Keskkonnakaitseluba nr KTL-518472/23

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-122262-12
Kiirgustegevusloa taotluse sisuline menetlemine
Väljaminev
Väljaminev kiri
Richard Lõhkivi
DENTA SAFLOR OÜ
07.03.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
07.03.2023
07.03.2098
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3