Tagasi Registreering nr PHRR/517622
DM-122427-3
Paikse heiteallika käitaja registreeringu nr PHRR/517622 väljastamine
Väljaminev
Registreering
Keskkonnaamet
Meelis Mägi
Technopolis Ülemiste AS
22.12.2022
Avalik