Keskkonnakaitseluba nr KTL-518472/23

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-122262-3
Kiirgustegevusloa taotluse sisuline menetlemine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Richard Lõhkivi
DENTA SAFLOR OÜ
08.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
08.12.2022
08.12.2097
AvTS § 35 lg 1 p 9,10,11; KeÜS § 40' lg 3