Tagasi Registreering nr PHRR/517622
DM-122427-1
19.12.2022
Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1016101
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
19.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
19.12.2022
19.12.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17