Keskkonnakaitseluba nr LV 000693

Tagasi
Dokumendi vaade
DM-123444-5
Riikidevahelise jäätmete läbiveo loa nr LV 000693 väljastamine
Väljaminev
Korraldus
Martin Nurme
08.03.2023
Asutusesiseseks kasutamiseks
08.03.2023
08.03.2028
AvTS § 35 lg 1 p 17