Tagasi Registreering nr PHRR/517622
DM-122427-2
22.12.2022
Paikse heiteallika käitaja registreeringu taotlus T-RÕV/1016154
Sissetulev
Taotlus
KOTKAS
22.12.2022
Asutusesiseseks kasutamiseks
22.12.2022
22.12.2027
AvTS § 35 lg 1 p 17