Tagasi Keskkonnakaitseluba
DM-120677-30
Tõitoja liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-516298 andmine
Väljaminev
Korraldus
AT-s avaldamine, E-post
Keskkonnaamet
Agnes Putnik
Lindamäe OÜ
13.01.2023
Avalik