Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-100899-1 Korraldus nr 1-3/16/2629 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100926-1 Korraldus nr 1-3/16/2625 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100927-1 Korraldus nr 1-15/14/23 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100897-1 Korraldus nr 1-15/14/171 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101095-1 Korraldus nr 1-3/16/2270 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100928-1 Korraldus nr 1-3/16/2285 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100944-1 Korraldus nr 1-3/16/191 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100565-1 Korraldus nr 1-3/16/744 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100561-1 Korraldus nr 1-3/16/38 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100557-1 Korraldus nr 1-15/14/43 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100579-1 Korraldus nr 1-15/12/212 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101125-1 Korraldus nr 1-15/13/34 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100904-1 Korraldus nr 1-3/16/852 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101149-1 Korraldus nr 1-3/17/2983 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100875-1 Korraldus nr 1-15/13/40 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100628-1 Korraldus nr 1-3/17/308 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100887-1 Korraldus nr 1-15/14/151 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100336-11 Vastuskiri keskkonnakompleksloa menetlusest (AS Kunda Nordic Tsement) AS Kunda Nordic Tsement 09.04.2018
DM-100890-1 Käskkiri nr 1-4.1/15/102 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101152-1 Korraldus nr 1-15/13/92 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100858-1 Korraldus nr 1-3/17/2399 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101192-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 31.07.2009 nr KO 1-15/70 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101193-1 Korraldus nr 1-15/77 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101191-1 Korraldus nr 1-15/117 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100929-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 05.11.2015 nr KO 1-15/15/201 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100319-5 Keskkonnakompleksloa KKL/417665 eelnõu vastuse edastamise tähtaja pikendamine OÜ Paikre 09.04.2018
DM-101190-1 Korraldus nr 1-15/12/103 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101189-1 Luba nr 05/364 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100640-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 28.02.2017 nr 1-3/17/498 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100454-3 Lisateabe esitamine kompleksloa muutmise menetluses Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100476-6 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100677-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 08.05.2015 nr KO 1-15/15/99 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101188-1 Korraldus nr 1-3/18/607 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100905-1 Korraldus nr 1-3/17/2469 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101187-1 Luba nr 05/079 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101186-1 Korraldus nr 1-15/82 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101185-1 Korraldus nr 1-15/7 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101184-1 Korraldus nr 1-15/12/141 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101183-1 Korraldus nr 1-15/79 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101182-1 Korraldus nr 1-15/12/64 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100889-1 Käskkiri nr 1-4.1/15/426 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100685-1 Korraldus nr 1-15/13/60 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101059-1 Korraldus nr 1-3/16/2692 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101060-1 Korraldus nr 1-3/18/357 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101122-1 Korraldus nr 1-15/13/123 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100570-1 Korraldus nr 1-3/16/1504 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100701-1 Korraldus nr 1-15/15/172 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101061-1 Käskkiri nr 1-4.1/14/87 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-101058-1 Korraldus nr 1-15/14/63 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100554-1 Kiirgustegevusloa andmise kroraldus nr 16/018 Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100261-10 Seisukoha täpsustamine Vlijandi Linnavalitsus 09.04.2018
DM-100530-4 Vastamistähtaja pikendamine Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100523-4 Protokollide edastamine (märts) aktsiaselts Ecometal 09.04.2018
DM-100380-54 Teavitus töörežiimi taastamise olukorrast KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING 09.04.2018
DM-101180-1 Lisateabe esitamine kompleksloa muutmise menetluses Keskkonnaamet 09.04.2018
DM-100351-10 Lisaandmete esitamine Enefit Energiatootmine AS 09.04.2018
DM-101179-1 Korraldus nr 1-3/18/604 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101178-1 Korraldus nr 1-15/11/122 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101177-1 Korraldus nr 1-15/20 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101176-1 Korraldus nr 1-15/12/149 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101175-1 Korraldus nr 1-15/12/46 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101174-1 Kiirgustegevusluba nr 05/319 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101173-1 Korraldus nr 1-15/12/78 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101172-1 Kiirgustegevusluba nr 06/023 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101171-1 Korraldus nr 1-15/13/12 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101169-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1000161 BLRT Grupp Aktsiaselts 06.04.2018
DM-100571-1 Korraldus 1-3/18/3127 Keskonnaamet 06.04.2018
DM-100569-1 Korraldus nr 1-3/16/863 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-100380-55 Teavitus töörežiimi taastamise olukorrast KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING 06.04.2018
DM-100542-2 Kompleksloa muutmiseks andmete esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101167-1 Korraldus nr 1-15/16 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-100208-2 Ahtme SEJ tuhaväljaku järelhoolduse seire VKG SOOJUS AS 06.04.2018
DM-100378-7 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-101165-2 Lisa kompleksloa muutmistaotluse T/KKL-1000309 juurde ESTIKO-PLASTAR AS 06.04.2018
DM-100378-6 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-100551-1 Korraldus nr 1-15/15/85 Keskkonnaamet 06.04.2018
DM-100424-10 Kompleksloa taotlusest Miodelia OÜ 06.04.2018
DM-112902-1 Lauka Pohikooli katlamaja registreeringu taotlus korrigeeritud 23 03 2018 05.04.2018
DM-101119-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 05.11.2013 nr KO 1-15/13/116 Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101126-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 17.11.2014 nr KO 1-15/14/154 Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101127-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 16.06.2015 nr KO 1-15/15/127 Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101133-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 09.02.2015 nr KO 1-15/15/17 Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101134-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus 09.12.2014 nr KO 1-15/14/164 Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101138-1 Kiirgustegevusloa andmise korraldus KO 1-15/15/64 Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101012-1 Korraldus KO 1-15/13/143  Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101160-1 1-3/18/610 Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101161-1 Korraldus nr 1-3/18/653 Keskkonnaamet.ee 05.04.2018
DM-101214-1 Korrapärase keskkonnaalase kontrolli tulemuste edastamine (Osaühing Aaspere Agro) Keskkonnainspektsioon 05.04.2018
DM-101165-1 Kompleksloa muutmistaotlus T/KKL-1000180 ESTIKO PLASTAR AS 05.04.2018
DM-100562-1 Korraldus nr 1-3/17/1224  Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-100548-1 Korraldus nr 1-3/16/2570 Keskkonnaamet 05.04.2018
DM-101168-1 Lisamaterjali edastamine AS HKScan Estonia 05.04.2018
DM-100324-49 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter-1 seadme käivitamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 05.04.2018
DM-101181-1 Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusest aktsiaselts EcoPro 05.04.2018
DM-100540-9 Täiendavad vastuväited ja ettepanekud korralduse eelnõule High Tech Recycling OÜ 05.04.2018
DM-100555-1 Korraldus nr 1-3/18/179 Keskkonnaamet 04.04.2018
DM-100527-5 MAST Europe OÜ keskkonnakompleksloa taotluse kohta lisaandmete küsimine ja vastus märgukirjale Keskkonnaamet 04.04.2018
DM-100324-50 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest (Petroter-1 seadme seiskamine) VIRU KEEMIA GRUPP AS 04.04.2018
DM-100518-2 Teavitus ORICA Eesti OÜ ORICA EESTI OSAÜHING 04.04.2018
DM-100524-4 Seisukoha andmine Teraviljakaubandus OÜ keskkonnakompleksloa taotlusele Jõgeva Vallavalitsus 04.04.2018
Eelmine 1 .. 847 848 849 850 851 852 853 854 855 .. 883 Järgmine lk 851/883-st. Kokku 88212 kirjet