Tagasi Keskkonnakaitseluba
DM-123465-2
Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/518464 väljastamine
Väljaminev
Väljaminev kiri
Keskkonnaamet
KOTKAS
Härjanurme Mõis OÜ
25.01.2023
Avalik