Tagasi Registreering nr RE.VT/517595
DM-122298-6
Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks ning veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse menetlemise tähtaja pikendamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
E-post
Keskkonnaamet
Margit Lillema
Viljandi Linnavalitsus
22.12.2022
Avalik