Keskkonnakaitseluba nr KTL-517417/22

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-121628-7
Kiirgustegevusloa nr KTL-517417/22 andmine
Väljaminev
Korraldus
E-post
Marina Lacis
BALNEOM OÜ
22.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
22.12.2022
22.12.2097
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3