 27.11.2023
DM-126126-6 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021550 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 27.11.2023
DM-121619-30 Vastus pöördumisele Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125598-11 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-124354-8 Aktsiaseltsi METAPRINT keskkonnakompleksloa nr KKL/327016 muutmise parandustaotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DL-333373-1 Teavitus keskkonnaloaga nr L.VV/333373 seotud tegevuse alustamise kohta Saarte Liinid AS 27.11.2023
DM-126425-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520644 väljastamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125838-2 Rinnaku kruusakarjääri korrastamistingimuste eelnõu kohta arvamuse küsimine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126424-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520643 väljastamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126423-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520642 väljastamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126422-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520640 väljastamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-125749-6 KMG OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV.LV-162897 muutmise korraldus Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-101418-461 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest VKG Oil AS 27.11.2023
DM-126428-2 RAGN-SELLS AS registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-101418-460 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-124453-15 Odulemma kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõule seisukoha küsimine ja keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-101418-459 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest VKG Oil AS 27.11.2023
DM-126246-3 Oandu paisust Haljala Vallavalitsus 27.11.2023
DM-126000-2 Base Metal OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-126256-4 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/520613 väljastamine Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-101418-458 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-125612-16 UNITED LOGGERS OÜ keskkonnaloa nr KL-520267 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 27.11.2023
DM-101418-457 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-101418-456 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-101418-455 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-101418-454 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-101418-453 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-101418-452 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-101418-451 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest VKG Oil AS 27.11.2023
DM-101418-450 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-101418-449 Teavitus avariilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp 27.11.2023
DM-123627-15 Asendiplaan koos jäätmete ladustamise asukohaga OÜ Alkranel 26.11.2023
DM-126366-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1021637 Madentus OÜ 26.11.2023
DM-125916-7 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1020954 RAO Metall OÜ 26.11.2023
DM-126508-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/513466 väljastamine Keskkonnaamet 26.11.2023
DM-121209-21 Väätsa Prügila AS keskkonnakompleksloa nr 24491 muutmise taotlusele lisateabe küsimine ja menetluse peatamine Keskkonnaamet 26.11.2023
DM-126122-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021691 Serviz Trade OÜ 25.11.2023
DM-125827-5 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1021690 Trassi OÜ 25.11.2023
DM-125616-7 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1021689 "Põlva Haigla" AS 25.11.2023
DM-126268-7 AK_MA_vastus_Kaopalu_V_liivakarjäär_24.11.2023 Maa-amet 24.11.2023
DM-125928-6 MA_vastus_Tudulinna_kruusakarjäär_24.11.2023 Maa-amet 24.11.2023
DM-125432-13 Vastuskiri GRK Eesti AS 24.11.2023
DM-125600-8 E-NRG OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 24.11.2023
DM-125600-7 E-NRG OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 24.11.2023
DM-125899-7 JSK Ida OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 24.11.2023
DM-122350-13 Mäeküla III liivakarjääri keskkonnaloa nr VILM-048 muutmisest teavitamine Keskkonnaamet 24.11.2023
DM-125899-6 JSK Ida OÜ keskkonnaloa taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 24.11.2023
DM-126462-2 MA_vastus_Kobratu liivakarjäär_24.11.2023 Maa-amet 24.11.2023
DM-122350-12 Mäeküla III liivakarjääri keskkonnaloa nr VILM-048 muutmine Keskkonnaamet 24.11.2023
DM-126154-6 Vastus dokumendile nr DM-126154-5 Idakillustik OÜ 24.11.2023
DM-121546-36 Vastus Pärnu Linnavalitsusele seoses Reiu-Liiva liivakarjääri taotlusega Marina Minerals OÜ 24.11.2023
DM-126475-2 MA_vastus_Pelisoo uuringuruum_24.11.2023 Maa-amet 24.11.2023
Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 .. 883 Järgmine lk 4/883-st. Kokku 88212 kirjet