Tagasi Keskkonnakaitseluba nr KL-516298
DM-120677-8
Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse tegemise tähtaja pikendamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Agnes Putnik
Lindamäe OÜ
28.10.2022
Avalik