Tagasi Registreering nr RE.VT/517595
DM-122298-1
02.12.2022
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1015887
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
02.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
02.12.2022
02.12.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17